"160 miljoner satsas i Värmdö"

Insändare Uppdaterad 06:0429 maj 2012
"Vattenfall Eldistribution jobbar löpande med att förbättra leveranskvaliteten i Värmdö. Under 2012 till 2014 pågår ett 20-tal projekt med beslutade investeringar motsvarande cirka 160 miljoner kronor", skriver Vattenfalls Mikael Björnér i en insändare.
I en insändare i NVP 1 maj under rubriken ”Vem är ansvarig för alla dessa strömavbrott” efterlyste Siv Jonsson från Skälsmara vilket politiskt parti som kan ta ansvaret för att gräva ned alla elkablar för att komma till rätta med elavbrotten vid snöoväder.

Då Vattenfall Eldistribution är elnätsleverantör inom Värmdö kommun beklagar vi givetvis de elavbrott som Siv råkat ut för, samtidigt som vi vill passa på att förklara vem som bär ansvaret för elnäten.

Marknaden fungerar på det sättet att politikerna har ansvaret för att sätta upp ramverk med förhållningsregler samt ge förutsättningar för elnätsföretagen att driva sin verksamhet. Det gör de bland annat genom tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen.

Utifrån detta ramverk är det upp till företagen att att välja den funktionella lösningen, det vill säga var det ska grävas ned kabel eller vara luftburen ledning. Ibland kan nedgrävning av kabel vara det rätta valet, men inte alltid.

Om vi tog bort alla träd intill våra lokalnätsledningar skulle vi vara tvungna att avverka en yta stor som Värmland. Dessutom är det inte elnätsföretaget som äger skogen. Därför får vi hitta på andra lösningar som tillgodoser både våra kunders och markägarens krav.

Ett sätt att göra elnätet mindre känsligt är att ersätta oisolerade luftledningar med jordkabel eller isolerad luftledning, som tål att nedblåsta träd tynger på ledningen. En allt större del av våra lokalnät ligger i marken, men ibland gör terrängen att det inte går att gräva ned kabeln. Och på vissa sträckor är luftledning bättre av andra skäl.

Vattenfall Eldistribution jobbar löpande med att förbättra leveranskvaliteten i Värmdö. Under 2012 till 2014 pågår ett 20-tal projekt med beslutade investeringar motsvarande cirka 160 miljoner kronor. Projekten avser vädersäkring av cirka 109 kilometer störningsdrabbade ledningssträckor i skog. Avsikten är att minska påverkan på elnätet vid väderstörningar.

I bland annat Kolvik, Torsby och Strömma utgörs dessa av projekt där vi gräver ner elledningar i samband med att kommunen schaktar för VA. På Ingarö och ute i skärgården utför vi projekt i egen regi. Under 2012 utförs även planenlig skogsröjning i hela kommunen. Vi ser även över om vi behöver göra extra insatser för att förbättra det skogliga underhållet för att minska störningsverkan ytterligare.

Mikael Björnér
Kommunikationsansvarig på Vattenfall
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x