FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

JENNY FREJING

Skolor kan läggas ner – föräldrar chockade

Värmdö 13:09 | 25 september 2012 En total rockad väntar Värmdös skolor.
Små skolor läggs ner och stora blir större.
Chockbeskedet har väckt starka reaktioner bland föräldrar.
Förslaget: Så här förändras skolorna
• Munkmoraskolan F-3 läggs ner.
• Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan slås ihop till ett rektorsområde. Ekedal kan bli en F-3-skola och Kvarnberget kan bli en 4-9-skola.
• Hemmestaskolornas låg-, mellan- och högstadium slås ihop till ett rektorsområde. Hemmesta låg kan bli en F-3-skola. Hemmesta hög kan bli en 4-9-skola.
• Kyrkskolan görs om till en F-3 skola. Årskurs 4 och 5 flyttas till Hemmesta hög.
• Vik F-5 utökas till årskurs F-6.
• Djurö skola och Skärgårdsskolorna blir ett gemensamt rektorsområde. Skärgårdsskolan blir en F-6-skola och tappar sitt högstadium, de eleverna får åka till Djurö.
– Varför har inte någon medborgardialog hållits tidigare? Om det inte sker, då blir det medborgaruppror!

Det sa Micke Ahlsén, en pappa som under applåder från andra föräldrar tvingades lämna utbildningsstyrelsens möte i tisdags.

Känslorna svallade bland det 70-tal föräldrar och barn som i protest mot den nya skolorganisationen samlats i kommunhuset. Det hade kommit så många att mötet, som var öppet för allmänheten, fick flyttas till matsalen. Men de flesta föräldrar har inte fått någon information alls.

Äldsta skolan drabbad

Värst drabbas Värmdös äldsta skola, Kyrkskolan, och Munkmoraskolan. Men ingen skola i kommunen undgår förändringar.

Kyrkskolan ska göras om till en F-3-skola. Årskurs fyra och fem får åka till Hemmesta högstadieskola. Munkmoraskolan läggs ner.

– Vi hade föräldraråd igår, och det var som vanligt prat om gympapåsar och matsäckar. Och så när mötet var slut, ”by-the-way” så ska vi lägga ner skolan. Jag blir skräckslagen när jag nu hör dialogen här och hur man fragmentiserar beslut och tar det i delar där ingen tar ansvar för något, säger pappan Tobias Larsson, som har barn i Munkmora.

För få elever
– De är väl enklast för dem att lägga ner Munkmora, det bor inte lika många akademiker här, säger Munkmorabon Magnus Franzén.

De kommunala skolorna tampas med för få elever och tomma lokaler.  Byggnadsmässigt finns en överkapacitet på 1 400 elever. Samtidigt konstaterar utredarna att lika många elever valt friskolor eller skolor i andra kommuner.
Produktionskontoret har utrett tre alternativ för omorganisation av grundskolorna och skärgårdsskolorna, men bara ett förordas av tjänstemännen.

Det innebär att små skolor läggs ner eller krymps och att stora skolor blir större.
Dagens tolv skolenheter ska bli nio. Även upptagningsområden kommer att ändras, många elever kommer att få sin grundplacering på andra skolor än i dag. 

Lärarflytt
Exakt hur årskurser och lokaler ska fördelas blir upp till rektorerna att avgöra. Lärare kommer att få jobba på större skolenheter, på fler ställen eller helt byta arbetsplats.
Förändringarna är alltså omfattande och tidplanen är knapp. Den nya organisationen ska sjösättas hösten 2013.

– Det viktigaste är att det ska gynna elevens lärande och att lokalerna nyttjas optimalt, säger Pia Andersen, Värmdös produktionschef.

Bakgrunden till den nya skolorganisationen är dels den nya skollagen, dels nya läroplanen, som bland annat skärper krav på behörighet för lärare. Från 2015 får enbart behöriga och legitimerade lärare sätta betyg.

Men också kritik som Skolverket tidigare riktat mot kommunen har spelat in.
Bland annat handlar det om bristen på likvärdig utbildning.

– Allt beror på att Värmdö ska spara pengar. Varför tror politikerna att Värmdös grundskolor tappar 1 149 elever per år till friskolor och andra kommuners skolor? undrar Maria Rask Gradin, förälder till barn på Munkmoraskolan.

Flera föräldramöten
En pressad Max Ljungberg, MP, ordförande i utbildningsstyrelsen, gick med på att hålla minst två möten för föräldrar innan beslutet tas den 18 oktober.

Men någon medborgardialog blir det inte. Det är alldeles för sent i tidsplaneringen.

– Väntar vi med beslut får det efterverkningar. Det är viktigt att förslagen blir genomförda med den nya skollagen, ärendet brådskar. Men om vi behöver tio möten med föräldrar får vi klämma in det, säger han.