FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Isak

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 december 2018

Åsikt: Nacka AB – vision 2030

Insändare 07:55 | 16 februari 2011 "NVP hälsar oss välkomna till 2030 i artiklar om hur Nacka och Värmdö kan se ut om 20 år. Hur kommer Nacka att styras om nyliberalerna får fria händer i ytterligare ett par decennier?" skriver en insändarskribent.
Den totalitära typen av kommunistregimer ruttnar inifrån. Sovjetunionen och dess lydstater kollapsade för ungefär 20 år sedan. De allra flesta av oss kände en väldig lättnad när detta skedde.

I dagens samhälle är det en annan ytterlighet – nyliberalismen - som råder. Den går ut på att begränsa statens roll till ett absolut minimum. Den ekonomiska politiken ”liberaliseras” genom skattesänkningar, avregleringar och privatiseringar.

I Nacka är Moderaterna med Erik Langby i spetsen varma anhängare av de nyliberala idéerna. De talar ofta om ”mångfald” och ”valfrihet”, vilket betyder att kommunen säljer ut allt som går att sälja ut och att driften av viktiga samhällsfunktioner som skola, sjukvård, hemtjänst, äldrevård etc. tas över av privata aktörer. På senare tid vill de t.o.m. att driften av folkbiblioteken ska upphandlas.

NVP hälsar oss välkomna till 2030 i artiklar om hur Nacka och Värmdö kan se ut om 20 år. Hur kommer Nacka att styras om nyliberalerna får fria händer i ytterligare ett par decennier?

Lönsamheten, tillväxten och den fria konkurrensen styr allt som sker i kommunen år 2030. Partipolitiken avskaffades i Sverige för några år sedan. Den krånglade bara till beslutsfattandet. Alla politiska organ lades ned. Nyliberalismen bygger ju på vetenskapliga rön som inte kan ifrågasättas. I det nyliberala samhället är bara allt som är mätbart intressant. Allt gammalt politiskt flum som solidaritet, broderskap etc. är omätbart och därför ointressant. Om någon vill göra en insats för sina medmänniskor går det bra att ägna sig åt välgörenhet.

Kommunen styrdes under en övergångsperiod av tjänstemän, varefter driften upphandlades.
Några spännande riskkapitalister, registrerade i några trevliga skatteparadis, bjöds in att lägga sina bud.
Tre olika bolag övertog ansvaret för kommunens drift. På så sätt säkerställdes mångfalden, valfriheten och kundvalsmodellen. Nackaborna väljer nu vilket bolag de vill styras av.

Tack vare konkurrensen måste bolagen skärpa sig, vilket medför att bästa möjliga kvalitet garanteras.
Ett bolag som förlorar kundernas förtroende slås ut och ersätts efter ny upphandling av ett annat. Allt finns reglerat i lagen om kundval.

När vi år 2011 träder in i Forum Nacka hälsas vi välkomna av en inspelad röst som önskar oss en trevlig shopping. Jag vill passa på att önska en trevlig marknadsdiktatur 2030.

Klas Eriksson