FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

FP: Vi har inte förhandlat om Slussen

Debatt 11:11 | 30 juli 2014 Vi i Folkpartiet har inte varit med i diskussion om bland annat finansiering av nya bussterminalen vid nya Slussen så som det har framställts i en del medier. Det skriver tre företrädare för FP i Värmdö.
Vi blev lika överraskade som företrädare för andra partier och kan konstatera att samarbetet i denna fråga inte varit det bästa.

Vad gäller själva uppgörelsen så tar vi ställning till sakfrågan vid ett möte i partiet under första halvan av augusti. Det är mycket bra att staten går in och finansierar 50 procent av kostnaderna och att SL och Stockholm delar på resterande del. Värmdö tar dock en ekonomisk risk på 83 miljoner kronor om Länsstyrelsen inte kan få fram det utlovade beloppet. Det här är en jättestor investering i infrastruktur där inte bara Värmdö och Nacka berörs.

Den svåra frågan är hur detta skall finansieras. Vi i Värmdö finansierar ju detta redan via trängselavgiften, som dessutom skall utökas snart och dessutom via trolig avgift på nya Skurubron, en avgift som vi tycker är helt fel.

Frågan är dock inte avgjord än. Ett beslut i den här frågan börjar för oss först i partiet och därefter måste beslut tas i både kommunstyrelse och i kommunfullmäktige innan de är giltiga.

Anders Gullander
Fredrik Sneibjerg
Anders Bergman
Folkpartiet i Värmdö