Annons

Annons

Annons

Debatt
M: "Nu växlar vi upp miljöarbetet i Nacka"

Nu vässar vi miljömålen, skriver företrädare för Alliansen i Nackas miljöutskott

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nyckelviken efter ett sommarregn — nu vill Alliansen göra Nacka ”ännu grönare”.

Bild: MOSTPHOTOS

Annons

Nacka ska bli ännu grönare och vara en kommun där både miljön och Nackaborna mår bra. Vi har ett ambitiöst miljöprogram med mål för minskade utsläpp, frisk luft, rent vatten och en god bebyggd miljö. Men klimatutmaningen kräver att vi ökar både tempot och ambitionsnivån ytterligare. I Alliansens gemensamma politiska inriktning för mandatperioden 2023–2026 skärper vi därför miljö- och klimatarbetet.

Många positiva effekter av det som genomförts syns redan: sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser per person minskat med 51 procent i Nacka, andelen laddbara bilar är tredje högst i landet, antalet resor med cykel ökar, på förskolorna fasas produkter som innehåller skadliga ämnen ut och antalet miljöcertifierade byggnader ökar för att nämna några exempel.

Miljö- och klimatarbetet ska även fortsättningsvis vara konkret och ge resultat. Tillsammans med Miljöpartiet har vi satt ihop ett 25-punktsprogram där vi fram till 2026 ska genomföra åtgärder som ytterligare förbättrar miljön och minskar vår klimatpåverkan. Till exempel ska en markanvisning för bostäder göras som utvärderas utifrån klimatnytta och investeringar som är lönsamma ur ett livscykelperspektiv ska tidigareläggas. Det handlar också om att fler sjöar ska renas, solceller anläggas på kommunens fastigheter, laddinfrastruktur byggas ut och möjligheterna för båtpendling ska öka.

Vi lägger också ett ökat fokus på det strategiska arbetet. Från årsskiftet har vi förstärkt kommunens miljöutskott och anställt en ny miljö- och klimatdirektör som ska leda, styra och samordna arbetet. Nu vässar vi miljömålen för att säkerställa att de aktiviteter som ger störst positiv effekt och innebär mest nytta för miljön och klimatet prioriteras. Vi ska också säkra att miljö- och klimatarbetet är en integrerad och naturlig del i alla enheters och nämnders arbete i kommunen och i nackabornas vardag.
Att värna om miljön och minska vårt klimatavtryck är en av våra långsiktigt viktigaste uppgifter — inte bara för att det är vårt ansvar gentemot kommande generationer utan också för att alla dagens nackabor förtjänar en ren miljö.
Att investera i grön teknik och långsiktigt hållbara lösningar är både bra för klimatet och sparar pengar för skattebetalarna under många år framöver.

Emma Eide, C
ordförande miljöutskottet
Cecilia Gardner Larsson, M
första vice ordförande miljöutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan