Annons

Annons

Annons

Nacka

Insändare
”Nacka vatten och avfall fortsätter undvika frågan om lagrum”

Byte av vattenmätare ställer inga nya krav på fastighetens va-installation, skriver Erik Swedenborg

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Johannes Berndalen

Annons

Svar på insändarsvaret ”Behöver göra obekväma anpassningar för framtidens skull”.

Nacka vatten och avfall, NVOA, har i olika sammanhang skrivit ”Eftersom ett teknikskifte sker i samband med mätarbytet så likställs det med en nyinstallation.”

Jag har fem gånger bett NVOA att hänvisa till det lagrum, prejudicerande dom som belägger påståendet utan att ha fått något svar. För övrigt är påståendet en smula svårtytt, är det mätarbytet som är ett teknikskifte eller vad menas egentligen? Visst kan jag väl få citera Esaias Tegnérs ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”

Annons

I en av fastighetsägare ägd va-installation kommer inget teknikskifte ske. Om man nu skall använda ett så pretentiöst ord som teknikskifte består det i att vattenmätare som tidigare avlästs på plats i framtiden kommer att avläsas från annan plats. Mätarbyte ställer inga som helst nya krav på fastighetens va-installation. Det är NVOA som passar på att försöka ställa nya krav men de har en helt annan bakgrund än byte av mätare, jag återkommer till det.

Annons

NVOA hänvisar i sina krav till ABVA (allmänna bestämmelser va) Nacka kommuns allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggning. En förutsättning för att kraven i ABVA skall gälla är att en fastighets va-installation är en ny installation för vilken NVOA i princip debiterar anslutningsavgift. Möjligen är citatet menat att NVOA använder en annan teknik i sin egendom vattenmätaren, men inget teknikskifte sker i anläggningen i övrigt.

För att stärka sin argumentation hänvisar NVOA till LAV 2006:412 (lag om allmänna vattentjänster), 20 §, låt mig citera: En fastighetsägare är skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en sådan anordning som avses i 19 §. Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada samt vid behov svara för dess elförsörjning. Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och driftstörningar till huvudmannen.

Jag kan inte finna att det står ett enda ord i paragrafen syftande på teknikskifte, mätarbyte eller nyinstallation. Det finns inte en enda mening eller ord i de övriga 56 paragraferna i lagtexten som skulle omvittna att byta av vattenmätare skulle utgöra teknikskifte eller nyinstallation.

Annons

NVOA ställer krav på fastighetsägaren att montera backventil men numera kan tänka sig att själva installera vattenmätare med inbyggd backventil. Jag har bott i Nacka i 52 år under vilka det aldrig krävts någon backventil, jag har inte hört att kravet riktats mot någon annan heller. Har det inträffat någon förändring som föranleder behov av backventil, ja, det har det gjort! Inte minst genom politiska beslut att bygga stad med flera, skapat förutsättning för en mycket stor befolkningsökning, cirka 40 procent. Denna befolkningsökning leder till en kraftig ökning av vattenkonsumtionen och denna vattenkonsumtion kommer till utan att NVOA gjort några nämnvärda kapacitetshöjande investeringar. Har någon sett ett nytt vattentorn? Risken för tryckfall ökar dramatiskt och för att förebygga återflöde från fastigheten så skall backventil monteras. NVOA gör det och gör det på er egen bekostnad och ta själva ansvaret för den och problemfri vattenförsörjning.

Annons

Den kommenterade domen. Krav skall antingen ha lagstöd eller om det är kommunala särkrav så ska de vara avtalade för att gälla. Domen i ett nötskal och då spelar det ingen roll om det är PBL (plan- och bygglagen) eller LAV (lag om allmänna vattentjänster). ABVA är ingen lag utan uttrycker avtalsvillkor. Det var väl inte så svårt?

Att nu efter några få år byta vattenmätare igen är det NVOA:s exempel på långsiktighet?

Erik Swedenborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan