FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Adolf, Alice

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
23 juni 2018

Elisabeth Ubbe

"Vi vill inte höra att vi är länets Grekland"

Värmdö 13:20 | 03 oktober 2011 Är Värmdö på väg att bli länets Grekland? Åsikterna om det ekonomiska läget i kommunen gick isär vid budgetdebatten i kommunfullmäktige.
Efter drygt 200 propositioner och 48 voteringar, där de flesta av oppositionens förslag avslogs, och en 15 timmar lång debatt, togs budgeten i Värmdö i onsdags.

Koalitionen M, FP, KD och MP hade inför mötet föreslagit en skattesänkning på 15 öre, motsvarande 11,5 miljoner kronor i lägre intäkter. Med en låneskuld på 2,4 miljarder,  som i år ökar med 100 miljoner för att klara nödvändiga investeringar, och en mycket låg soliditet, var det som att kasta in en brandfackla.

”Måste ta striden”
Olle Markstedt, FP, menade att Värmdö i likhet med Grekland investerar allt för vidlyftigt.

– Vi bygger idrottshallar, simhallar, konstgräsplaner, nu måste jag ta striden, sa Olle Markstedt, som likt en Don Quijote först fäktade med sitt svärd mot en skattesänkning, som han sedan röstade för.

Men att Värmdö liknades vid Grekland var inte populärt.

– Vi måste ta tag i vår låneskuld. Vi vill inte höra att vi är länets Grekland, sa Hans Lindqvist, C, som också han röstade för en skattesänkning.

Henrik Paulsen, C, gjorde en kupp och la fram en egen budget med en skattesänkning med 50 öre samt en kapning av skuldbördan till högst två miljarder vid utgången av 2012. Genom att sälja kommunens bostadsbolag skulle skulden kunna minska med en miljard, menade han.

Ironiskt om hög skatt
– Värmdö har en välutbildad befolkning och låg arbetslöshet. Att vi då har länets högsta kommunalskatt, bland de högsta VA-avgifterna, en skuld lik Greklands och en skola som inte presterar på topp är fantastiskt, sa Henrik Paulsen ironiskt.

– Här lånar vi för att sänka skatten och Henrik Paulsen vill sänka inomsten med 100 miljoner kronor. Kan det vara mer grekiskt? kontrade Mats Skoglund, V.

Majoriteten talade om att lånebehovet minskat, att man arbetar för att sänka skulden och att man nu ska utreda hur man kan förbättra kommunens soliditet.

Skolan ett stridsämne
S och V hade i sina skuggbudgetar föreslagit oförändrad skatt.

– Det är märkligt när man försöker uppnå kostnadseffektivitet genom att strypa intäkterna. För en medelinkomsttagare motsvarar sänkningen två chipspåsar i månaden, sa oppositionsrådet Lars Bryntesson, S.

Ett annat stridsämne är skolan.

Majoriteten menar att Värmdös skolor är bra och ligger högt i ranking i flera undersökningar och ville lyfta positiva exempel. Och betonade de satsningar som ska göras på skola, barn och ungdomar.

– Det är inte så att vi har en urusel skola i Värmdö. I SKL:s öppna jämförelser kommer vi på nionde plats i länet, men vi har högre målsättningar än så, sa kommunalrådet Lars-Erik Alversjö, M.

– Jag tror inte det bästa är att jämt klanka ner på att skolorna är dåliga. Då är man inne i en dålig cirkel. Våra medborgare läser rubriker och orkar inte fördjupa sig i ämnet, sa kommunalrådet Anders Bergman, FP.

Men oppositionen hänvisade till Skolverkets senaste statistik där Värmdö ramlat ner i ranking när det gäller antalet behöriga lärare och att 1 000 elever av 5 000 inte når målen.

– 81 procent godkännandenivå för eleverna är inte okej för mig. Om ni tycker jag svartmålar så får jag leva med det, sa Annika Andersson-Ribbing, S.

S vill ge skolan tio miljoner
S föreslog tio miljoner för att stärka kvaliteten i Värmdös grundskolor.
V föreslog ett tillskott på 15 miljoner kronor för att få fler vuxna i skolan och mindre barngrupper samt 18 miljoner för att höja lärarlönerna.

En fråga som genomsyrade budgetdebatten var den om vad Värmdö är för kommun och vad majoriteten vill med sin politik.

– Varför har vi en kommun? Det är väl inte bara för att debet och kredit ska gå ihop, utan för att vi vill uppnå något? sa oppositionsrådet Lars Bryntesson, S.