FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sten, Sixten

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
14 december 2018

Debatt: Sorgligt att Nacka blir försöksverkstad

Debatt 11:50 | 31 maj 2011 Ta ert förnuft till fånga och bromsa upp beslutsprocessen kring biblioteksupphandlingen. Det skriver två miljöpartister.
Efter att den borgerliga alliansen med ledning av Hans Peters från Centerpartiet beslutat att upphandla Nackas folkbibliotek i kulturnämnden för två veckor sedan har det nu gått fort. Under måndagens kommunfullmäktige debatterades kommunstyrelsens förslag till biblioteks-strategi som vi i oppositionen lyckades återremittera.

Det är bedrövligt att den borgerliga majoriteten inte lyssnar till den svenska opinionen som mycket tydligt opponerar sig mot den moderata privatiseringsivern. Det tycks inte ha framgått att det här ärendet är en riksangelägenhet och att nära 3 000 namnunderskrifter har samlats in, över 2 300 medlemmar protesterar på Facebook och åtskilliga ledarsidor och reportage har kritiserat det som nu sker i Nackas kulturnämnd. Senast i måndags samlades engagerade medborgare och kulturföreningar utanför kommunfullmäktige i Nacka och manifesterade genom högläsning för bibliotekens och det fria ordets skull.

I helgen hade Miljöpartiet kongress och upphandlingen av Nackas folkbibliotek diskuterades flitigt och resulterade i att vårt moderparti nu aktivt kommer att verka för att folkbiblioteken enbart ska tillåtas drivas i offentlig regi för att säkerställa och garantera grundläggande värden som det fria ordet och demokrati. Parallellt kommer representanter från oppositionen i riksdagen att väcka frågan och bjuda in till riksdebatt. Ska det behöva gå så långt att frågan debatteras i riksdagen innan de borgerliga i Nacka reagerar och lyssnar på genuint oroade politiker och medborgare?

Tyvärr är utvecklingen redan långt gången i Nacka kommun och det är sorgligt att vi ska behöva fungera som försöksverkstad men än finns det hopp om att övertyga delar av alliansen i Nacka att biblioteken inte hör hemma på den privata marknaden. Inte minst behöver vi se till att detta bara är början och att den kulturpolitiska privatiseringsivern inte sprider sig i landet eller får fäste i Kulturdepartementet.

Det huvudsakliga problemet som vi i Miljöpartiet de gröna ser är att biblioteken som demokratiska forum utmanas. Visst går det att reglera via avtal, mellan kommunen och entreprenören, att bokutbudet ska vara brett och att mindre gruppers behov ska tillgodoses.

Men att biblioteken kan behållas som en icke kommersiell, opolitisk och demokratisk arena är svårare att reglera om till exempel Adlibris eller för den delen Sverigedemokraterna sköter driften av våra folkbibliotek. Det är en risk som vi inte är beredda att ta och vi kräver att beslutsprocessen bromsas upp så att Hans Peters och hans borgerliga vänner får möjlighet att ta sitt förnuft till fånga och inse vilka förödande konsekvenser beslutet om upphandling av våra folkbibliotek kan få.

Åsa Marnell
Hjördis Herlitz

ledamöter i kulturnämnden,
Miljöpartiet de gröna i Nacka