FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrik

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
19 januari 2019

Full koll på torpen kring Älta

Älta 12:36 | 01 april 2014 Kunskapen om torp och backstugor i och runt Älta får nu ett betydande tillskott.
En ny skrift samlar information om gamla boplatser i södra Nacka.
Den genomgång Susanne Carlson från Älta hembygdsförening och Gunnel Sjöstedt Karlsson från kulturföreningen gjort, har tagit ett år att få färdig. Torpen de berättar om finns från Källtorp i norr till Slumnäs vid Erstaviken och Finntorpet vid Tyresövägen.
– Vi har tagit med 30 torp, men det har säkert funnits 50 i och runt Älta, säger Susanne Carlson.
– De har legat under Erstavik eller Älta gård.

Sundatorp är det det äldsta torpet de har hittat information om, i bland annat Erstaviks dokumentation, som finns i Nackas stadsarkiv. Men det är många arkiv som fått besök.

Gunnel Sjöstedt Karlsson tycker att Kolartorpet vid Ältasjön har en intressant historia.
– Det finns inte kvar i dag och platsen är svår att hitta. Men vi har sett det på en karta från 1699. Förmodligen är namnen Kolarängen och Kolartorp olika namn för samma torp.
Kolningen har varit en viktig sysselsättning i södra Nacka. Hammarsmedjan vid Nacka ström krävde 20 000 150-literstunnor med träkol per halvår, enligt de dokument som finns, och mellan 35 och 40 kolbottnar (rester efter kolmilor) finns i Erstaviksområdet.

Snörom var Snurrom
Flera av de gamla byggnaderna går att se från Ältavägen, som Källtorp, Snörom, Tenntorp och Louiselundsstugan, som i dag står mitt i Älta.
Snörom hette från början Snurrom och namnet kommer förmodligen av att Ältavägen tidigare svängde i en krok vid torpet. Där har det bott både båtsmän, klockare, skogvaktare och dagsverkare genom åren.

14 av byggnaderna finns fortfarande kvar på sina platser och av andra återstår bara husgrunder.
– Av tre eller fyra finns det inte ett spår, säger Susanne Carlson, som visat runt bland Ältas torp i många år.
– Men det finns mycket mer kunskap att hitta om södra Nackas tidigare invånare.