FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Cecilia, Siss...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
22 november 2017

Nadia Enedahl

Politiker mörkar om sporthall i Hemmesta

Värmdövallen 06:15 | 23 januari 2013 Värmdös högsta ansvariga politiker har hela tiden förnekat att man känt till Värmdövallen AB:s dåliga ekonomi.
Nu kan NVP avslöja att kommunen satt med i projektgruppen och löpande har fått information om sporthalls­bygget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade Värmdövallen AB en borgen motsvarande 30 mljoner kronor samt ett driftbidrag om 2,1 miljoner kronor/årligen i samband med budgeten 2010.

I september 2011 ansöker Värmdövallen AB om en utökad borgen för en merkostnad i projektet om 11 miljoner kronor.

Efter invigningen och efter att bolaget ansökt om den utökade borgen blev vd:n Bengt Engelberg, politiskt aktiv som ersättare för M i kultur- och fritidsnämnden.

I december 2011 minoritetsåterremitterade fullmäktige ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att de skulle få yttra sig.

Redan då diskuterades den ekonomiska situationen för bolaget i fullmäktige. I S-protokollsanteckning från fullmäktigemötet framgår att "ingen (i kommunstyrelsen, red:s anm.) hade gjort någon kontroll av riktigheten i bolagets något magra beskrivning av kostnadsökningen."

I fullmäktigedebatterna har också diskuterats att bolaget, långt före beslut togs, skulle ha utlovats en kommunal borgen av politiskt ansvariga.

En högt uppsatt tjänsteman säger att frågan första gången dök upp i valrörelsen 2010.
– Och vilken politiker kan säga nej då? säger han.

Kommunstyrelsens förre ordförande, Lars-Erik Alversjö, M, har tidigare sagt till NVP att det kan ha varit ett missförstånd mellan personer som setat i olika grupper och att "man kan ha varit medveten om fördyringarna.".

När fullmäktige röstade om det utökade borgensåtagandet i februari 2012 yrkade bland annat kommunalarådet Anders Bergman, FP, och Fredrik Sneibjergs ersättare, FP, avslag på S, C och SD:s förslag att bereda ärendet utifrån frågan om ekonomiska konsekvenser, prejudikatsaspekter och ansvarsutkrävande, samt avslog även att kommunen skulle vidta åtgärder för att säkerställa ekonomin och verksamheten för berörda barn- och ungdomar.
På samma möte redogjorde Filip Joelsson, MP, för bolagets ekonomi som uppgavs vara under kontroll.

Detta trots att bolagets revisor två månader tidigare avgått i förtid, på egen begäran, efter en skism med bolaget. Och trots att bolaget vid årets slut hade nästan 50 miljoner i kortfristiga skulder. Och med en negativ resultatutveckling för 2012, redan i början av året, stod bolaget inför ett akut konkurshot.

Efter årsbokslutet 2011 hade bolagets resultatutveckling varit negativ och mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat. I april 2012 upprättades en kontrollbalansräkning.

I ett hemligt mail från 13 december 2012 till kommunen som vidarebefordrats till kommunstyrelsens ordförande, som NVP begärt ut, säger nu bolagets juridiska ombud att "Värmdövallen har en kontrollbalansräkning med ett prognosticerat underskott vid årsskiftet om 931 101". Och köper kommunen inte sporthallen före årsskiftet försätts bolaget i konkurs.
Som NVP berättat blev den nya sporthallen på Värmdövallen elva miljoner dyrare än beräknat. Redan i november 2011 sa Bengt Engelberg till NVP att ”kommunen vet om att det kostat mer, det är inget konstigt med det”.

Men gång på gång har majoritetsföreträdare förnekat kännedom om Värmdövallen AB:s ekonomiska situation, vägrat inhämta uppgifter om bolaget eller hänvisat till missförstånd.

Så sent som vid fullmäktigemötet 9 januari, klagade kommunalråd Anders Bergman, FP, på bristen på information från bolaget.

Nu kan NVP avslöja att kommunen hela tiden känt till fördyringarna. Och att den högsta kommunledningen löpande informerats om hur bygget fortskred.

– När man får information är det klart att man för vidare den till dem som är berörda. I det här fallet till kommunledningen, till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Sedan formaliseras det inte alltid i protokoll, berättar en tjänsteman för NVP och fortsätter:

– Vi har haft en dialog om bekymren i bolaget. Sedan pågick det ju en process mellan leverantören och bolaget om kostnadsnivåer, men det var efter invigningen, och att det pågick en sådan process kände vi till.

Uppgifterna bekräftas

Uppgifterna att kommunen fått information bekräftas av andra personer med insyn i bygget.

– Tjänstemannen har rapporterat till sin chef. Och han har väl rapporterat till ordförande och alla politiker i fritidsnämnden. Även om de inte rapporterat varje gång är det klart att det funnits en infogång däremellan, säger en person som vill vara anonym.

Kommunen har till och med suttit med i projektgruppen för bygget.
NVP har bland annat tagit del av projektmötesprotokoll.

Vid ett projektmöte som hölls 1 september 2011, en månad före invigning, deltog inte bara Värmdövallen och Heving & Hägglund utan också representanter från kommunen och en arkitektbyrå.

I protokollet står att den reviderade kostnadssammanställningen är godkänd av bolagets styrelse. Och att fler offerter på gyminredning ska tas in, då billigare alternativ efterfrågas, och att kommunens tjänsteman ska kolla om det finns begagnade möbler på kommunen som kan användas. Dessutom kvarstår ett planerat möte med  samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej, M och kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö, M, om parkeringen. Mötet måste "bokas snarast".

”Alla dörrar öppna”

Värmdövallen AB har hela tiden sagt att man haft en ”bra och rak kommunikation med Värmdö kommun i denna fråga”.

I en skrivelse från Värmdö IF, som äger bolaget, som kommunstyrelsen fått står: ”Tjänstemännen har både deltagit i projektmöten under projektets gång och haft tillgång till den dokumentation som löpande har upprättats och också följt byggnationen av Värmdövallen.”

– Kommunen har suttit med i projektgruppen som drivit projektet. Det har vi gjort för att hålla alla dörrar öppna. Jag har sagt till alla medarbetare att total öppenhet råder från första början till slutet. En tjänsteman har suttit med och ytterligare en tjänsteman har informerats om mötena, säger Bengt Engelberg, vd för Värmdövallen AB.

Möten varannan vecka
Han säger att man haft möten varannan vecka under hela projekttiden.

– Det har säkert varit 25 möten under projektets gång. Vårt ansvar har varit att informera dem. Om de sedan inte fört vidare den informationen är inget vi kan anklagas för, men det känner jag inte till.

 
SPORT
/link/c03d9cc0fd154a8bafbe147310003dbb.aspx

Vill att fler ladies ska lira

Värmdös damlag vill växa
INGARÖ
/link/4edf8eeb663d41e58efad497ef1d0b66.aspx

Fick en lysande idé

Vill att Ingarö ska synas
LEDARE
/link/a61fba97a567404e969b5203148f4c75.aspx

Bomarknaden svänger

Måste byggas, köpas och bebos
UTBILDNING
/link/9bc7da268ddf44c79d341d5422646c2f.aspx

Eleverna höjer pulsen

Neglinge skola har fokus på rörelse
SKÄRGÅRDEN
/link/52edf47d2b18415798a88c816244bc73.aspx

En ovanligt vacker syn

Sälsafari avslutade segelsäsong
KULTUR
/link/74ccf497282f4a3583b5e390640e516f.aspx

Danstolkad Beethoven

Två världar möts i Alea
MILJÖ
/link/482002a5e2e34a68b2d8710c6cb9bd1c.aspx

Skitig bäck får nytt liv

Porlande lekplats tack vare elever
SPEL
/link/91133c4ced6d482cb22d44d146815387.aspx
PODD
/link/9f677b0b9f3948a883dd934d7d5991d2.aspx

Heta snack i bastun

Spelar in podd med kända vänner
JORDBRUK
/link/f99c077b982b4407a635ce2fb4a18dcb.aspx

Kylan slår mot bönderna

Sträng sommar drabbar skördarna
AMBULANSHELIKOPTERN
/link/917e10eba9814a15962f19ef86626fc7.aspx
VÄRMDÖ
/link/ed739ee6d3914a798b82cb33a4bc3e00.aspx

9-åringen besteg Fuji

"Det är bara att kämpa på"
MUSIK
/link/3962595c55a649539d15ef9b3b99b3eb.aspx

Singelaktuell kompisduo

David Bowie och Prince inspirerar
VÄRMDÖ
/link/dc961377530a4f6ab428cd4ea1f4c70d.aspx

Picknick med nya
och 
gamla Värmdöbor

Kompispicknick utanför kommunhuset
BERÄTTARLÄGER
/link/c925c1ebb736472d8051cde153747d84.aspx
TRÄDGÅRD
/link/0367e3a551c2488c8febf9a15b801c3c.aspx

Avkoppling i det gröna

"Det här är paradiset"
BÖCKER
/link/edb9ea2281ee4418bb03b35140528d17.aspx
SOMMARJOBB
/link/86ef731d7abd4f41a07b969cb9309707.aspx

Skapade sitt sommarjobb

Nacka satsar på unga nyföretagare
UTSTÄLLNING
/link/09a9bd50373a4e58abc9749beb64e74a.aspx
BÖCKER
/link/7cc7c221c27e4161b0f6eb5844415a0f.aspx
NÄRINGSLIV
/link/a9fb3f4709f74d15a997083c2d6bcf81.aspx

De lagar lunchlådan

Lokal färdigmat produceras i Boo
MUSIKTERAPI
/link/0adebe39ec7547c4b9aee1f1c994cf02.aspx

Musik ska lyfta flyktingbarnen

Skapar självförtroende och språklust
FOLKFEST
/link/d40c17a5da004042a5607a998a6f10a4.aspx

Karnevalyra i Orminge

Färgglatt firande av 50-åringen
NATURPRIS
/link/730d2111ae8f4dcc8d2e156175d71b95.aspx
UDDA HUS
/link/f9c6a1a706104fef83d7a9603c1c8fd6.aspx

Fylke tar plats i Nacka

Hobbithotell redo för gäster
MILJÖ
/link/e3d36b81260540449287aaf16a1cd1bb.aspx

Pedagogisk plockning

3 723 skolbarn gör Nacka renare
TECKNARSTIPENDIUM
/link/bccbe02368b2446b9e2eb844ff41ffc1.aspx
DESIGN
/link/b96e4d27164748f686b9d9a42fe6d0c8.aspx
SPORT
/link/62b9f474423b4929927e6463e1f80771.aspx

Krigar mot motståndare
– och mot nättroll

NVP har träffat Skurus Linnéa Claeson
PRISTAGARE
/link/743833b9f630414a879c6f0eeb81d420.aspx

Prisbelönta bullar

I Saltis finns Årets bagare
LOKALHISTORIA
/link/0782a0fd14344eacbec50ded3aa0712a.aspx

När Nacka blev Nacka

"Ingen ville veta av den andre"
PORTRÄTT
/link/c8548f4257c04c1693ab9818eaf6bc1a.aspx

"Ingenjörer behöver
inte vara gubbar"

Bättre värld med kvinnliga perspektiv
MUSIK
/link/ac1970af7bdc4cd282b5444de0d7e347.aspx

Sexåringar speglar rädslor

1 200 barn i Grammisnominerade kören
INTEGRATIONSPROJEKT
/link/2eb26e4e0ece4e4b9683c1231fa59468.aspx

Springer för innanförskap

Löpträffar för integration fyller halvår
SJÖRÄDDNING
/link/f3ececb242b64ee1ac57858f760b2952.aspx
TIPSA NVP.SE

Vet du något vi borde skriva om? Tipsa!
Anna-Karin Blom, webbansvarig
Telefon: 08-555 266 33

FRÅGAN

Har du körkort och bil?
Se resultat
 
 
 
SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

Köpes

Äldre sportfiskeredskap i bra skick, drag, rullar, ABU, Record, Pebeco, Ambassadeur
mfl. Tel 0739-32 99 73.

Se fler annonser
SUDOKU
/link/eafc4609a34f4306bee78e68b47ddad5.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se