Annons

Annons

Annons

Insändare
”Därför är krav på vattenmätare inte lagliga”

• Insändarskribenten Erik Swedenborg hänvisar till en prejudicerande dom

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Erik Swedenborg, som skrivit insändaren, har tidigare medverkat i NVP när han var kritisk mot Nacka vatten och avfalls felaktiga fakturering.

Bild: JOHANNA HENRIKSSON

Annons

Nacka vatten och avfall har, som nyligen påpekades i en insändare i NVP, skickat brev till kommunens fastighets-ägare gällande byte av vattenmätare.

Bolaget har ställt krav gällande vattenmätarens placering och installation av backventil om ingen tidigare finns. Kraven har inget lagstöd och är därmed olagliga.

Det finns ett snarlikt fall avkunnat Mark- och miljö-överdomstolen (DOM P 5167-21, 2022-10-21, domen finns på nätet). Nässjö kommun ställde krav, som inte har stöd i någon lagstiftning eller annat regelverk, gällande placering av elskåp i en nybyggd villafastighet. Då det kommunala särkravet inte hade något stöd i lagen underkändes det. Domen fick inte överklagas, varför den blev prejudicerande.

Annons

Nacka vatten och avfall hänvisar till branschkrav/regler vilka inte är tvingande med mindre än att de ingår i ett avtal. Något avtal finns inte mellan Nacka vatten och avfall och dess abonnenter. Det är fullkomligt obegripligt att bolaget kräver åtgärder i enlighet med branschregler så länge det går att byta vattenmätaren utan vidare åtgärder.

Annons

Att det går utan annan åtgärd verifieras av att Nacka vatten och avfall genomförde byte av vattenmätare för ett fåtal år sedan för första gången på 50 år. Vid det bytet ställdes inte de krav som nu ställs utan den nya mätaren installerades där den tidigare mätaren satt och utan krav på någon backventil. Kunde man då så kan man nu.

Nacka vatten och avfall kan höra med kollegorna i Stockholms kommun i vilken man bytte till digitala mätare för några år sedan utan annat krav än att avstängningsventilen före vattenmätaren ska hålla tätt och att någon skulle öppna dörren då installatören ringde på.

Om nu Nacka vatten och avfall menar att backventilen ska förhindra att vatten från fastigheten rinner tillbaka och förorenar dricksvattnet så vill jag bara påpeka att backventil redan finns i vattenmätaren. Detta är redan kontrollerat med tillverkaren av mätaren. Så länge Nacka vatten och avfall upprätthåller trycket i sina ledningar kommer inget vatten rinna tillbaka.

Att montera en backventil kostar ungefär 2 500 kronor och det finns cirka 16 000 villafastigheter i Nacka. Det är sannolikt mycket få som redan har backventil. Om nu alla ska montera en sådan kommer det kosta Nackas villaägare 40 miljoner kronor. Vilken nytta dessa 40 miljoner gör har inte Nacka vatten och avfall berättat.

Tills bolaget har bevisat lagligheten i sina krav föreslår jag att alla fastighetsägare bortser från kraven. Någon ekonomisk ersättning till bolaget lär det inte bli fråga om.

Erik Swedenborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan