Män vanligare i privata förskolor

Michael Andersen är en av fyra anställda män på Grindstugan. FOTO: Jenny Frejing
Värmdö Uppdaterad 08:4030 maj 2014
De fristående förskolorna i Värmdö är bättre på att locka män än de kommunala. Var tionde pedagog på de privata förskolorna är man.
– Det är bra att satsa på mångfald redan i förskolan, säger Alexander Henriksson, en av fyra manliga pedagoger på Grindstugans förskola.
Nyligen skrev NVP om att bara knappt fyra procent av de anställda på Värmdös kommunala förskolor är män. Desto högre är andelen på de tio fristående förskolorna i kommunen.

Enligt NVP:s kartläggning finns tio män anställda som pedagoger på förskolorna, alltså nästan tio procent av arbetsstyrkan. Allra flest män jobbar på föräldrakooperativet Grindstugan i Gustavsberg. Av elva anställda är fyra män.

Därutöver finns en manlig vikarie och en manlig praktikant. Barnen kommer dessutom i kontakt med män i förskolan genom föräldratjänsten varje torsdag. Då arbetar både mammor och pappor.

”Handlar om barnen”

Förskolläraren Alexander Henriksson är glad över den jämna könsfördelningen.
– Det är bra att satsa på mångfald redan i förskolan, så att barnen ser att förskolan avspeglar samhället. Att många vård- och omsorgsyrken är kvinnodominerade beror på tradition och historisk bakgrund, säger han.

Hans kollega Jack Ohlson fyller i:

– Det finns inget i samhället som gör det attraktivt att som man söka till förskolan. Det är så mycket fokus på prestige och att tjäna pengar. Men det här jobbet handlar om barnen i första hand.

Män lockar fler män
Många föräldrar uppskattar det stora antalet män på förskolan, berättar Alexander Henriksson.
– De tycker att det är bra att barnen får flera olika förebilder, säger han.
För honom var det faktum att det redan fanns manlig personal på Grind­stugan en av anledningarna till att han sa ja till jobbet.

Så resonerar förmodligen många, tror kollegan Michael Andersen.
– Om man har fått in en man i förskolan ligger man bra till, för det lockar andra män. Det handlar nog om tillhörighetskänsla och identifikation, säger han.

För förskolechefen Helén Österby är det ett medvetet val att ha jämn fördelning.
– Det blir mer mångfald både för barnen och för oss i personalen, säger hon.

Att fristående förskolor har högre andel manlig personal är inte unikt för Värmdö. I landet är tre procent av personalen på kommunala förskolor män. På de fristående är motsvarande siffra 5,5 procent.
– Exakt vad det beror på vet vi inte. Vi har inte hittat något djupare orsakssamband, säger Peter Skoglöf, undervisningsråd på Skolverket.

”Visar att det går”

Mats Skoglund, V, skrev tidigare i år en motion, där han föreslog att Värmdö skulle upprätta en handlingsplan för att rekrytera fler män till förskolan. Trots sin ideologiska övertygelse gläds han åt att fördelningen är jämnare hos de privata aktörerna.
– Det är klart att det är bra med fler män i förskolan. Men att Värmdö kommun är så dålig i jämförelse känns trist, särskilt när de fristående förskolorna visar att det går, säger han.
Här jobbar männen på de fristående förskolorna
• På Värmdös kommunala förskolor jobbar 395 kvinnor och 15 män, vilket innebär att 3,7 procent av personalen är män.
• På de fristående förskolorna jobbar 93 kvinnor och 10 män – 9,7 procent av personalen är män.
• Här jobbar männen: Grindstugans förskola (fyra), Ängsblommans förskola (två), Antistilla förskola (två), Grantomta Montessori (en) och Kulskolans förskola (en man).

 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x