Obehörig nämndeman utsågs av fullmäktige

Värmdö Uppdaterad 10:5417 februari 2012
Kommunfullmäktige i Värmdö har utsett en nämndeman vid Nacka tingsrätt som inte är svensk medborgare. Nu måste en pågående rättegång tas om och 22 andra mål riskerar att överklagas hos Svea Hovrätt.
–  Det verkar som det passerat kommunen utan att man haft någon kontroll på hennes medborgarskap. Man är ju överhuvudtaget inte valbar om man inte är svensk medborgare och det ska naturligtvis granskas, säger lagman Martin Holmgren.

– Vi ser också över våra rutiner. Det är hemskt tråkigt det som inträffat, inte bara för att det blivit fel utan också för alla de personer som är inblandade. Det kan leda till nya rättegångar med alla de påfrestningar det innebär att behöva ta om saker.

Den kvinnliga nämndemannen som nominerats av Miljöpartiet, har varit med och dömt i ett flertal mål under 2011.

Detta trots att hon inte varit behörig att döma, eftersom hon inte är svensk medborgare. Kvinnan har nu blivit tvungen att lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Förhållandet uppdagades sedan en fråga ställts via e-post till Nacka tingsrätt. Lagman Martin Holmgren ser mycket allvarligt på det inträffade.

Ett pågående brottmål i tingsrätten om utpressning har fått avbrytas och en ny rättegångsförhandling planeras.

– Dom skulle ha meddelats den 1 februari, men flyttades fram två dagar då detta upptäcktes, efter viss granskning av rättsreglerna har ansvarig domare bedömt att man inte kan fullfölja rättegången, utan måste göras om, säger Martin Holmgren.

Förutom det har kvinnan medverkat i 23 andra domar, varav en av dem överklagats till Svea hovrätt. Den domen rivs nu upp och Nacka tingsrätt måste ta om det.

De övriga 22 har vunnit laga kraft men kan överklagas inom sex månader genom att man begär prövning hos Svea hovrätt genom så kallad "klagande över domvilla".

Det är kommunfullmäktige som utser nämndemän vid tingsrätterna men partierna som nominerar.

– Vi måste bli noggrannare. Det är ytterst fullmäktiges ansvar men också partiernas. Detta får bara inte hända. Det går inte att sätta ord på, säger kommunfullmäktiges ordförande Monica Pettersson, M och fortsätter:

– I vårt parti har vi folk som varit nämndemän länge och de får ge information till nyvalda. Men annars har vi inte någon övergripande information från kommunen. Men där måste vi skärpa upp rutinerna så att vi vet att de vi väljer är valbara.

Kvinnan har själv hävdat att ingen tidigare informerat henne om medborgarskapskravet.

– Vi får en lista från kommunerna. Sen ligger det naturligtvis ett ansvar hos oss också att ha koll på det, och det gör vi med en introduktionsutbildning och genom att vi förser dem med skriftligt material, säger Marin Holmgren.

Nacka tingsrätt har nu skrivit till Värmdö kommun för att påminna om vilka krav som gäller för att en person ska vara valbar till nämndeman. Han eller hon ska vara svensk medborgare, får inte vara underårig, får inte ha förvaltare enligt föräldrablaken och ska dessutom vara folkbokförd i kommunen.

Nacka tingsrätt kommer själva nu att skärpa sina rutiner vid introduktion av nyvalda nämndemän.
– Trots att de utses av kommunfullmäktige inser vi att vi nu måste ha en kontroll på varje enskild person, säger Marin Holmgren.

 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x