Fisksätras enda badplats hotas av miljöförstöring

Angela Barakova, 24 år, och Christo Georgiev, 23 år, Fisksätra: – Det är viktigt med ställen för bad och avkoppling, så det vore synd om badplatsen försvinner. Vi är på ön ofta och vill inte att något ska ändras här. FOTO: JENNY FREJING
Saltsjöbaden/Fisksätra Uppdaterad 06:1329 maj 2013
Fisksätras enda bad­plats försvinner.
Det kan bli konsekvensen av kommunens utbyggnad av marinan.
– För dem med barn blir det nog tråkigt, säger Fisksätrabon Folke Grundstedt.
Detaljplaneprogrammet för Fisksätra kan innebära mer än femhundra nya bostäder, strandpromenad, gång och cykelvägar och en bättre koppling mellan Fisksätra centrum och station.

Men Nackas satsning på marinan och museum har skapat en oro för att badet på Fisksätra holme kan hotas, om båttrafiken blir alltför omfattande.

”Ska inte köra bort badet”

Kommunens egen park- och naturenhet har tidigare påpekat att hamnutbyggnaden ”riskerar att äventyra badets kvalitet avsevärt” genom buller, avgaser och större slitage på bottenvegetationen, liksom läckage från bränslen, oljor och färger.

Räddningstjänsten har pekat på att säkerheten i strand­området behöver utredas när det finns sjöfart, bad och rekreation på liten yta. Och när detaljplaneprogrammet var ute på samråd i vintras uttryckte Nätverket för Fisksätras framtid, Hyresgästföreningen, Nacka Miljövårdsråd, och Saltsjöbadens naturskyddsförening  att badet på Fisksätra holme inte får äventyras av marinan och den 180 meter långa pir som byggs ut från marinan. Badet är viktigt för många boende i området.

Nackas tekniska direktör Dag Björklund vill att badet blir kvar.

– Marinan ska inte köra bort badet. Piren ska serva Fisksätra och museet, ta emot Waxholmsbolaget, och därifrån ska mindre turbåtar ta besökare på turer till Skogsö och Stäket, säger han.

Så småningom ska marinans bryggor nås via piren. De bryggorna kommer inte på plats förrän det finns både vattendom och detaljplan.

– Vad gäller badet ser vi inte att det blir någon utökad trafik vid badet, även med fler båtar i marinan. Båtarna ska inte köras på den västra sidan av piren, säger Dag Björklund.

– Vad gäller rester av båtbottenfärger och spill av olja och bränsle behöver vi ha ett utökat kontrollprogram för att se till att badet inte utsätts för höga halter. Vi kommer att få bättre koll på båtarna och på vattenkvaliteten än tidigare och vi vill att badet ska vara kvar.

De frågor som fått många att ha synpunkter på utbyggnaden i Fisksätra är vad som händer med Saltsjöbanan, förutsättningarna för närodling, verksamheter som kan stärka det lokala näringslivet, och en bättre koppling mellan gångvägar och kollektivtrafik.

Alternativa idéer

Samtidigt finns det många olika idéer om Gröna dalen, så det området lyfts nu ur det övriga arbetet.

Vänsterpartiet har tryckt på att det är viktigt att miljön för de boende inte ska försämras, till exempel att ny bebyggelse på parkeringsplatserna i norr byggs så låga att de inte skymmer Lännerstasundet.

Miljöpartiet vill locka fler företag till Fisksätra, bland annat för att bättre utnyttja tåg- och biltrafiken. MP vill också göra det möjligt resa mellan Fisksätra och Boo, och kanske Lidingö, med en linbana med stor kapacitet.
NVP enkät: Vad skulle det betyda för dig om badet försvann?
Angela Barakova, 24 år, och Christo Georgiev, 23 år, Fisksätra:
– Det är viktigt med ställen för bad och avkoppling, så det vore synd om badplatsen försvinner. Vi är på ön ofta och vill inte att något ska ändras här.

Seedy Jatta-Modig, 16 år, Fisksätra:
– Det är helt okej för mig. Jag brukar inte bada där. Det är inte så populärt. Det är mest yngre som badar där. Sådana som är yngre än 13 år.

Folke Grundstedt, 67 år, Fisksätra:
– För dem som har barn blir det nog tråkigt och man undrar ju var de ska bada istället? På andra sidan ön är det alldeles för djupt.
  • Lennart Spetz
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x