FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Isak

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 december 2018

Debatt: Vandra i Ryssbergen i dag!

Debatt 07:44 | 05 juni 2011 Uppmärksamma Världsmiljödagen 5 juni med vandring i hotad urskog i Ryssbergen.
I Nacka finns urskog i Ryssbergen, av Skogsstyrelsen klassad som ett ”Tyresta nationalpark i miniatyr”. Skogsstyrelsen har inventerat och klassat större delen av området som nyckelbiotop. Ryssbergen är unikt också med närheten till storstaden.

Fullmäktige tog i måndags 110523 beslut efter en lång debatt att bygga en bilbro. Att exploatera detta område av riksintresse med strandskydd med en bilbro strider mot miljöbalken enligt vår mening. Det finns all anledning att kämpa vidare för att skydda Ryssbergen från en bilbro för världsmiljön och kommande generationer.

Kerstin Nöre Söderbaum
Miljöpartiet de gröna