"Nacka och Värmdö drabbas hårdast av nya Slussen"

Debatt Uppdaterad 13:2012 december 2011
I dag, 12 december, ska Stockholms stadsfullmäktige besluta om detaljplan för Slussen. Om de beslutar att anta den kommer Nacka- och Värmdöborna vara de som drabbas hårdast.
Det blir en minst sju år lång byggnadsprocess av broarna, därefter tre år för byggnader och gator. Framkomligheten för bilar genom Slussenområdet blir reducerad till hälften. Katarinavägen blir helt avstängd under två till tre år.
Under sex år kommer Nackabussarna att stanna på en ponton vid Stadsgårdskajen, 50 meter bred och 180 meter lång. Det blir långt till T-banan.

När det hela blir klart ska bussarna in i en terminal i berget under Katarinavägen. Gångavståndet från bortersta ankomsthållplatsen till T-banan blir 490 meter. (Idag stannar ankommande bussar 18 meter från T-baneingången). Dessutom ska man ta sig 14 meter upp från bussterminalen för att komma till Katarinavägen. Man kommer att passera genom den nya underjordiska gallerian.

För biltrafiken blir den nya Slussen ett problem. Istället för dagens trafiksnurra med många möjligheter att ta olika vägar får man en enkel T-korsning. Den kommer att vara fylld av köer under rusningstid.  I de köerna sitter också Slussens sju stadsbusslinjer.

Det blir stora begränsningar av vägvalet för bilister. Man kan till exempel inte, som i dag, ta sig från Stadsgården till Hornsgatan via Slussen. Man får istället välja mellan att fortsätta utmed Söder Mälarstrand till Torkel Knutssonsgatan och sedan svänga in på Hornsgatan. Alternativt kan man åka Folkungagatan och Södertunneln.
För att nå Munkbron från Stadsgårdsleden måste man åka Skeppsbron och runda slottet innan man når Munkbron. Det går att nämna otaliga exempel på sådana förlängda resvägar, framför allt till Södermalm och Gamla Stan.

Men det värsta är inte att resvägarna blir längre. Det värsta är att man får så få valmöjligheter. Man kan inte planera sin resa så att man undviker de mest belastade gatorna. För Värmdös många småföretagare med jobb i innerstan blir det svårare att ta sig mellan olika uppdrag. Och framför allt Folkungagatan och Södertunneln får kommer att få en stor ökning av en ny och helt onödig trafik.

Nya Slussen ger en oacceptabel trafiksituation, och allra mest drabbade är Nacka – och Värmdöborna.

Tor Edsjö
Arkitekt och stadsplanerare