FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

"Servicehus skulle lösa problemen"

Debatt 15:48 | 25 juni 2012 Kommunen är skyldig att hjälpa äldre att hitta någonstans att bo. Det skriver diakonerna i Boo efter NVP:s artikel.
I NVP 12/6 kunde vi läsa att äldre inte kan flytta hem­ifrån. Kommunen saknar egna servicehus, som man får tillgång till via biståndsbeslut. Istället erbjuder privata hyresvärdar såsom Diligentia seniorboenden. Ja, fast bara till den som har en årsinkomst över 310 000 kr förstås.

Ett seniorboende vänder sig till den som är 55 år och uppåt men det är inte många pensionärer som kommer upp i den årsinkomsten, faktiskt är det överhuvudet taget inte många i den totala befolkningen som kommer upp i den årsinkomsten! Genom­snittspensionen/år för en ålderspensionär över 65 år var år 2010 177 000 kronor. Kvinnors genomsnittspension ligger ännu lägre.

Eva Öhbom Ekdahl, M, kommunalråd i Nacka menar att man måste planera sitt boende i tid, hon menar vidare att man väntar för länge med att flytta på sig och hon anser att kommunen endast har ett ansvar för de som har behov av hemtjänst eller särskilt boende.

Men servicehusen, som Nacka kommun helt saknar, är ju en form av särskilt boende, som skulle lösa en problematik för flera äldre! Att hänvisa till att det är en ordinarie boendeform som ska lösas på egen hand håller inte eftersom servicehuset erbjuder den trygghet och enkelhet som många ensamma och otrygga äldre har behov av. Att lätt kunna gå till en restaurang och äta i samhörighet med andra, att ha hemtjänsten i nära anslutning till boendet, kanske ett minilivs och inte minst kunna knyta sociala kontakter och umgås, det är behov som bör tillgodoses! I kyrkan möter vi många som är ensamma.

När man blir äldre och kanske ens livspartner går bort, blir detta ofta extra kännbart, och har man dessutom något litet handikapp som fysiskt försvårar vardagen är det större risk att man isolerar sig i sin bostad och hamnar utanför samhället och sociala nätverk. Det är en lite småfräck bortförklaring att från kommunens sida framhålla att man ska tänka långsiktigt och planera sitt boende.

Det är lättare sagt än gjort, om man inte har ekonomin att byta sig till/köpa en billigare och bättre anpassad bostad, och dessutom går det ibland väldigt fort när kropp och hälsa förändras eller när ens partner hastigt går bort.

Vi hävdar att kommunen har en skyldighet att erbjuda servicehus till den som är i behov av det, och inte bortse från en stor grupp i vår befolknings rättigheter genom att lägga ansvaret på privata aktörer!

Diakonerna i Boo församling