FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Isak

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 december 2018

Debatt: "Centern svek Tollare"

Debatt 07:59 | 08 februari 2011 På senaste kommunfullmäktigemötet klagade Centerpartiet på detaljplanen för byggprojekt i Tollare. Trots det valde de att lägga ner sina röster så att planen gick igenom. Det skriver miljöpartiets båda språkrör, som är besvikna på C:s agerande.
Under måndagskvällens kommunfullmäktige (31/1) debatterades ytterligare en detaljplan i det numer ökända byggnadsprojektet Tollare. Denna gång behandlades ”fabriksområdet” och byggandet av en serpentinväg ner till den planerade strand­promenaden.

Vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Nackalistan gjorde upprepade försök att få till en mindre utbredning för att spara de mest skyddsvärda naturområdena.
Vi framförde även att vi vill bygga miljövänligare och fler hyresrätter.

Dessvärre beslutade Alliansen efter omröstning att anta de planer som olyckligtvis kommer att leda till att ur-skog, tusenåriga ekar, gröna korridorer och rödlistade arter exploateras och att det unika naturområde som tusentals Nackabor njuter av blir ett minne blott.
Det mest häpnadsväckande under måndagskvällens fullmäktige var Alliansens så kallade gröna röst – Centerpartiets tvivelaktiga uppträdande.

Hans Peters, C, inledde med att ta ordet i talarstolen och beklagade sig över att Centerpartiet inte haft möjlighet att påverka detaljplanerna i byggnadsprojektet som startade 2003, eftersom de då saknade mandat i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Peters menade att Centerpartiet skulle ha verkat för annan avgränsning mellan exploatering och naturreservatet så att mer av naturmarken skulle lämnas orörd om man hade haft chansen.
Nu fick man chansen, men tog den inte. Trots flera påpekanden om att Centerpartiet fortfarande hade chansen att påverka genom att rösta för en förändrad
detaljplan i kommunfullmäktige, valde de två närvarande centerpartisterna att lägga ner sina röster.

Att på detta sätt först beklaga sig över uteblivet inflytande för att sedan självmant ge upp sitt inflytande i en viktig miljöpolitisk fråga är högst tvivelaktigt och fullständigt obegripligt för oss i Nackas enda riktigt gröna parti.

Det är en skam att påstå sig vara ett grönt parti som värnar om miljön, för att sedan vika sig i en så pass viktig fråga och sedan skylla allt på historien.
Att i stället för att ta ansvar för framtiden, prioritera de arvoderade uppdrag samarbetet i Alliansen ger. 

Sidney Holm och Brita Ström

Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka