FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

Illustration / Arkitekt: Kirsh Dereka Arkitekter.

Studentbostäder ovanpå gammal parkeringsplats

Nacka 09:42 | 06 juni 2014 Nacka vill bygga 200 bostäder i Ektorp. Kommunen hoppas att byggprojektet ska bidra till att utveckla och förtäta Ektorp centrum. 150 av bostäderna är tänkta att bli studentlägenheter.
Bostäderna ska byggas i loftgångshus på en parkeringsplats i anslutning till Värmdövägen och Ektorpsvägen. Huskropparna ska tillsammans omsluta en bilfri innergård.

Kommunen planerar även att bygga mer i Ektorp. Strax intill, vid Ektorpsrondellen, kan även ett 50-tal lägenheter sjuvåningshus i suterräng bli verklighet.

NVP har tidigare skrivit om studentbostäderna i Alphyddan, ett projekt som kantats av protester från boende i området. David Arvidsson, projektledare på Nacka kommun för studentbostadsbygget, upplever inte samma situation i Ektorpsprojektet.
– Det har inte varit lika mycket motstånd, det är färre grannar här, säger han.

När det kan bli aktuellt med inflyttning är för tidigt att säga, enligt David Arvidsson. – Det beror på om det överklagas eller inte. Om det överklagas tar det schablonmässigt ett år ytterligare, säger han. 

Från det att detaljplanen sedan vunnit laga kraft tar det ett till två år innan inflyttning. 
– I den bästa av världar skulle det kunna bli inflyttning 2016, säger David Arvidsson.

Förslagen visas just nu på stadsbiblioteket i Nacka Forum för allmänheten, som har fram till 27 juni på sig att lämna sina synpunkter på projektet.