FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

Jesper Jäger Ärlestad

Handelskammaren vill skrota bygget av Slussenterminalen

Slussen 14:50 | 24 mars 2014 Bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen hänger i luften. En juridisk process pågår och finansieringen är oklar. Nu föreslår Handelskammaren att projektet skrotas.
Det råder stor osäkerhet kring den juridiska processen efter att Stockholms stad överklagat mark- och miljödomstolens dom. Någon alternativ plan till Katarinaberget finns inte. Samtidigt förbereds bygget av nya Slussen och man står i startgroparna för att börja riva Kolingsborg.

Nu ifrågasätter Stockholms Handelskammare om bussterminalen i Katarinaberget över huvud taget behövs. I ett brev till finansborgarrådet Sten Nordin, M, säger man att terminalen är överflödig, eller åtminstone kraftigt överdimensionerad.

”Bör sänka kostnaderna”
– Planeringen för nya Slussen gjordes under en tid när t-banan inte fanns med. Vi menar därför att det finns skäl att se över terminalens dimensionering i Katarinaberget. Frågan kanske kan lösas på något annat sätt, säger ordförande Peje Emilsson, som menar att en omprövning bör sänka kostnaderna för Slussen.

Han vill istället se en snabbare utbyggnad av tunnelbanan. Det borde enligt Handelskammarens resonemang minska behovet av en stor bussterminal vid Slussen, då många resenärer från ostsektorn skulle kunna byta till t-bana i Nacka. ”Ett viktigt motiv för att bygga ut tunnelbanan är ju att minska dagens omfattande busstrafik på Stadsgårdsleden och vid Slussen”.

Handelskammaren står samtidigt bakom byggnationen av nya Slussen. Peje Emilsson säger att det går att halvera dagens planerade byggtid från åtta till fyra år för hela Slussen. I förra veckan träffade han Sten Nordin.
– Jag har fått ett positivt gensvar på våra synpunkter att det går att bygga mycket snabbare. Jag har också mötts av förståelse för att det är en annan situation nu och att det finns intresse av att titta på andra lösningar.

”Måste bara lösas”
Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, delar inte Handelskammarens åsikter.
– Vi opponerar oss kraftigt mot att en bussterminal vid Slussen skulle vara överflödig. Det är livsnödvändigt att Nacka- och Värmdöbor enkelt och snabbt kan ta sig in till stan. Frågan måste bara lösas, säger Mats Gerdau.
– De som överklagar och driver processer ska veta att om det inte blir en terminal i Katarinaberget, då har de inte vunnit något. Då får Nackaborna ingen terminal alls. Det vore otroligt olyckligt.

I ett brev till Handelskammaren skriver han och Värmdös kommunstyrelseordförande Monica Pettersson, M, att om alla bussar från Nacka och Värmdö skulle gå till Nacka centrum istället för till innerstaden, så skulle den nya grenen på tunnelbanan lida av kapacitetsbrist redan från start.
– Det finns en rad skäl till att vi även i framtiden behöver en omfattande busstrafik in till Stockholm. Befolkningstillväxten kommer att bli högre. Så några år efter 2025 är vi tillbaka på samma nivå som innan tunnelbanan fanns. Så en stadig busstrafik ända in till stan är viktig även i framtiden, säger Mats Gerdau.

”Hemliga kalkyler”
Samma svar ges från Värmdö.
– Vi har under hela processen ställt kravet att direktbussarna till Slussen ska finnas kvar, och att vi inte vill ha någon omstigning, som bara skulle förlänga restiderna, säger Monica Pettersson.

Men det här är inte de enda problemen för Stockholms stad och landstinget. Frågan om hur bussterminalen ska finansieras är ytterst oklar och har varit uppe i flera politiska instanser.
– Vi har tröttnat på att vi inte får besked, och att kalkylerna hemlighålls. Inte en enda människa tror att de åtta miljarderna, som Slussenprojektet beräknas kosta, räcker, säger Åke Askensten, MP, ledamot i kommunfullmäktige i Stockholm, som ställt frågor om staden fått några löften om medfinansiering.

Även S och C i Värmdö har ställt frågor om kommunerna krävts på medfinansiering. Men både Mats Gerdau och Monica Pettersson förnekar att sådana diskussioner förs.