FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Pia

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
22 februari 2019

Strandvik blir hem åt seniorer – då får socialtjänsten flytta

Värmdö 06:45 | 28 september 2011 Villa Strandvik i Gustavsberg är tänkt att bli hem åt personer över 55 år som har råd att betala för sjöutsikt. Drygt 60 seniorbostäder planeras alldeles intill Farstaviken.
Villa Strandvik uppfördes för 100 år sedan, år 1911, åt Axel Godenius och hans hustru Maud. Axel var son till Wilhelm Odelberg, disponent på porslinsfabriken från 1869, och Hilma Godenius, vars far ägde Farsta slott i mitten av 1800-talet.

Mellan åren 1939 och 1946 tjänade villan som tjänstemannamäss, en social samlingspunkt, och i slutet av 1950-talet byggdes huset om och blev fabrikens representationsvilla. Så var det fram till mitten av 1980-talet.

Idé sedan många år

Om allt går som planerat ska den anrika villan byggas om till lägenheter åt personer över 55 år, så kallade seniorbostäder. Runt huset byggs dessutom sex stycken tre- till fyravåningshus med cirka tio lägenheter i varje.

– Idén har funnits i många år att bygga ett seniorboende just på den här platsen. Det är fin miljö nära service och kommunikationer, säger Anna-Kari Malm, projektchef på Seniorgården AB, som ska bygga bostäderna.

Det som skiljer ett seniorboende från ett vanligt bostadsrättshus är bland annat att det finns ett gemensamt sällskapsrum och att lägenheterna är anpassade för äldre på olika sätt. Exempelvis saknas trösklar.

Många har ringt

De boende kan också få hjälp med tjänster som städning, fönsterputs, inköp och tvätt mot en extra avgift.

– Förvånansvärt många har ringt, trots att vi inte har börjat marknadsföra projektet ännu. Flera av dem är äldre Gustavsbergsbor som är nyfikna på hur det kommer att bli och som vill bo kvar här.

En strandpromenad som är öppen för alla anläggs längs vattnet nedanför Strandvik och parkerings-platser planeras både i garage och på marken.

Villa Strandvik är en del av fabrikens historia och har därför ett kulturhistoriskt värde, menar Värmdös kommunantikvarier. Huset får inte rivas, enligt Magnus Hedenfalk, projektchef för nya Gustavsberg, utan kan komma att få någon form av skydd i den nya detaljplanen.

Detaljplanen för Strandvik ska upp till beslut våren 2012. Byggstart beräknas till tidigast 2013.

Eva Tonström

Oklart vart de nuvarande hyresgästerna ska ta vägen

I dag bor tio personer på Strandvik, människor som av olika skäl inte har en egen bostad. Huset används också för daglig verksamhet för personer som har ett beroende eller mår psykiskt dåligt. 


Socialtjänsten i Värmdö hyr sedan en tid tillbaka Villa Strandvik av fastighetsägaren JM. Utöver de tio personer som har en tillfällig bostad i huset, används villan för rehabilitering och behandling.

Bland annat finns en trädgårdsgrupp, som sköter om gräsmattor och planteringar, och en köksgrupp som bakar och lagar mat. Totalt vistas 40-50 personer i huset varje vecka.

– Alla på Strandvik är medvetna om att vi har ett tillfälligt kontrakt, men än har vi inte blivit uppsagda, säger Päivi Soumivirta, chef för social-psykiatrin i Värmdö kommun. Socialtjänsten har nio månaders uppsägningstid och diskussioner om var de kan flytta sedan pågår.

”Stort behov av lokaler”

– Vi har ett stort behov av både lokaler till våra verksamheter och boenden i hela kommunen. Därför har vi tagit ett samlat grepp och jobbar just nu med samhällsbyggnadskontoret för att lösa det, säger Päivi Soumivirta.

Önskemålet är att lägenheter och lokaler som socialtjänsten kan hyra finns med redan i planeringen när nya hus byggs. Nu hyr socialtjänsten flera äldre hus som ska rivas på sikt eller användas på annat sätt i nya Gustavsberg.

Enligt Magnus Hedenfalk, projektchef för framtidens Gustavsberg, kan socialtjänsten vara kvar på Strandvik fram till minst hösten 2012, kanske längre.