FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

Samarbetspartier ovetande om Slussenpaket

Värmdö 10:03 | 14 juli 2014 Nyligen presenterades Moderaterna en finansiell uppgörelse om bussterminalerna vid Slussen. I Värmdö var dock övriga koalitionspartier helt ovetande.
– Jag tycker att det är oförskämt, säger kommunalrådet Stefan Dozzi, KD.
Som NVP har berättat har M-ledarna i Nacka, Värmdö, Stockholm och landstinget gemensamt gjort upp en finansiering för bussterminaler i Slussen och i Nacka.
En uppgörelse som kan innebära att Värmdö måste betala 83 miljoner för en bussterminal i Katarinaberget. Men övriga koalitionspartier i Värmdös majoritet var helt ovetande.
– Moderaterna har agerat helt på egen hand. Jag är irriterad över att de gjort det utan samråd. Det här är andra gången det händer i en stor trafikfråga. Förra gången var det i utbyggnaden av tunnelbanan, säger Anders Bergman, FP, kommunalråd i Värmdö.
Han tycker att det är beklagligt att FP helt ställts utanför, men vill i nuläget inte säga vad det kommer att innebära när avtalet ska upp till beslut i Värmdö.
MP är inte principiellt mot medfinansiering, men kommunalrådet Malin Åberg Aas tycker att frågan borde ha diskuterats redan i början av Slussenprojektet.

”Är en gigantisk summa”

Stefan Dozzi, KD, säger däremot redan nu att Kristdemokraterna sannolikt kommer att rösta emot ett avtal där Värmdö förbinder sig att betala för en terminal i Stockholm.
– Det har vi väldigt svårt att ställa upp på. Det är en gigantisk summa som vi tycker att staten eller landstinget ska stå för. Det är ologiskt att Värmdö ska betala för en terminal i Stockholm.

Enligt Anders Bergman och Stefan Dozzi fanns en gemensam uppgörelse mellan presidierna i Nacka och Värmdö om att även bjuda in oppositionen i överläggningarna om Slussenfrågan.
– Det är ett dubbelspel. Lokalt säger man att man vill samarbeta, men uppenbarligen har Mats Gerdau och Monica Pettersson inte fått gehör för det hos Moderaterna centralt, säger Anders Bergman.

Stefan Dozzi delar den synen:
– Det här är ju en uppgörelse som ska bära i många år, oavsett vem som styr. Jag tycker att det här är väldigt illa skött av Moderaterna i stadshuset.


Enligt kommunstyrelsens ordförande i Värmö, Monica Pettersson, M, har både hon Nackas dito Mats Gerdau bett om mer öppna möten.
Så här kommenterar hon besvikelsen över hemlighetsmakeriet som hennes koalitionspartners ger uttryck för:
– Det kan man ju ha synpunkter på och vara besviken över, men det var moderaterna i stadshuset som tog initiativ till det här mötet. Det styr inte jag över.

Ser du en risk för att det kan göra att uppgörelsen spricker?

– Det återstår att se. Vi får resonera ordentligt innan vi tar upp det här i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Men det här är en tydlig viljeyttring från mig. Avtalet äger inte sin giltighet innan vi beslutat om det i fullmäktige, får vi inte majoritet faller det. Men vi riskerar också mycket – att inte få en terminal vid Slussen.

Hoppas slippa betala
Monica Pettersson säger att hennes inställning fortfarande är att Värmdö inte borde behöva betala för en terminal vid Slussen. När andra placeringar började nämnas tycker hon ändå att det var motiverat, för att trygga direktbussar.
– Det var min bevekelsegrund. Men jag hoppas fortfarande att garantipengarna inte behöver falla ut till betalning.