Kommunen söker efter farligt avfall

Fastighetsskötaren Jan Pålsson inväntar svar från saneraren Denny Abrahamsson om vad som döljer sig under marken. FOTO: CARL LUNDBORG
Saltsjöbaden/Fisksätra Uppdaterad 12:0123 augusti 2011
På Fisksätra holme får ingen längre bada. Anledningen är de höga halter arsenik som uppmätts vid marinan ett stenkast bort.
– Vi letar efter källan, säger Jan Pålsson från Nacka kommun.
Men det ska inte vara någon fara för den som tidigare badat i vattnet.
En rödvitrandig tejp är hängd över gångbron, och under den finns en lapp. Katarina Lindberg går fram några steg och börjar läsa, mumlar ”vad otäckt”, säger därefter till hunden:

– Kom Kiara, vi får bada någon annanstans.

I förra veckan stängde kommunen av hela Fisksätra holme. Anledningen är påträffade miljögifter ett stenkast bort, på Fisksätra Marincenter.

Hittades vid renovering
Det var i samband med en renovering som en trögflytande vätska upptäcktes på en bergvägg inne i huset. Halten av arsenik var 14 gånger över den tillåtna. Även kadmium och kvicksilver påträffades.

– Vi letar efter källan just nu. Jag tror att vi kommer att hitta rätt här, säger fastighetsförvaltaren Jan Pålsson, där han står utanför avspärrningarna vid marinan.

Finns det anledning för allmänheten att vara orolig?
– Nej. Allt har varit låst här. Så det har inte varit någon fara för den som badat. Det är nu när vi gräver som allt öppnas upp och kan rinna ut, och då måste vi stänga av. Men det är mest en försiktighetsåtgärd.

Bär skyddsdräkter
Området ser annars ut som hämtat ur en Hollywoodfilm, med avspärrningar och män i vita skyddsdräkter och friskluftsmasker. En av dem är Denny Abrahamsson, som vandrar ut från inhägnaden där grävskopan fortsätter riva upp marken.

– Min kollega hittade en hel vägg där nere, och brunnslock och tegel, säger han.

Det finns det som tyder på att man gräver på rätt ställe. Alldeles utanför byggnaden nära tågspåret har sänkningar påträffats i asfalten. Teorin är att någon i slutet av sjuttiotalet dumpat gifttunnor, kanske som fyllning mot husgrunden, och att dessa tunnor börjat läcka.

Jan Pålsson berättar att det på platsen funnits ett snickeri och även Sveriges första tillverkare av plastbåtar, med verksamhet från 40-talet.

”Väldigt ovanligt”
Vem bekostar saneringen?
– Än så länge är det Nacka kommun. Sedan måste vi ta reda på vem som lagt ner det här. Men det blir en senare sak, säger han.

Hur vanligt är det att ni finner miljögifter på detta sätt?
– Det är väldigt ovanligt, men vid gamla industriområden kan man hitta en del.

Grävarbetet kommer att fortsätta fram till att friskt virke och jord hittas. Asfalt, förorenad mark och eventuella gifttunnor fraktas till en anläggning för farligt avfall.
Badet vid Fisksätra holme är avstängt på obestämd tid på grund av saneringen.

Jörgen Löwenfeldt
jorgen.lowenfeldt@nvp.se


”Arsenik riktigt farligt även i små mängder”

Arsenik är ett riktigt farligt ämne, även i små mängder. Det säger Helena Parkman, handläggare på Kemikalieinspektionen om upptäckten vid Fisksätra Holme.

– Det tycks ju vara mer än tio gånger högre än gränsvärdena och det anses enligt Naturvårdsverkets riktlinjer som mycket allvarligt, säger Helena Parkman.

I den miljötekniska undersökning som kommunen gjort vid Fisksätra Marina visar provsvaren av den brungula sörjan på bergväggen på alltför stora föroreningar av arsenik, 140 mg/kg torrsubstans.

Svårtolkat läge
– Det ser inte bra ut. Men det är svårt att säga hur farligt det är. Det beror på om det läckt ut i vattnet eller om det finns i marken, det hade varit lättare att säga om vi vetat litet mer och om man hade gjort provtagningar i vatten och inte bara i marken.

– Om arseniken läckt ut till badplatsen så är det framförallt en risk för hundar som dricker vattnet. Men arsenik är ett riktigt farligt ämne. Giftet kan, även i små mängder varadödligt för människor.
Giftiga ämnen
Arsenik är mycket giftigt och kan orsaka cancer. Ämnet har bland annat använts för tryckimpregnering av trä, men har under senare år fasats ut mot mer miljövänliga alternativ.
Kadmium är en giftig tungmetall som lagras i kroppen och kan ge njurskador. Det har använts som legeringsmetall och som pigment i färger och plaster. Kvicksilver är en tungmetall som skadar hjärna och njurar. Det används bland annat i elektriska komponenter.

 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x