FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Isak

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 december 2018

Debatt: M är blinda för sin historia

Debatt 06:57 | 14 juni 2011 För hundra år sedan, 1911, grundade en högerkvinna vid namn Valfrid Palmgren det första folkbiblioteket i Stockholm.
Valfrid var lärare och pionjär för det vi kallar folkbildning och såg till att hela Sverige fick sina folkbibliotek. Denna högerkvinna drev aktivt att folkbiblioteken skulle vara statliga, politiskt oberoende, helt befriade från marknadskrafter och religiös påverkan.

Många inom högern var förr kulturkonservativa vilket hade stor betydelse för ett demokratiskt sätt att se på all folkbildning. Nu är moderaterna marknadsliberala och så pass vinsttörstande att de står förblindade inför sin egen kulturhistoria.

Valfrid lär le i sin himmel när hon läser att hon får stå som värdekonservativ med bildningsideal tillgänglig för alla utan prat om vinster, drift, avgifter, konkurrens eller besökssiffror. Samtidigt lär hon värja sig över det som nu sker i Nacka kommun. Inte kunde hon väl tro att vi redan efter 100 år skulle behöva återerövra det fria ordet.

Folkbiblioteken och folkbildning har tidigare inte varit en fråga där vänster och höger haft olika uppfattningar. Allmänbildning har varit en självklar demokratisk rättighet för hela befolkningen. En oas där människor kan träffas som medborgare och inte som kunder.

Aposteln Valfrid och hennes pionjärarbete ska fortfarande gälla och är mer än någonsin angeläget.

Åsa Marnell
Hjördis Herlitz

ledamöter i kulturnämnden
Miljöpartiet de gröna