FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sten, Sixten

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
14 december 2018

"Få behöriga i förskolan kan bli en ödesfråga"

Debatt 06:29 | 12 oktober 2011 "I enstaka förskolor är det så illa att barnen riskerar att inte möta en enda behörig förskolepedagog i den dagliga verksamheten", skriver Magnus Söderström från MP.
Förskolan är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser.
Om verksamheterna som bedrivs på förskolorna har hög kvalitet så får vi barn som tidigt kommer igång att läsa, skriva och räkna, vilket gör att de har bra förutsättningar för att klara av alla framtida utmaningar de kommer att ställas inför.

Om verksamheterna däremot misslyckas med sitt uppdrag, riskerar vi att få barn som halkar efter i läsförståelse men även i andra avseenden. Helt avgörande för kvaliteten på förskoleverksamheterna är att det finns kompetenta förskolepedagoger.

Det enda egentligen mätbara måttet vi har på kompetens är andelen som är behöriga förskolepedagoger.

I Nacka har vi en lägre andel behöriga förskolepedagoger än både i landet och i Stockholms län.

I enstaka förskolor är det så illa att barnen riskerar att inte möta en enda behörig förskolepedagog i den dagliga verksamheten.

I observationer gjorda i kommunsamarbetet ”Våga visa” framkommer det att i många förskolor finns tydliga brister i arbetet med för-skolans läroplan.

Även Skolinspektionen uppmärksammar problemet i sin rapport. Bristen på behöriga förskolepedagoger är för oss i Miljöpartiet oacceptabelt och inte värdigt en kommun som Nacka.

Pedagogisk forskning är rörande överens om att tidiga utbildningsinsatser med syfte att öka läsförståelsen hos våra barn är en av de viktigaste åtgärderna vi som samhälle kan vidta för att öka barns förutsättningar att klara sig i skolan och i samhället.

Kvaliteten på insatserna är helt beroende av pedagogerna som ansvarar för dessa.
Vi i Miljöpartiet inser att detta riskerar att bli en ödesfråga för framtiden. Vår vision är att två av tre som jobbar i en genomsnittlig förskola i Nacka ska vara behöriga förskolepedagoger.
Nu börjar arbetet med att nå dit.

Magnus Söderström
Ordinarie ledamot i
utbildningsnämnden, MP