FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

T-bana ökar fastighetsvärdet med miljarder: 'Mer attraktivt'

Nacka 06:05 | 13 augusti 2013 Sex miljarder kronor. Så mycket kan de fastigheter som finns på Sicklaön i dag komma att öka i värde med en tunnelbana.
Det är en av många utredningar som gjorts, som tittat på just värdet på fastigheter. Enligt utredningen kan värdet på de byggnader som berörs av en tunnelbanedragning i Nacka öka med sex miljarder kronor.

Den ökningen kommer att komma fastighetsägarna i området till del.

– Studien av värdeökningen med en tunnelbana handlar om både markvärden, om nyttor för handeln och möjligheten till ny bebyggelse. Det är som i alla samhällsbyggen att det är väldigt komplext, säger Erik Bromander, huvudsekreterare på Stockholmsförhandlingen.

– Vi har använt en modell som gör värdeökningarna kvantifierbara så att det går att jämföra de olika alternativen på ett greppbart sätt.

Priser ökar – på sikt

Magnus Wangerheim, mäklare på Fastighetsbyrån i Nacka, tror att priserna på bostäder där man kommer att kunna nyttja tunnelbanan kommer att gå upp, men först på lite sikt.

– När man bedömer en bostad i dag är läget viktigt och att kunna använda tunnelbanan är en av många saker som påverkar. Tunnelbanebygget visar också att det satsas på Nacka och gör kommunen mer attraktiv. Jag tror att priset på bostadsrätter kommer att påverkas mer än priset på hus.

Nacka kommun kommer inte att få del i värdeökningen på befintliga fastigheter. Men man kan dra nytta av högre markpriser, och man kan genom avtal få bidrag från de som vill bygga nya bostäder i området.