Annons

Annons

Annons

Debatt
”Gröna Dalens ­potential är långt ifrån utvecklad”

Nätverket för Fisksätras framtid verkar för att utvecklingen av vår hembygd ska ske balanserat med hänsyn till områdets stora värden och de boendes behov.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gröna Dalen har ett högt värde för oss Fisksätrabor. Som kontrast till den täta bebyggelsen – Fisksätra har betecknats som ”Sveriges mest tätbebyggda område” – behövs en lugn park med grönska, natur och ljus.

Värdet av Gröna Dalen ökar ytterligare med den nya bebyggelsen på Lännbohöjden och planerad nybebyggelse på parkeringsplatserna i Fisksätra. För den som saknar egen trädgård, främst de boende i höghusen i Fisksätra men även på Igelbodaplatån, är betydelsen av Gröna Dalen allra störst. Sannolikt svårt att fullt ut förstå för den som lever under andra förutsättningar.

Lyckligtvis förstås dock Gröna Dalens värden också av många Saltsjöbadsbor, vilket framkom vid den workshop som kommunen inbjöd till inför arbetet med programförslaget för Saltsjöbadens centrum.
Vi var ett 50-tal personer som deltog (endast tre av dessa kom från Fisksätra) och enigheten var stor om att Gröna Dalen är ett viktigt område, en grön oas, att bevara fritt från bebyggelse. Och programförslaget för Saltsjöbadens centrum innefattade följdriktigt ett grönt stråk som länk mellan Saltsjöbadens IP och Fisksätra IP och ingen bebyggelse i Gröna Dalen! Nätverket lämnade in sina positiva synpunkter på detta.

Gröna Dalen utgör i dag ett välfrekventerat gång- och cykelstråk för barn och vuxna på väg till skola och service, en del av ”Lugna promenaden”, festplats för Valborgsmässofirandet och inte minst koloniområden där en verklig integration sker mellan många nationaliteter som diskuterar och byter plantor och frön, med mera.

Men Gröna Dalens potential är långt ifrån utvecklad. Visionen är en grön kulturpark som knyter samman Saltsjöbaden och Fisksätra – Rosendals trädgård är en förebild. En plats för alla att mötas och för att uppleva års-tidernas och naturens skiftningar.
Den naturvärdesklassade sydväxtbranten, med på våren uppskattade blåsippsbestånd, är Gröna Dalens solsida. Lättillgänglig också för dem med funktionsvariationer, rollator eller barnvagn. Inbjudande sittplatser med bänkar och bord, blommande buskar och träd, en blomsteräng, ytterligare odlingar, ja kanske till och med ett litet trädgårdskafé, är några exempel på hur området kan utvecklas.

Arkitektstudenterna på KTH har i en studie föreslagit en äppelodling. Välplanerad och intressant belysning är -naturligtvis också viktigt.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan