"Så vill S straffbeskatta Nacka"

Debatt Uppdaterad 06:0330 oktober 2013
S ser skattebetalarna i tillväxregioner som en bankomat. I S nationella skuggbudget föreslås Nacka betala 75 miljoner kronor mer i skatteutjämning, jämfört med regeringens förslag, skriver skriver Mats Gerdau, M.
Stockholmsregionen växer och i Nacka bygger vi stad. Här skapas jobb och skatteintäkter som är bra för välfärden i hela Sverige. Samtidigt ställer en växande befolkning också krav på kommunala investeringar i Nacka: nya skolor, om-sorgsplatser, sporthallar, vägar och kommunikationer så som tunnelbanan. Nyckeln till att kunna investera i välfärden är att fler jobbar och betalar skatt. Därför har den borgerliga regeringen lagt ett budgetförslag för nästa år som sätter jobben och tillväxten först.

Utgångspunkten för att bedriva vård, skola och om-sorg varierar runt om i landet, utifrån faktorer som geografiskt läge, åldersstruktur och skatteunderlag. För att alla kommuner och landsting ska få likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge service till medborgarna behövs utjämning av både kostnader och intäkter mellan kommunerna. Det sker genom det skatteutjämningssystemet, till vilket Nacka är en av de kommuner som bidrar allra mest.

I regeringens budget för jobb och tillväxt föreslås nu två större ändringar i skatteutjämningen. Den ena handlar om att barnom-sorgsfaktorn räknas om, och den andra om att kommunerna ska få behålla mer av sina egna skatteintäkter. Det sista är viktigt för att inte motverka tillväxt och nya jobb. Men här skiljer vi oss åt mellan partierna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inte främja tillväxten. När regeringen vill mildra bördan för framgångsrika kommuner, som attraherar företag och skapar jobb och skatteintäkter för hela landet, så fnyser S och MP och menar att det bara handlar om att gynna ett tiotal moderatstyrda kommuner.

När S satt i regering förra gången så kom pålaga efter pålaga på Stockholmsregionen. Det var skyhög fastighetsskatt och allt hårdare skatteutjämning. Det slog hårt mot många stockholmare och mot Sveriges ekonomi. Nu återkommer S med samma politik och föreslår i sin budgetmotion skärpt skatteutjämningsavgift, som en sorts straffskatt för att invånarna i Nacka och ett antal andra kommuner har röstat ”fel”.

Sammantaget vill S ta över 800 miljoner från landstinget och kommuner i Stockholms län redan nästa år. Nackas skattebetalare skulle få bidra med 75 miljoner mer, jämfört med regeringens förslag. Det motsvarar 150 lärares jobb, 200 000 hemtjänsttimmar, eller hälften av fritidsnämndens verksamhet i Nacka. Ser inte S ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson, som för övrigt själv är Nackabo, att människor här liksom på andra orter har behov av vård, skola och omsorg?

Snarare verkar S se skattebetalarna i Sveriges tillväxtmotor som någon sorts bankomat, där de kan hämta pengar till höjda bidrag. Både S och MP visar dessutom prov på bristande förståelse för tillväxtens villkor. Det som växer har kostnader och behöver också näring. Det gäller företag som ska skapa jobb och det gäller kommuner som ska bygga bostäder och ta emot nya invånare.

Nacka tillhör de kommuner som bidrar mest till att förutsättningarna för välfärd ska vara likvärdiga i hela landet. Det är vi stolta över och det kommer vi också att fortsätta med efter regeringens förslag till ändringar i utjämningen. Men den som ska dra lasset kan inte ha en hur tung börda som helst.

Mats Gerdau, M,
kommunstyrelsens ordförande
 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x