Stopp för nytt hus bredvid Thulinska villan

Saltsjöbaden/Fisksätra Uppdaterad 14:5413 januari 2011
Det får inte byggas något mer bostads-hus på den kulturhistoriskt värdefulla Thulinska villans tomt i Saltsjöbaden.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avbryter arbetet med en ny detaljplan.
Den nuvarande detaljplanen ger tillstånd att bygga ett uthus och ett garage, och många instanser har ansett att ytterligare ett bostadshus på tomten skulle förvanska villans kulturhistoriska värdet.

Arbetet med en ny detaljplan har pågått till och från i fem år.
En rad berörda privatpersoner och myndigheter har varit kritiska till planen, just för att villan har ett högt kulturhistoriskt värde.

Det är tre saker som får nämnden att backa från planen.

– Viktigast är länstyrelsens kraftiga kritik mot planen, man vill skydda kulturmiljön (se faktarutan). Länsstyrelsen kan också komma att upphäva planen. Det andra är att nya regler gör att strandskyddet återinträder på fastigheten om planen ändras, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M.

Principiellt viktigt

– Strandskyddet är upphävt i dag. Sedan måste vi göra en bedömning av hur mycket vi ska jobba vidare. Kostnaden för planarbetet hamnar på kommunen om planen inte går igenom, fortsätter hon.

Cathrin Bergenstråhle tycker dock att det har varit principiellt viktigt att pröva om en fastighetsägare får ändra användningen av en befintlig byggrätt.

– Det här gäller bara ändrad användning av en byggrätt. Vi har svårt att se den stora påverkan som ett litet generationsboende istället för ett garage skulle medföra.
– Vi försöker värna våra fastighetsägares rätt att nyttja sina fastigheter.

Ytterst välbevarad, enligt länsmuseet
Enligt Stockholms länsmuseum är hela Garvkroken av stort intresse, dels med anledning av ”högt ställda arkitektoniska ambitioner dels för att tomtindelningen i området i dag i det närmaste är identisk med den vi kan se på 1896 års karta”.

Tillsammans med fyra andra villor ses Thulinska villan, ritad av arkitekten Carl Westman 1903, som extra intressant: ”Byggnadens yttre är avfattad i en mäktig nationalromantisk stil med tjärbruna väggar, väldigt tak och en väl tilltagen granitgrund. Såväl villan som tomt med staket och badhus är ytterst välbevarade.” Ytterligare ett hus på tomten skulle skada intrycket.

Tidigare länsantikvarien i Stockholm, O H Johansson har tidigare skrivit att området utgör ”en viktig del av svensk arkitekturhistoria”.