FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Blenda, Beda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
27 maj 2018

Socialtjänst ska ha tonat ner våld

Värmdö 14:25 | 07 oktober 2013 Trots flera anmälningar om tre barn som for illa, fokuserade socialtjänsten på att lösa föräldrarnas vårdnadstvist. Nu anmäler verksamhets­chefen vid barn- och ungdomspsykiatrin fallet till Inspektionen för vård och omsorg.
Enligt anmälan från landstingets barn- och ungdoms-psykiatri ska pappan ha slagit och hotat sina tre barn i flera år. Redan hösten 2007 gjordes en första anmälan till socialtjänsten i Värmdö av en husläkare. Barnen var då 2, 4 och 6 år gamla.

2010 dömdes mannen för misshandel efter att en bekant sett honom ge ett av barnen en örfil och tvingat i barnet mat tills han kräktes.

Men trots att fyra anmälningar gjordes till socialtjänsten i Värmdö så ska deras utredning ha utmynnat i att våldet mot barnen tonades ner. Istället ska, enligt uppgifter i anmälan, fokus ha lagts på att lösa föräldrarnas skilsmässa och vårdnadstvist.

Negligerade blåmärke
Vid ett möte på socialtjänsten ska handläggaren ha sagt att ”det inte är så farligt om ett barn får ett blåmärke. Det viktigaste är att fadern får en chans att bli pappa”.
2012 remitterades barnen till barn- och ungdomspsykitatrin, BUP, i Ektorp, för traumabehandling. Under behandlingen har två av barnen uppvisat symtom på posttraumatisk stress.

Nu gör verksamhetschefen för BUP Sydost, Per-Olof Björck, en anmälan av socialtjänsten i Värmdö till Inspektionen för vård och omsorg.

”Undertecknad bedömer att socialtjänstens handläggning inneburit att barnen har utsatts för risker för trauma och traumatiserande upplevelser” skriver han.
Dessutom kan det ha förekommit jäv vid tillsättandet av utredare på socialkontoret.
Socialnämnden har nu fram till 1 november på sig att svara inspektionen.