Annons

Annons

Annons

Sicklaön

Insändare
”Skanska och HSB, avstå det dåraktiga projektet!”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Så här är bygget i Ryssbergen tänkt att se ut. Till höger i bild syns Värmdöleden.

Bild: ÅWL Arkitekter

Annons

Mark- och miljööverdomstolen meddelade nyligen att de inte ger prövningstillstånd till vårt överklagande av detaljplanen för Ryssbergen. Det innebär att planen nu är laglig och att Skanska och HSB kan påbörja bygget i Stockholms närmaste urskog. Unika och höga naturvärden kan nu utplånas för all framtid. Och detta utan att högsta instans gör en grundlig prövning i målet. Det är olyckligt eftersom det skulle behövas vägledning i hur miljöbalken ska tolkas bland annat gällande skydd av tätortsnära natur. Att den svenska miljörätten inte har kunnat skydda detta område är inget annat än skandalöst!

Vi anser att detaljplanen för Ryssbergen helt går emot våra miljömål, miljöbalkens bestämmelser om skydd av värdefull natur, miljökvalitetsnormer samt artskyddsförordningen. Vi har i detalj visat hur detaljplanen bryter mot dessa lagar samt att kommunen dessutom inte följt plan- och bygglagen. Men det har ändå inte räckt för att upphäva planen. Vår uppfattning är att mark- och miljödomstolen inte gjort några egna bedömningar av underlagen då de saknar den kompetensen. Och i avsaknad av kompetens har de valt att helt lita på kommunen, deras konsulter och länsstyrelsen trots alla påvisade brister.

Annons

Annons

I Sverige är kommunernas självbestämmande gällande den fysiska planeringen långtgående och det ska mycket till för att en plan ska upphävas på grund av att domstolen anser att kommunen gjort en felaktig avvägning mellan olika samhällsintressen. Men vad är miljöbalkens paragrafer värda om en kommun kan köra över dem för att främja byggbolags vinstintressen?

Detaljplanen innebär stora negativa konsekvenser för naturmiljön och detta kan inga kompensationsåtgärder ändra på. Det är heller ingen kompensation att en del av Ryssbergen skyddas som naturreservat då den kvarvarande skogen riskerar bli för liten för att kunna fortsätta leverera dagens höga nivåer av biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Arter riskerar att dö ut lokalt vilket är det första steget i utdöendeprocessen. Artbevarande måste ske lokalt.

Vi kan bara konstatera att varken domstol eller politiken kunnat sätta stopp för detta dåraktiga och onödiga projekt. De styrande politikerna har prioriterat att tillmötesgå de privata fastighetsägarna som tjänar stora pengar på mark de köpt på spekulation för flera årtionden sedan. Priset betalas av naturen och nuvarande och kommande generationer. Kunskap och förståelse för naturens alla värden och vårt absoluta behov av en levande och frisk natur behöver genomsyra all samhällsplanering. Vi är uppenbarligen inte där än.

Annons

Det är nu upp till oss alla som värnar miljön och vår gemensamma framtid att bli ännu starkare och att ännu tydligare föra naturens talan. Därför riktar vi nu kampen mot Skanska och HSB som, om de följde sina egna miljöpolicys, borde avstå projektet. Det vore en enastående markering som skulle ge eko i omvärlden om två så stora aktörer som Skanska och HSB frivilligt skulle avstå detta miljövidriga projekt!

Ronny Fors och Hanna Nilsson
Naturskyddsföreningen i Nacka

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan