FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Kolviksbygget kan strida mot regeringsbeslut

Värmdö 09:23 | 06 maj 2014 I förra veckan berättade NVP om ett nytt villaområde som växer upp på bergssidan i Kolvik. Nu visar det sig att bygget kan strida mot ett tidigare regeringsbeslut.
Det sprängs och skövlas på bergssluttningen vid Kolviksvägen. Här ska det, som NVP berättat, bli ett helt nytt villaområde kallat Kolviks terrasser.

Frentab, som bygger, har fått två bygglov. Det första lovet strider mot detaljplanen. ”Föreslagen byggnadsåtgärd bedöms inte förenlig med planens syfte”, skriver handläggaren i sitt beslut. Det andra lovet har ännu inte vunnit laga kraft.

Kommunen ville, när detaljplanen antogs, försöka behålla områdets karaktär så att vegetation och berg kunde sparas i stå stor utsträckning som möjligt.

Just det var något som regeringen tog fasta på när de 2010 yttrade sig om överklagan av detaljplanen. I sitt beslut skrev de att ”med hänsyn till områdets topografi och för att inte spränga bort allt för mycket berg i området har bergsbranter och slänter belagts med byggnadsförbud”.

Planarkitekt: ”Inte bra”
När NVP ringer plankontoret säger Helena Gåije, planarkitekt, att det inte är bra om byggkontoret beviljat bygglov i strid mot detaljplan och att man ska kontakta dem. Hon bekräftar att branter och slänter belagts med byggnadsförbud.
– Punktprickad mark ska redovisa var det är byggnadsförbud. Bygglovhandläggaren måste följa plankartan, men jag förstår att det är svårt att hävda mot en byggherre, säger hon.

Caroline Weckfelt var föredragande i samband med regeringsbeslutet:
– När en kommun fattar beslut om en detaljplan så är det ju den man har att utgå från. Tidigare fanns möjlighet att göra mindre avvikelser, men jag vet inte hur det är i dag, vi prövar inte överklaganden av detaljplaner längre.