Höga hyror tvingar skola att sparka lärare

När antalet elever minskar blir Stavsborgsskolans stora lokaler så dyra att personal måste sluta. Martha Bengtsson sitter i skolans föräldraråd, och är missnöjd med att lokalerna är slitna. Skolan har tagit över möbler från stadshuset för att spara pengar FOTO: Carl Lundborg
Älta Uppdaterad 12:0015 maj 2012
Hyrorna riskerar att knäcka Stavsborgsskolan. Personalen skulle behöva minskas med en tredjedel för att budgeten ska hålla.
Efter protester mildras nedskärningarna något.
Det var efter påsk som Stavsborgskolans rektor Lars Hult­berg meddelade han skulle vara tvungen att skära ner högstadiets personal med en tredjedel – tio tjänster – för att klara att betala hyran till Nackas fastighetskontor.

Mindre årskullar ger färre elever på skolan och de stora lokalerna blir för dyra. Alla skolor betalar en fast hyra per kvadratmeter och med stora lokaler blir Stavsborgs-skolans hyra hög.

Många elever har diagnos
När personalen fick höra om neddragningarna kallade man förra veckan föräldrarna till ett krismöte. Personalminskningen gör att  klasserna nästa år blir större och möjligheterna till stödundervisning minskar.

– Politikerna säger att Stavs­borgsskolan har för många lärare, men missar att vi har en speciell situation, säger läraren Bernt Wahlberg.

Istället för att låta elever som behöver extra resurser flytta till en av kommunens specialskolor har pedagoger från dessa skolor arbetat på skolan i en ”flexibel grupp”, där ett 50-tal elever deltar varje vecka.

– Mer än var femte elev hos oss har en diagnos, och dessa elever har genom detta kunnat gå kvar i sin vanliga skola. Vi har egentligen sparat pengar åt kommunen, säger Bernt Wahlberg.

– Vi har bjudit in politikerna Erik Langby och Linda Norberg och andra att komma och se verksamheten, men de har inte svarat.

Rektorn: ”Det är vansinne”
Efter samtal med lärarna och skolans ledningsgrupp har Stavs­borgsskolan rektor Lars Hultberg låtit ytterligare två tjänster vara kvar på skolan, trots att de inte ryms i budgeten. Nu ska istället 7,5 tjänster bort.

– För att få en budget i balans skulle jag behöva ta bort alla tio tjänsterna. Men nu behåller jag den flexibla gruppen. Jag kan inte utarma skolan så mycket som i det tidigare förslaget, säger Lars Hultberg.

Han är inte nöjd med internhyressystemet, som innebär att hyran i dagsläget tar drygt 30 procent av skolans budget, medan samma siffra för andra skolor är 12–16 procent.

– Jag sa redan 1999, när jag började här, att det är vansinne att lägga lokalhyran i skolchecken. Då blir det inte en likvärdig skola. Skulle man jämföra konkurrenssituationen mellan skolor med ett 100-meterslopp, får en skola med 250 elever börja i startblocken, men en skola med 500 elever tillåts börja 50 meter längre fram.

En sammanslagning av Stavsborgsskolans högstadium och Strandparksskolans låg- och mellanstadium ska i höst ge fler elever i lokalerna. Det förbättrar budgeten. Men vad de nya lokalerna, i den gamla fritidsgården, för de yngre barnen kommer att kosta vet han inte.

– Pedagogiskt gör vi en vinst genom att bli en F–9-skola, men hur budgeten blir är det för tidigt att säga.

Hyrestak efterfrågas
Lärarna och föräldrarna på Stavsborgsskolan anser nu att det bör införas ett tak för hur stor del av en skolans budget som ska gå till hyran, till exempel 15 procent.
Föräldrarna har beslutat starta en aktionsgrupp, och en namninsamling hade förra veckan skrivits under av 90 personer.

– Kommunen borde vara mer långsiktig än att ta ett budgetår i taget. Som det är nu drabbas elever av att de råkar tillhöra en årskull med få elever, säger Martha Bengtsson, som sitter i skolans föräldraråd.

Både för personalen och föräldrarna är frågan om lokalhyran ett problem som kommer att kvarstå.

– Även efter sammanslagningen med Strandparksskolan kommer 27 procent av skolans budget att gå till hyran, betydligt mer än för andra skolor. Och trots att toa-letterna nu renoverats är skolan nedgången, säger Martha Bengtsson.

– Den dåliga ekonomin har gjort att skolan har fått ta över slitna möbler från stadshuset, istället för att köpa in egna.

Lennart Spetz

S: Majoriteten tänker kortsiktigt

ÄLTA
S underkänner dagens system, där skolorna betalar hyra per kvadratmeter. Men systemet ses över, enligt M.


Skolornas internhyressystem ska ses över, och översynen blir klar vilken dag som helst, enligt kommunstyrelsens ordförande Erik Langby, M.

– Det ska visa om det går att göra det här systemet mer rättvist. Redan nu tar vi greppet att Strandparksskolan flyttar in  och skolan moderniseras och görs mer ändamålsenlig. Hur omfattande en modernisering ska bli måste man överväga eftersom det gör att hyran blir högre.

– De flesta kommunala skolorna är äldre och skolor med till exempel en aula kostar mycket. Hyressystemet är gjort för att man ska betala för det man får.

S underkänner dock Nackas hyressystem.

– Ska skolornas utseende styra hur mycket pengar man har till lärare och läromedel? Systemet fungerar inte när skillnaderna i lokaler är stora. Stavsborgsskolan råkar ha en stor ljusgård och vad ska man göra med den? Ställa av eller hyra ut? undrar Gunnel Nyman Gräff, S, andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

– Majoriteten utgår från kartan och inte från verkligheten. Man tänker kortsiktigt, här och nu

 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x