FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Elisabeth Ubbe

Kommunkritik efter haveriet: "Det här får inte inträffa"

Nacka 06:11 | 06 december 2011 Det får inte inträffa. Så säger Nackas administrative direktör Mats Bohman om datahaveriet som förra veckan drabbade kommunen.
Däremot anser han inte att kommunen hade kunnat göra något mer för att förebygga kraschen.
I december 2009 tog Tieto över driften av Nackas it-system. Det var en affär på 50 miljoner kronor och ett avtal som skulle löpa över fem år.

Mats Bohman sa då i NVP att han trodde att medborgarna skulle uppleva att systemen blir snabbare och att tillgängligheten blir bättre.

Men så kände Nackaborna knappast under förra veckans it-haveri. Mellan den 25 och 30 november var kommunens hemsida otillgänglig, och mejlsystemet fungerade inte. Flera interna system slogs också ut. Anledningen var ett hårdvarufel hos Tieto, som även drabbade ett 50-tal andra kunder, däribland Apoteket, Bilprovningen och Sollentuna kommun.

Betalningar försenades
I Nacka har utbetalningar av försörjningsstöd försenats och ett VA-arbete i Sickla fick skjutas upp. I övrigt är det ännu inte klarlagt vilka konsekvenser som haveriet fått.

– Det här får inte inträffa. Det måste finnas en större säkerhet. Nu måste Tieto på ett trovärdigt sätt visa vilka åtgärder man ska ta till, säger Mats Bohman.

Kommer Nacka att begära ersättning?
– Absolut. I avtalet med Tieto har vi krav på att kritiska funktioner, som till exempel inloggningen till socialtjänstsystemet, under ett år ska finnas tillgängligt under 99,8 procent av tiden. Mindre kritiska funktioner ska fungera 99,6 procent av tiden. Om det blir mindre tid än så, har vi rätt till kompensation.

Visar det inträffade på sårbarheten i att upphandla de här funktionerna?
– Det kan man fundera på. Men den domänkontrollen, alltså den centrala funktionen, kan man inte dela upp på flera leverantörer. Många av våra system ligger hos andra leverantörer, men om man inte kan logga in på det centrala systemet, kommer man inte vidare till de andra. Så vi har inte lagt alla ägg i samma korg, utan Tieto har bara hand om det som vi tidigare hade i egen drift.

Hade ni kunnat göra något annat i upphandlingsskedet?
– Nej. Vi har ställt skarpa krav på kompetens och reservlösningar. Tieto har sagt att de har det, och då har vi litat på att det ska fungera.

Hur påverkar haveriet Nackas förtroende för Tieto?
– Vi har förtroende för att de jobbar på allt de kan nu. Däremot är vi kritiska till hur de har jobbat med sin information under tiden. Men när de tog över systemet märkte vi ingenting. Det har rullat på och fungerat perfekt, ända tills det smällde till i fredags.

Mats Brandt, affärsområdeschef för offentlig sektor på Tieto, säger att företaget har en daglig kommunikation med sina kunder.

– Men det har varit jättesvårt för oss sätta ut några exakta klockslag för när systemen ska börja fungera. Då kan kunderna bli frustrerade. Vi jobbar hårt med att bli mer precisa, säger han.

Oklart om skadestånd
Enligt Alexandra Kärnlund, presskontakt hos Tieto, är det ännu är för tidigt att säga något om ekonomisk kompensation.

Kan man lita på Tieto nu?
– Parallellt som vi jobbar med att åtgärda felet, har vi tillsammans med vår underleverantör gått till botten med orsakerna, för att förebygga att det händer igen. Men det är ett helt osannolikt scenario, som aldrig har inträffat förut och vi är naturligtvis väldigt ledsna för de problem som felet har orsakat Nacka.

Hanna Bäckman
hanna.backman@nvp.se


”En ögonöppnare”
NACKA
IT-systemet har visserligen sålts ut, men ansvaret ligger kvar hos kommunen.

– Vårt uppdrag är att leverera en lägesbild, och det som hänt är allvarligt. Utan tvekan. Jag hoppas att det här är en ögonöppnare för många som köper sådana här tjänster.

Det säger Richard Oehme, som är chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hans jobb är att för samhällets räkning analysera olika katastrofer. Stormar, tågstopp – och it-haverier.

Fråga för ledningen
– Den tekniska utvecklingen är i grunden positiv och utgör ett fundament i utvecklingen i Sverige. Många beslutsfattare tycker dock att det är lite svårt, ändå hör inte de här frågorna hemma hos teknikerna på golvet, utan på ledningsnivå. Det tror jag går upp för många nu.

Under dagarna då Tietos haveri pågått har MSB haft kontakt med de drabbade kunderna. Bland annat Nacka kommun.

– Vi gör det för att skapa oss en bild av det som händer. I grund och botten kan det finnas stora fördelar med att låta andra sköta sin IT, då det möjliggör en utveckling som annars inte hade gått att utföra.

Vilka risker finns med att sälja ut sin IT?
– Gör man en ordentlig upphandling är inte riskerna större än om man har det i kommunen. Riskerna är om man inte varit tillräckligt noggrann i upphandlingssituationen. Företagen levererar ju exakt det du upphandlar.

Vilket ansvar har kommunen när det går fel?
– Kommunen har ansvar för sin verksamhet. Ansvaret kan man inte lägga ut på andra.