Annons

Annons

Annons

Nacka

Insändare
”Behöver göra obekväma anpassningar för framtidens skull”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det som debatten kretsar kring: en digital vattenmätare.

Bild: Diehl Metering AB

Annons

Svar på insändarna ”Därför är krav på vattenmätare inte lagliga” och ”Digitala vattenmätare krävs hos alla — är det ens lagligt?”.

Nacka vatten och avfall har förståelse för att bytet till den digitala vattenmätaren innebär utmaningar och omkostnader för många av våra kunder. Vi har tagit emot många frågor och synpunkter kring detta och beslutat om ett flertal godtagbara avsteg från de krav vi ställer på mätarplatsen inför bytet – nu senast även om backventiler. Vi vill självklart underlätta för våra kunder i den mån det går, men bland behöver vi också göra obekväma anpassningar för framtidens skull.

Annons

Annons

I samband med att alla våra kunder får digitala vattenmätare vill vi tänka hållbart och långsiktigt.

Därför ställer vi krav på att mätarplatsen är utformad på ett sätt som bedöms vara säkert, funktionsdugligt och hållbart i ett längre perspektiv. Eftersom ett teknikskifte sker i samband med mätarbytet så likställs det med en nyinstallation. Det innebär att mätarplatserna ska godkännas på nytt, vilket ger oss möjlighet att ställa krav på installationer som är utformade efter föråldrade krav och som länge accepterats trots brister av olika slag.

Hållbarhet innebär också att skydda vårt allas dricksvatten. Backventiler gör stor nytta då de hindrar orent vatten att strömma tillbaka till det kommunala dricksvattennätet. Eftersom dricksvattnet är klassat som livsmedel är det viktigt att vi hjälps åt att skydda det från föroreningar. Även om vi upprätthåller ett tryck i ledningsnätet så kan vatten tryckas tillbaka från enskilda fastigheter på grund av felkopplingar eller olika anordningar som kan generera ett högre vattentryck (till exempel högtryckstvätt, bevattningsanläggning och pool).

Slutligen vill vi kommentera den omnämnda domen i Mark- och miljööverdomstolen. Domen berör inte allmän VA-anläggning utan gäller bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Den saknar därför relevans i denna fråga. Frågor mellan VA-huvudman och fastighetsägare som berör den allmänna VA- anläggningen regleras i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggning (ABVA).

Annons

I brevet som vi skickade ut till våra kunder i mars hänvisar vi till en webbsida där vi samlar all information om vattenmätarbytet – exempelvis godtagbara avsteg från kraven på mätarplats och en mängd ”frågor och svar” kring backventiler, konsoler, tidsbokningar och mycket annat.

Jessica Martell, chef kundrelationer, Nacka vatten och avfall

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan