Värmdö prisar pedagoger

Värmdö Uppdaterad 14:4330 maj 2014
Årets pedagoger i Värmdö är utsedda. Fyra inspirerande och motiverande pedagoger får 25 000 kronor vardera för sitt arbete.
Varje år utses fyra pedagoger, som får utmärkelsen Årets Pedagog. Priset delas ut i fyra kategorier, utan inbördes rangordning. I år hade totalt 70 lärare nominerats av allmänheten, 52 av dem uppfyllde kriterierna.
Årets pristagare i kategorin förskola är Helén Österby, Grindstugan, som bland annat får utmärkelsen för sin goda ledarskap, smittande glädje och tydliga pedagogiska värdegrund.

Lyfter goda förebilder
Jessica Holmgren, Viks skola, får utmärkelsen i kategorin F-3 för att hon agerar direkt vid konflikter, uppmärksammar och ser varje elev, inspirerar till lärande och skapar arbetsro.
Torbjörn Nilsson på Brunns skola vann i kategorin 4-6, för sin förmåga att skapa arbetsro och trygghet, för sin förmåga att inspirera elever och kollegor att prestera till hundra procent samt för sitt engagemang i att lyfta fram enskilda elevers framväxt.
Hanna Frihammar, Hemmestaskolan, utsågs i kategorin 7-9, för sitt nytänkande arbetssätt där det finns en balans mellan krav och prestation, för sitt engagemang som tar fram det bästa från eleverna och för sin förmåga att få eleverna att öppna upp rum inom sig själva.
Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram pedagoger som goda förebilder och vara en inspiration till andra pedagoger med en ökad kvalitet i förskolan och skolan som följd.


…men favoriten ratades

Det var inte den pedagog som fick flest röster som prisades.
Ingen av vinnarna fick nämligen lika många röster som Mattias Ravander. Han är lärare på Ekedalskolan, handledare för matematiklyftet och har startat Upplevelseskolan. Han fick 27 nomineringar. De som vann fick mellan två och arton röster. Juryn var inte enig.
– Vi är helt bekväma med valet av årets pedagoger. Duktiga och ambitiösa pedagoger som uppfyllde de kriterier vi hade fastställt, säger Marie Bladholm, M, juryns ordförande, vars utslagsröst avgjorde valet.

Känner sig bortsorterad

Mattias Ravander är glad för sina kollegors framgång, men känner sig bortsorterad. Han tror att en bidragande orsak är att han har ett politiskt engagemang i S och i Folkinitiativet (FIV).
– Jag känner mig faktiskt kränkt. Det är andra gången jag blir nominerad, men bortvald. Hade inte jag engagerat mig för en bättre skola, politiskt och i FIV, hade jag vunnit.
I dag saknas riktlinjer för juryns arbete. De som nomineras bedöms efter vissa kriterier. Det krävs också att man är behörig lärare inom förskola eller grundskola.
Karin Aaseby, S, anser att juryns arbete borde kvalitetssäkras bättre i framtiden, och är inte odelat positiv till utmärkelsen.
 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x