FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Vibeke, Viveka

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
16 november 2018

Grannar – men lönerna delar Nacka

Nacka 06:15 | 16 oktober 2012 Fler får det bättre. Samtidigt som fler får det sämre.
Så ser verkligheten ut i ett Nacka med ökad ojämlikhet. Kommunen ligger i tätskiktet över de svenska orter som har störst klyftor.
Nackas löneklyftor femte största i landet
1. Danderyd – 0,519
2. Lidingö – 0,472
3. Lund – 0,440
4. Malmö – 0,429
5. Nacka – 0,415
290. Norsjö – 0,271
Värmdö – 0,358
Hela Sverige – 0,361

• Ginikoefficienten mäter inkomstskillnader mellan de tio procent som tjänar mest respektiva minst. Ju närmare ett (1) desto mer ojämlika är inkomsterna.
Källa: SCB
Bästa färdsättet för en klassresa kan vara Saltsjöbanan.
En station gör hela skillnaden.

Från 16 000 i genomsnittlig månadslön i Fisksätra till 42 500 kronor i Saltsjöbaden.
Och löneklyftan ökar. NVP har undersökt löneläget på en rad orter i Nacka, både för 2006 och 2010.

Inflationen under dessa år har legat på 6,8 procent, vilket innebär att snittlönen i praktiken minskat på platser som Fisksätra, Orminge och Henriksdalsberget. Samtidigt har lönerna ökat med många tusenlappar i intilliggande villaområden.
Utvecklingen går att skönja på flera håll i landet, men den är extra stark just här. På SCB:s lista över rikets mest ojämlika kommuner hamnar Nacka på plats 5 av 290.

Ombildningar i Ekudden
Rolf Wasteson, lokal ledare för Vänsterpartiet, har sett effekterna. Han bodde tidigare i Ekudden, som ligger alldeles intill det nybyggda Järla sjö.

– Det är två samhällen som lever vid sidan av varandra, med ganska lite kontakt. Står man på station Saltsjö-Järla kan man i princip se vilka som kommer varifrån. Tittar man på biltrafiken ser man också att fler tar bilen från Järla sjö än från Ekudden.

Anledningen till att han flyttade därifrån var att hans hyresrätt ombildades till en bostadsrätt. Då kom klyftorna allt närmare, in i Ekudden.

– Somliga hade råd och ville ombilda, och så var det andra som inte hade råd eller inte ville. Då uppstod en del verbala konfronationer mellan människor.

Som politiker tycker han att Nackas klyftor märks på flera sätt. Framförallt inom socialtjänstens verksamhet, med ökat missbruk och ett större behov av försörjningsstöd. Men även genom att skolor håller olika kvalitet beroende på var de ligger.

– Det är viktigt att betona att det här inte bara är en fråga om inkomster. Jag har sett på siffror på folkhälsan när man jämförde Fisksätra med Saltsjöbaden. Skillnaden var kopiös. Man förväntades leva 10-20 år kortare tid om man bodde i Fisksätra än i Solsidan. Det kan inte vara rimligt, säger Rolf Wasteson.

Relativ fattigdom
Frågan om jämlikhetens betydelse sattes på sin spets härom året när den uppmärksammade boken Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Pickett gavs ut. Författarna jämförde statistik över 21 I-länder och visade på att människor både trivs bättre och har bättre hälsa med en högre grad av ekonomisk jämlikhet. Det gäller både fattiga och rika. I grunden är människan en social varelse, argumenterar Wilkinson och Pickett, varför den relativa fattigdomen blir avgörande.

Man jämför sig helt enkelt med andra.

Mats Gerdau, M, blir kommunstyrelsens ordförande vid årskiftet. Härom månaden besökte han Rio de Janeiro med socialutskottet i riksdagen, där såg han ett verkligt ojämlikt samhälle och reagerade starkt.

– Vi besökte kåkstäder med otrygghet, brottslighet, våld. Sedan besökte vi andra områden där allt fanns i överflöd. Man inser att vi har det bra i Sverige. Det är viktigt med jämlikhet, men framförallt handlar det om att ha en bra fattigdomsbekämpning istället för att bekämpa rikedom.

Betonar utbildning
Att Nacka ligger på plats fem över kommunerna med högst klyftor kommenterar Mats Gerdau på detta sätt:

– Det speglar att vi har många som jobbar i Nacka och är välavlönade. Det är bra att folk lyckas. Sedan gäller det att stärka dem som inte har så bra inkomst, rikta skattesänkningar mot dem och ge barnen en bra utbildning.

Varför är jämlikhet viktigt?
– Det är en del som gör att ett samhälle håller ihop. Jag tycker inte att alla ska ha samma lön, inte oavsett insats. Utbildning och ansträngningar ska löna sig. Men är samhället jämlikt får man en trygghet.

Hur ska ni få klyftorna att minska till exempel mellan Saltsjöbaden och Fisksätra?
– Vi har bland annat planer på att bygga mer i Fisksätra,  och ge plats för 600-700 nya bostäder. Det är ett sätt att bygga ihop Fisksätra och Saltsjöbaden. Jag tror att fler sådana insatser behövs, att få folk att bo närmare varandra och skapa en större samhörighetskänsla.

Lisa Ståhlberg är statistikansvarig på Nacka kommun och den som hjälpt till att ta fram uppgifterna:

– När man ser sifforna bör man ha i åtanke att åldersstrukturen ser olika ut i olika områden, mycket på grund av vilken typ av bostäder som finns där. Det förklarar en del av inkomstskillnaderna. 

Jörgen Löwenfeldt


NVP enkät: Är det viktigt att Nacka är jämlikt?
Charbel och Maria Keyroz, driver hårsalong i Saltsjöbaden, bor i Värmdö:

Charbel: – Klart att det är. Jämlikhet är bra för alla. Men här är det inte så jämlikt. Alla vill ha mer. Har du ett stort hus vill du ha ett större hus. Alla vill vara bäst.
Maria: – Man ska ha samma lön för samma jobb, på det sättet är det viktigt med jämlikhet.

Christina Lindesvärd, pensionär, Saltsjöbaden:
– Det är väldigt viktigt att alla behandlas lika, det är grunden i ett demokratiskt samhälle. Jag tror inte att lyckan sitter i pengar. Det är viktigare att man själv och ens nära har hälsan. Och det är ju inte så att vi här ser ner på dem i Fisksätra.

Georgios Motsanos, förtidspensionär, Fisksätra:
– Det kan aldrig bli jämlikt. Jag är mer filosofiskt lagd. Pengar är mer ett verktyg för att klara sig. Jag har bott i Fisksätra i 30 år och tycker att det är den bästa platsen i världen. Min tjejs mamma ville köpa en villa åt oss i Saltsjöbaden, men jag var inte intresserad.

Yahya Wahid, student, Fisksätra:
– Det är klart att det är viktigt. Men det är en bred fråga och svår att svara på. Det är ju inte säkert att det helt jämlika samhället heller är perfekt. Att bo i Fisksätra kan för många ofta vara ett steg på vägen till något mer, så det är svårt att jämföra med Saltsjöbaden.