Partiernas uppgång och fall – så är läget ett år innan val

Nacka/Värmdö Uppdaterad 06:0408 oktober 2013
Medlemmarna i de politiska partierna blir färre. Moderaterna i Nacka har flest – 817 stycken, medan Centern i Värmdö bara har 15 medlemmar.
Enligt de siffror partierna själva uppgivit har antalet medlemmar i samtliga politiska partier i Nacka och Värmdö minskat med knappt 100 personer under den senaste tioårsperioden. Det motsvarar en minskning på omkring fyra procent. Siffran är dock ungefärlig eftersom alla partier inte redovisat samma historiska uppgifter.

Inom Alliansen i Nacka varierar antalet medlemmar från ett trettiotal i Centern till drygt 800 i Moderaterna.

Enskilda frågor i fokus
Folkpartiet i Nacka hade 148 medlemmar förra året. Under 2000-talet har man förlorat 186 medlemmar, men också lyckats locka ungefär lika många nya. Mohammad Noori i partiet har lyft frågan om att partiet måste locka fler medlemmar.

– Alla partier tappar, utom ett par. Folk engagerar sig i enskilda frågor istället och det finns andra kanaler i dag, som sociala medier. Det betyder inte att de inte är politiskt aktiva utan att de inte vill vara med i ett parti, säger han.

Trots omsättningen på medlemmar har partiet tillräckligt med folk för att kunna besätta de politiska uppdrag man har.

– Vi har medlemmar så det räcker, och antalet är inte det viktigaste, utan att de medlemmar vi har är engagerade. Men jämfört med andra kommuner har vi få medlemmar. Vi är inte så bra på att nå ut.

Miljöpartiet står för den tydligaste ökningen av antalet medlemmar. 43 medlemmar för drygt tio år sedan har blivit 125 i dag. Ordföranden Sidney Holm tror att ökningen kommer att fortsätta.

– Om man tittar på undersökningar ser man att fler tar klimatfrågan på allvar. Folk känner frustration över att ingenting händer. Det brukar våra nya medlemmar säga.
Listan med MP:s kandidater tror han kan vara dubbelt så lång 2014 som vid valet 2010.

– Tidigare har alla som varit på möten kunnat hamna på listan, men nu är vi så många att vi måste välja. Av de nya medlemmarna är det flera som vill ha en aktiv roll.

Ökningen gör att partiet måste ändra sitt arbetssätt.

– Vi har tvingats organisera om oss och har fått dela upp oss i arbetsgrupper som arbetar med olika frågor. Vi behöver också skaffa större lokaler till våra möten. Det kan komma 25 personer. Före förra valet var det kanske sju, säger Sidney Holm.

C minst i Värmdö
I Värmdö är den ökande trenden för MP den samma som i Nacka. Minst antal partimedlemmar hittas i Centerpartiet – bara 15. Man har minskat de senaste tio åren.

– Vi är inte nöjda med det och vill ha fler, så att vi kan ha en bra lista till valet. Folk engagerar sig hellre i enskilda frågor i dag, och på möten där vi diskuterar en sådan fråga kan det komma många  – men alla vill inte bli medlemmar, säger Hans Lind­qvist, C.

Att locka medlemmar är också svårare när C inte kan erbjuda platser i nämnder och styrelser, utan bara i kommunfullmäktige.

– Folk vill göra nytta.

Småbarnsföräldrar aktiva
För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är det stabiliteten som utmärker i Värmdö. Båda partierna ligger kvar på nästan samma siffror som för drygt tio år sedan.

– Jag tror att det handlar om att det finns en kritisk massa av människor som har roligt tillsammans. Det finns grundläggande politiska värden, men vi har arbetat okonventionellt och hittat olika sätt för personer att engagera sig. Där ligger vi i framkant, säger oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing, S.

– Man kan få jobba med det man tycker är intressant. Många nya medlemmar är småbarnsföräldrar som vill engagera sig i sina barn förskola eller skola.

Lennart Spetz
Fotnot: I en tidigare version av artikeln stod att FP i Nacka kraftigt minskat sitt medlemsantal, från drygt 300 till 151 under 2000-talet, vilket visat sig inte stämma. Det berodde på att de siffror NVP tagit del av bara redovisade siffror över antalet personer som lämnat partiet, men inte att FP samtidigt lockat ungefär lika många nya medlemmar. Antalet medlemmar i FP i Nacka har varierat mellan 132 och 167 de senaste tio åren.Forskare om siffrorna: ”Kan påverka negativt”
NACKA/VÄRMDÖ
Att ett parti kan fungera i politiken trots ett litet antal medlemmar är inget ovanligt. Men kontaktytan mellan partiet och väljarna blir mindre.


Jessica Wide vid Umeå universitet är en av de forskare som studerar partierna och deras medlemmar på kommunnivå. Det är svårt att få fram statistik över medlems­antalet, men att de blir färre är klart.

– Generellt minskar antalet medlemmar i alla partier. I mitten av 80-talet var 12 procent av de vuxna svenskarna medlemmar i ett parti, i dag uppskattar man den siffran till sex procent. Så Centerpartiets medlemsantal i Nacka och Värmdö skulle jag säga inte alls är så ovanligt, utan ganska vanligt, säger hon.

Ett av problemen med få medlemmar är att det blir svårt att rekrytera kandidater inför valen och att tillsätta sina mandat. Moderaterna i Nacka hör till dem som annonserat i media efter nya namn.

”Yngre väljer bort”
– Det finns ju också kommuner där partierna inte kan ställa upp till val för att de inte har några medlemmar i kommun­en. De ställer inte upp för att de saknar väljare utan för att de saknar medlemmar som vill åta sig att bli valda.

– Många kan känna sig övertalade och detta kan förklara att vi har ganska mycket avhopp under mandatperioderna. I många kommuner är det framförallt de yngre som väljer bort partimedlemskap och det gör också att medelåldern bland politikerna ökar och att yngre är underrepresenterade.

Ett annat problem med minskande antal medlemmar är att kontaktytan  mellan partiet och väljarna blir mindre.

– Då blir det ett större avstånd mellan väljare och valda och det blir därmed svårare att fånga upp frågor, och med få medlemmar på partimötena är det färre som diskuterar viktiga frågor. Detta borde kunna påverka politiken negativt, säger Jessica Wide.   

 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x