FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johanna

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
21 juli 2018

Grafik: Svenska grafikbyrån/Lennart Spetz

Förhandlare: Station i Järla blir för dyrt

Nacka 06:07 | 13 augusti 2013 Nästa månad kan det vara klart hur tunnelbanan kan dras till Nacka. Regeringens förhandlare förordar varken Österleden eller en station i Järla, men ännu är inget avgjort.
Förhandlarna ska under året mäkla mellan Stockholms stads, SL:s och en rad kommuners viljor, och vill se fyra olika utbyggnader av tunnelbanan.
Det Nacka-alternativ de fastnat för innebär en sträckning med fyra stationer: På östra Södermalm, vid Sickla kanal, i Sickla vid köpkvarteret samt vid Nacka Forum. Kostnaden för tunnlar och stationer beräknas till 8,1 miljarder kronor.

God grund för förslaget
Slutsatsen har man dragit utifrån flera olika utredningar under våren.

– SL:s underlag tycker vi ger en god grund för att föreslå alternativ sex, och det är vårt sätt att bjuda in till en diskussion. Där kan vi också se en möjlig finansiering, säger Erik Bromander, huvudsekreterare i den Stockholmsförhandling som gäller tunnelbanan.

Förslaget innebär att Järla sjö, som i SL:s utredningar setts som ett möjligt stationsläge, skulle bli utan station.

– Det bygger på vilken bebyggelsestruktur vi ser kan matcha vid stationerna, balanserat mot att stationsbyggen är en stor del av kostnaden. De är väldigt dyra. Med ett färre antal stationer kan man hitta en kostnad för bygget som i förhållande till antalet resande blir väldigt mycket mer tilltalande, säger Erik Bromander.

”Järla station behövs”
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, M, tycker att alternativ fem, med en station vid Henriksdal i stället för i Hammarby sjöstad, vore bättre för Nacka.

– Alternativ 5 är fortfarande intressant därför att det är billigast, och en station vid Danvikstull ger störst möjlighet till nya bostäder.

Och vad tycker du om alternativ sex?

– Det är också bra, det viktigaste är få tunnelbana till Nacka.

Vad tycker du om att Saltsjö-Järla kan bli utan station?

– Det har de bantat bort, men vi tycker att det behövs. Det kommer inte att byggas så väldigt mycket där, men det blir längre mellan Sickla pch Forum än mellan andra stationer på tunnelbanan. Många bor i Järla och det bli en omstigningspunkt.

Ingen östlig förbindelse

Någon östlig förbindelse, som regeringen sagt sig vilja se byggd samtidigt som tunnelbanan, finns inte i förslaget.

– Det här är en diskussion om tunnelbanan och förhandlingspersonerna har sagt att vi måste ha klart för oss hur det blir med en sträckning för tunnelbanan innan vi kan börja diskutera eventuella samlokaliseringar och frågor om den östliga förbindelsen, säger Erik Bromander.

En annan fråga är var den depå, som krävs för den utbyggda tunnelbanetrafiken, kan ligga. Den ska ingå i en överenskommelse, men i dagsläget är inget klart om var den kan placeras.

Inom ett par veckor ska formella samtal fortsätta, och förhandlarna har sagt sig vilja ha ett färdigt förslag klart redan under september. Kommuner och landsting ska sedan ha tid på sig att förmellt godkänna förslaget, innan det vid årsskiftet lämnas till regeringen.