Annons

Annons

Annons

Erstavik

Debatt
V: ”Kräv hyggesfritt skogsbruk i Erstavik”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Erstavik.

Bild: Nathalie Constantin-Toye, Mostphotos

Annons

Igår, den 22 maj, var det internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen instiftades av FN för att påminna om hur variationer av arter, organismer och ekosystem är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. I en värld där temperaturökningen redan påverkar alla arters livsutrymme vill Vänsterpartiet att kommunen tar ansvar och värnar de ekosystem som finns lokalt i Nacka.

Annons

I en tätortskommun som Nacka, där bostadsbeståndet i så hög grad består av gles samlad bebyggelse, är natur- och rekreationsområden en mycket viktig resurs för den biologiska mångfalden. Dit hör skyddade områden som Nackas naturreservat – men också det största sammanhängande naturområdet i Nacka, Erstaviksområdet.

Annons

Erstaviksområdet utgör en livsviktig naturkil och biologisk resurs som bidrar till spridningen av arter i hela sydöstra Stockholm. En stor del av området ägs av Ersatviks fideikommiss, en familjestiftelse som förvaltar och brukar skogen i området. Delar av skogen i Erstavik har avverkats genom så kallat kalhyggesbruk, vilket är det vanligaste sättet att avverka skog i Sverige.

I länder som Tyskland, Schweiz och Slovenien är kalhyggen i princip förbjudna eftersom de slår ut de flesta arter som lever i skogen. Där pågår hyggesfria skogsbruk, som också rekommenderas av den svenska Skogsstyrelsen. Hyggesfritt skogsbruk är en övergripande benämning för olika skogsskötselmetoder som har gemensamt att de inte kallägger marken. Det innefattar olika former av gallring, blädning, plockhuggning och luckhuggning.

Just nu pågår det omförhandlingar av det avtal som kommunen haft sedan lång tid tillbaka med fideikommissen om nyttjandet och skötseln av Erstavik. I alliansens Mål och Budget 2023-2025 konstateras att Nackas skogsbruk ska främja den biologiska mångfalden. ”Skogsskötselinsatser, såsom gallring, är också en viktig del av Natur- och trafiknämndens arbete med biologisk mångfald...”

Annons

Vänsterpartiet föreslår att framtidens avtal ställer krav på, och ger fideikommissen förutsättningar till att bedriva ett alternativt, hyggesfritt skogsbruk. Detta för att hjälpa djur och växter att överleva i Nacka och för att hjälpa den alliansstyrda majoritetens att nå sina egna mål.

Tomas Ottosson (V), representant i kommunstyrelsen
Lisa Rasmussen (V), gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan