FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
18 juli 2018

"Orättvis klapputdelning i Värmdö"

Debatt 06:05 | 07 december 2011 "Vid kommunfullmäktige den 23 november framkom det att tomten inte bor på Nordpolen. Nej, han bor på Värmdö. Dessutom finns det två tomtar, nämligen kommunalråden Alversjö och Frej." Så skriver Henrik Paulsen, C.
Bakgrund
Artikeln baserar sig på den kraftigt höjda tomträttsavgiften i Skärgården. Några Sandhamnsbor har fått sin avgift höjd från 5 000 till 58 000 kronor per år, eftersom kommunen tidigare ”missat” att höja avgiften. För att komma till rätta med situationen har det föreslagits att avgiften ska sättas ned eller att kommunen ska sälja marken till de boende. Några har föreslagit till marktaxeringsvärdet (75 procent av marknadsvärdet). Andra tycker att marken kan säljas för halva marktaxeringsvärdet (37,5 procent av marknadsvärdet).
Dessa båda tomtar kunde inte vänta till julafton utan ville börja dela ut julklappar redan i november. De klappar som skulle delas ut var mark på Sandhamn. Värdet på klappen uppgår till miljonbelopp per fastighet.

Några nissar/or tyckte inte att kommunen skulle göra sig av med marken. Andra ansåg att man inte bara kan ge gåvor till några få, de stödde sig på kommunallagens likabehandlingsprincip.

Att tomtarnas julklappsfabrik inte skulle förmå att ge samtliga medborgare en klapp av denna dignitet stod snart klart för alla. Ett antal nissar/or lyckades stoppa tokigheterna genom en så kallad återremiss.

En nisse, undertecknad, tyckte att det var viktigt att stödja en levande skärgård. Därför föreslog jag att kommunen skulle kunna vara långivare vid en försäljning av marken och då debitera en modest ränta, en möjlighet som liknar den medborgarna har vid VA-anslutning. Då skulle ett köp bli hanterbart för de boende. Notabelt var att nissarna/orna från Miljöpartiet inte heller tyckte att marken skulle skänkas bort.

Trots detta så deklarerade de att de inte tänkte delta i beslutet. De ville förmodligen inte förstöra julstämningen för tomtarna. Fegt tyckte somliga. Nu har tomtarna Alversjö och Frej möjlighet att besinna sig och inse att det inte är okej att bara ge några få en julklapp. För det är väl inte så att alla övriga medborgare varit elaka under året som gått?

Henrik Paulsen, C