FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrik

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
19 januari 2019

elisabeth ubbe

Biblioteket kan flytta

Värmdö 12:01 | 27 september 2011 För trångt, för svårtillgängligt och för stimmigt.
Gustavsbergs bibliotek har sedan länge växt ur Runda huset.
Nu börjar kommunen planera för en flytt.
Stort kulturhistoriskt värde
Runda huset, ritat av Olof Thunström på KF:s arkitektkontor, byggdes på 1950-talet och rymde under sina första 30 år Värmdös kommunförvaltning.
1988 flyttade biblioteket in, med barnavdelningen på bottenvåningen och
vuxenavdelningen en trappa upp.
Fram till 2008 fanns även utställningslokaler och ett café längst upp i huset.
I dag är Runda huset ett kännetecken för Gustavsberg, med stora kulturhistoriska värden.
När biblioteket i slutet av 1980-talet flyttade in i Runda huset, var det ett stort lyft, berättar bibliotekschefen Christina Ståldal. Från att ha varit ett av landets minsta huvudbibliotek, tog man plats i en mycket speciell och förhållandevis rymlig byggnad.
Men sedan tio år tillbaka är det uppenbart att biblioteket kräver mer utrymme. Det är trångt mellan hyllorna, det finns knappt några studierum och det är svårt att bereda plats för barngrupper.

Skriken fortplantar sig
Även ljudnivån är problematisk, när skrik och stoj från bottenvåningens barnavdelning fortplantar sig i lokalen.

Dessutom är biblioteket inte så tillgängligt som det borde vara.

– Vi har en besökare i permobil, som brukar komma en gång i veckan. Men permobilen går inte in i hissen, utan var nära att fastna där en gång. Att besökarna är tvungna att gå i trappor eller åka i en så liten hiss är en stor nackdel, säger Christina Ståldal.

Nu börjar personalens lobbande för bättre lokaler ge resultat. Kultur- och fritidsnämnden beslutade nyligen att ett program för ett nytt huvudbibliotek ska tas fram. Det ska innehålla idéer om ytor, funktioner och ekonomi.

En förhoppning hos Christina Ståldal är att biblioteket i framtiden ska locka fler ungdomar, utan att tumma på inriktningen på läsning.

– Självklart ska det finnas datorer, tv-apparater och liknande, men man får inte tappa bort böckerna, säger hon.

Kan bli ett kulturhus

Att biblioteksflytten har blivit aktuell hänger ihop med jätteprojektet Framtidens Gustavsberg. Projektledaren Magnus Hedenfalk betonar att ingenting ännu är klart kring den eventuella flytten.

Men, berättar han, tanken är att kommande detaljplaneförslag för centrum ska möjliggöra en flytt till lokalen intill Gustavsbergsteatern.

– Då kan det bli ett slags kulturhus där, om man lägger ihop de två verksamheterna. I så fall skulle vi behöva komma överens med fastighetsägaren om att bygga om. Men det här är inget som kommer att ske imorgon, säger Magnus Hedenfalk.

Byggnaden blir kvar

När det gäller Runda huset är en sak säker: Byggnaden kommer att stå kvar. Vad den ska rymma är mer oklart.

– Det är ett så fantastiskt hus att jag tror att det kan hyras ut av kommunen till någon intressant verksamhet, som en statlig myndighet eller ett arkitektkontor. Det skulle dessutom skapa arbetstillfällen här, säger Magnus Hedenfalk och tillägger:

– Men det här är bara mina egna idéer. Inga politiska ställningstaganden ligger bakom.

Hanna Bäckman

... och Runda husets granne rivs
GUSTAVSBERG
Det så kallade M-huset, som ligger intill Runda huset, går ett annat öde till mötes. Planen är att riva huset, trots dess kulturhistoriska värde.

I M-huset, där m:et står för mellan, har bland annat läkare, försäkringskassan, folktandvård, och biblioteket hållit till sedan invigningen 1966.

På senare tid har byggnaden varit evakueringslokal för socialkontoret, medan ordinarie kommunhuset har renoverats.

Eftersatt underhåll
Men nu står huset tomt, med eftersatt underhåll, och kommunstyrelsen väntas inom kort fatta beslut om att riva det. På så sätt kan man ge plats för nybyggnation i det stora projektet för framtidens Gustavsberg.

– Senast om tre år kommer huset att rivas, men förhoppningsvis avsevärt mycket tidigare. Personligen vill jag ha det rivet så snart som möjligt, eftersom det är i så dåligt skick, säger Lars-Erik Alversjö, M, kommunstyrelsens ordförande.

Värmdös kulturenhet anser att byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde, som en av de byggnader som Olof Thunström låg bakom.

– Men vi accepterar ändå en rivning, eftersom det finns många andra bättre representanter för den perioden i området, säger kommunantikvarien Linnea Skog.