FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

Nacka och Värmdö kan få betala Slussenbygge

Slussen 14:47 | 24 mars 2014 Nacka och Värmdö kommuner kan få bekosta den nya bussterminalen vid Slussen. Stockholm för diskussioner med kommunerna och landstinget om finansieringen.
I onsdags förra veckan hölls ett toppmöte mellan Stockholm, landstinget och Nacka kommun. Mötets fokus låg, enligt Stockholms stadsdirektör Irene Svenonius, på bussterminalens funktion och hur man ska lösa situationen om terminalen får ett slutligt nej i domstol.

Förutom den juridiska processen påverkar beslutet om att bygga t-bana till Nacka den tänkta terminalens storlek och placering. Därför utreder trafikförvaltningen just nu detta.
Men Stockholms stad för också hemliga diskussioner med Nacka och Värmdö kommun om de kan tänka sig att vara med och finansiera den nya bussterminal­en vid Slussen. Frågan om staden fått något löfte från landstinget eller staten om medfinansiering av bussterminalen har ställts av MP i Stockholms kommunfullmäktige.

”Samtal om bussterminalen förs nu med landstinget men också med Nacka och Värmdö kommun. Anledningen till att vi även för samtal med dessa kommuner är att de också har ett stort intresse i bussterminalens framtid”, skriver finansborgarrådet Sten Nordin, M, i ett svar.

”Alla ska ta sina kostnader”

Sten Nordin skriver också att staden förutsätter att alla berörda parter tar sina kostnader för bussterminalen även om det i dagsläget inte finns något skriftligt avtal.

Nackas kommunstyrelseordförande Mats Gerdau, M, säger bestämt nej till att han tillfrågats och är inte intresserad av en medfinansiering:
– Vi kan inte betala något i en annan kommun.
Samma sak säger Värmdö. Gärna en t-bana till Nacka, men rör inte våra bussar.
– Vi ska inte vara med och medfinansiera bussterminalen i Katarinaberget, säger kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Monica Pettersson, M.

Anders Lindström, chef på landstingets Trafikförvaltning, vill inte kommentera finansieringsfrågan.
– Vi är två parter som måste fördela kostnader och ansvar, det är därför det förs diskussioner, säger han.

Landstingets huvudspår är, enligt Hans-Erik Malmros, utvecklingsdirektör, fortfarande att hitta en gemensam lösning med en modern bussterminal vid Slussen:
– Även med en utbyggd tunnelbana till Nacka är det utifrån resenärssynpunkt bäst med en bussterminal vid Slussen, säger han.

Finansborgarrådet Sten Nordin, M, vill inte uttala sig, trots att NVP sökt honom i tre veckor.