FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Isak

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 december 2018

ARKIVFOTO: ELISABETH UBBE

MP vill stoppa ny Skurubro: "Löser inte problemet"

Nacka/Värmdö 07:16 | 11 oktober 2011 Tiden börjar rinna ut för Miljöpartiet, som mot alla odds kämpar för att stoppa nya Skurubron.
– Bron saknar logik, säger Yvonne Blombäck, MP.
3 frågor till Jonas Eliasson, trafikforskare på KTH
Fler vägar skapar ofta ökad biltrafik. Finns det risk att samma problematik uppstår på nya Skurubron?
– I största allmänhet finns det ett sådant fenomen. Men sådana tar man hänsyn till när man gör en trafikinvestering. Det är första kursen i transportekonomi, att tänka på flaskhalsar.

Bör man bygga ytterligare en motorvägsbro när det finns risk att bensinen blir för dyr i framtiden?
– Det finns olika uppfattningar om oljan, huruvida den kommer att växa eller avta. Det har också att göra med hur regeringarna agerar, kommer de fortsätta att höja skatten på bensin om oljan avtar?

Nya Skurubron är inte byggd för spårtrafik. Är det en missbedömning?
– Med moderna bussystem kan man få mycket av spårtrafikens fördelar, som hög turtäthet och restidssäkerhet. Det räcker däremot inte alltid, men om det är värt att satsa på spårlösningar en bit ut i Nacka, där Skurubron ligger, har jag svårt att svara på.
I förra veckan skrev NVP om Trafikverkets rekommendation att nya Skurubron ska byggas 80 meter söder om den befintliga. Ett förslag, om man bortser från detaljer, som går hand i hand med Nackas och Värmdös synpunkter på brosträckningen.

Men är verkligen bron rätt medicin för att få bukt med trafikproppen vid Björknäs? Det är en fråga som MP-profiler i Nacka och Värmdö länge försökt lyfta.

Malin Åberg Aas, MP:s gruppledare i Värmdö, och Yvonne Blombäck, gruppledare i landstinget och trafikpolitisk talesperson, tror att nya Skurubron kan få motsatt effekt:

– Vi löser inte problemen genom att bygga en bro över Skurusundet. Södra länken visar detta tydligt, då biltrafiken ökade med 20 procent under första året, i dag stängs tunneln ofta av på grund av köer.

MP hävdar att det räcker med en påfart i Björknäs för att göra trafikflödet jämnare.

– Vi tycker att nya Skurubron saknar logik. Vill man bygga en bro för 1,3 miljarder när man kan lösa problemet med en ny påfart för 300 miljoner? Den miljard vi tjänar på att inte bygga en motorvägsbro skulle vi behöva till spårtrafik. Där har vi ett behov som är gigantiskt, säger Yvonne Blombäck.

”Okunniga i ämnet”
Sidney Holm, gruppledare för MP i Nacka kommun, har en annan ingång på kritiken. Han anser att kommunen bör ta hänsyn till den sinande oljan när de gör en så pass stor infrastruktursatsning:

– Tyvärr är de flesta politiker okunniga i ämnet ”peak oil”. Men folk kan tvingas att ställa bilen i framtiden för att bensinen blir för dyr. Då står vi där med en bro vi inte har användning för.

– Vårt förslag är att man bygger en bro bredvid den befintliga som används till biltrafik under tiden den gamla renoveras. Därefter använder man bron för spår- och busstrafik.

Erik Langby, M, kommunalråd i Nacka, satsar ni mer på biltrafiken än kollektivtrafiken?
– Nej, kollektivtrafiken i vår sektor sköts via bussar. Och bussarna måste ha broar och vägar att köra på. Som det är nu är kapaciteten för busstrafiken så låg att de fastnar i köbildningar.

Vad säger du om MP:s förslag, att bygga en bro för spårtrafik och fortsätta använda gamla Skurubron för biltrafik?

– Det skulle bli kaos. Den södra delen av bron måste rivas för att den inte kommer att hålla, och den norra behöver renoveras. Det betyder att bussar och bilar skulle behöva samsas på ett enda körfält i framtiden.

– De har inte satt sig in i projektet, det är ingen långsiktig lösning.

Sidney Holm:

– Det är Erik Langbys personliga uppfattning att den södra delen måste rivas. Trafikverket har ännu inte gjort en utredning om bron är i så pass dåligt skick. Mycket talar för att den bara behöver renoveras.