Annons

Annons

Annons

Debatt
"Så ska elevernas skolnärvaro öka"

• Amie Kronblad, L: "Barn är olika i sitt lärande och olikheter ska vara en tillgång och möjlighet i undervisningen och lärandet"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Högre närvaro leder till att fler får gymnasiebehörighet, skriver Amie Kronblad, L.

Bild: JOHANNA HENRIKSSON

Annons

Det närvarofrämjande stödet är en viktig faktor för att fler elever ska nå gymnasiebehörighet — det handlar om att stötta och handleda skolorna i deras arbete med att öka närvaron och motverka problematisk frånvaro i skolan.

I Värmdös skolor jobbar vi med kommungemensamma rutiner som exempelvis en utvecklad frånvarotrappa för att öka likvärdigheten mellan skolorna och att få till beprövad erfarenhet samt för att öka det kollegiala lärandet.
Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga kommunala grundskolor i Värmdö kommun är 234,5. Det är 2,5 meritpoäng högre än föregående år. Trenden går åt rätt håll och ökad närvaro kan vara en viktig anledning till förbättrade resultat.

I den anpassade grundskolan pågår ett frånvaroprojekt som kommer att fortsätta och fördjupas. Barn och unga måste tillåtas att utvecklas i olika takt vilket gör att arbetet med inkluderande läromiljöer är prioriterat i alla Värmdös skolor eftersom de är närvarofrämjande.
Inkluderande läromiljöers syfte är att främja alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Barn är olika i sitt lärande och olikheter ska vara en tillgång och möjlighet i undervisningen och lärandet.

För att främja elevernas hälsa, trygghet och studiero i skolan gör huvudmannen följande insatser:
Närvaroexperten ger stöd till skolorna i arbetet med ökad närvaro och erbjuder konsultativt deltagande på EHT-möten (elevhälsoteam), stöd i samtal med vårdnads-havare och elev, stöd till arbetslag i närvaroarbetet samt i det konkreta arbetet med elever och vårdnadshavare.
Elevhälsans rutiner ses över för att öka samarbetet mellan skolans olika professioner. Vidare kan närvaroexperten och utbildningskontoret vara stödfunktioner för samordning i elevärenden.
Formerna för samverkan mellan skola, region och socialtjänst inom ramen för den så kallade BUS-samverkan (barn och unga i behov av särskilt stöd) ska ses över och vidareutvecklas.
Skolorna kommer att erbjudas stöd i analysarbetet av frånvarostatistik och aktuella frågor kring närvaro.
En reviderad stödtrappa för frånvaro kommer att implementeras.

En fullföljd skolgång med behörighet till gymnasieskolan ökar elevernas livschanser.

Amie Kronblad, L
Kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden i Värmdö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan