FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Oskar, Ossian

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
1 december 2015

Övergivet, skräpigt, och farligt

2015-11-22 14:00

Man har ofta undrat över alla de fordon som står på uteparkeringarna längs ringvägen. Några av dessa fordon har stått där i åratal, andra är mer än bara en bil – ibland husvagnar! Kanske åker några av dessa iväg under extremt udda tider när ingen uppmärksammar det? Många verkar i alla fall inte ha rubbats en centimeter på ett långt tag.

Förutom att dessa skrotbilar självklart tar plats (nu är det en minoritet i Fisksätra som äger bilar, men siffran lär öka med åren), så handlar det också om förfulande, och en säkerhetsrisk. Vid en eventuell brand i närheten kan den lätta sprida sig vidare till det lättantändliga material som tenderar att finnas i fordon. Vid närmare inspektion av en av bilarna syns det att den sen länge har belagts med en varning om avlägsnande – den 10 december 2014 var ett av flera möjliga datum som bilen skulle ha kunna tas bort.

När parkeringsytan börjar bebyggas med bostäder kommer förhoppningsvis kontrollen av övergivna fordon att öka.

//Lamin

Hur vill DU att Fisksätra ska utvecklas?

2015-11-12 18:28

Det är (tyvärr) inte ofta som medborgare har en direkt chans att påverka detaljer i sitt bostadsområdes utveckling, såsom lokala mötesplatser och rekreationsområden. Nu har du dock chansen när Stena anordnar flera möten där man kan uttrycka sina synpunkter.

"Workshop Fisksätra" heter det, och i samarbete med kommunen ska vi utveckla och diskutera idéer om flera framtida aktivitets- och mötesplatser. Mat och dryck serveras, MEN för att kunna veta hur många som faktiskt kommer ska alla som vill delta anmäla sig. För att det inte ska bli allt för många som kommer är det också uppdelat så att boende på olika gator kallas till olika datum.

För Harrgatan, Forellgatan, Braxengatan och Mörtgatan är det den 25 november 18:00 - 20:00 i Folkets Hus som gäller, och du anmäler dig till adressen gustav.pierrou@stena.com och senast 20 november måsta denna anmälan komma in!

//Lamin

Minskat sopsug

2015-10-15 16:37

Ett återkommande problem i Fisksätras trappuppgångar: igentäppta sopnedkast. Hushåll som trots upprepade instruktioner och upplysningar fortsätter att dels inte knyta ihop soppåsarna rätt, dels slänga in rent olämpliga saker såsom pizzakartonger och andra stora, lösa föremål. Nu har Stena gått ut med en allmän varning om att sopsugssystemet helt kan stängas av ifall hushållen inte skärper till sig, och då innebär det istället att containrar ställs ut på parkeringsplatsen. Vill någon verkligen ha det så…?

Visserligen skulle en avstängning kunna innebära större användning av de sopsorteringsrum som finns på garageplan, vilket delvis också är varför nya flerfamiljshus inte byggs med sopnedkast längre. Men att släpa ned en eller flera potentiellt tunga påsar fulla med skräp kan av fysiska skäl vara jobbigt för vissa som bor längre upp i dessa upp till 6 våningar höga hus. Sen så finns det även de typer som uppenbarligen inte har något emot att lämna skit på gatan och därmed bidra till en osanitär och otrevlig omgivning. Det finns förstås en bra kompromiss mellan dessa positiva respektive negativa skäl till att bomma igen nedkasten: skärp er och släng bara det som går att slängas!

//Lamin

Gående bereds plats

2015-10-01 15:28
Bakom det byggstängsel som utgör förgrunden i ovanstående foto, läggs en gångväg som eventuellt ska leda en till de nybyggda bostäderna uppe på Lännbohöjden. Vad som syns på bilden är dock bara en liten snutt av vad som anläggs och kommer anläggas. Även nära infarten till ringvägen, vid macken, har nya trottoarer börjat föras upp till ett fordonskörfälts bekostnad, men är det någon som tror att det någonsin kommer behöas två körfält i varje körriktning på Fisksätravägen?

Trottoarerna kan anses vara det första konkreta påbörjade projektet från det detaljplaneprogram för Fisksätra som har upprättats sedan några år tillbaka. Med det överges 60-talets ideal om ett bostadsområde där gående helt separeras från fordonstrafiken, och tillsammans med den eventuella exploateringen av parkeringsplatserna framtäder istället en mer stadsliknande miljö, som jag och jag tror även många andra kommer gilla. Självklart ska man även ta hänsyn till trafiksäkerheten, men med de mer eller mindre naturliga hinder för bilar som detta innebär, kommer det nog att lösas av sig själv.

//Lamin

Äntligen. Men det är ju intressant att det nu, i samma veva som man bygger bostadsrätter kommen en ordentlig trottoar.

Fortsatt näckenbadande

2015-09-22 15:26
Igår, den 21 september, kom beslutet. Med röstsiffrorna 31-30 (en folkpartist röstade emot partilinjen) bestämdes det att den nya simhallen ska ligga vid Näckenbadets nuvarande läge. Tråkigt, tycker jag och många andra. Det pratas istället om en idrottshall med potentiell inriktning mot friidrott i Fisksätra, men för hur många kommer något sådant vara till nytta?

En simhall utnyttjas av såväl privatpersoner som skolklasser som idrottsföreningar. Det brukar ofta finnas underlag för ett café och kanske även andra verksamheter i lokalen. Det är däremot inte särskilt många som känner sig manade att springa en inomhuslöprunda på 400 meter vilken dag som helst (framförallt inte när vi har så fantastiska motionsspår ute i naturen!).

Nu gäller det för kommunen att visa att de menar allvar med en idrottshall eller liknande i Fisksätra. Det finns säkert en del av kostnadsberäkningarna från simhallsutredningen som kan tas en extra titt på i samband med projekterandet av idrottshallen. Närheten till kommunikationer har förstås redan påpekats. Så det är bara att börja planera...

//Lamin

Simhall i Fisksätra - en uppföljare

2015-09-01 14:57

Det är nu september månad, sommarledigheten har kommit och gått, och strax samlas Nacka kommunfullmäktige för höstens första sammanträde. Exakt vad som ska gås igenom vet jag inte (de brukar vara rätt sena på att lägga upp handlingarna), men en fråga har varit brinnande aktuell under de månader som har gått sen sist: var Saltsjöbaden-Fisksätras nya simhall ska placeras.

Det har gjorts en ny utredning om var simhallen ska ligga. Det används i princip samma argument som i den första utredningen, det vill säga att det rent ekonomiskt är mest lämpat att återanvända den färdiga mark och detaljplan som finns vid Saltsjöbadens IP.

Sociala faktorer nämns bisarrt nog inte alls i den tjänsteskrivelse som finns tillgänglig för allmänheten. Istället är bland annat ”tidsfaktorn” ett av flera avgörande kriterier för var simhallen ska placeras.


Tidsfaktorn är försumbar.
Enligt utredarna själva kan en simhall i Saltsjöbaden bli klar *senast* år 2020, för Näckenbadet gäller *tidigast* 2018/2019. De här icke-oviktiga ordvalen tyder på att man räknar med överklaganden för boende nära Näckenbadet, och erfarenheter från tidigare projekt tyder på att det inte är ett orimligt antagande.


Över till den politiska delen. Samtliga vänsterpartier, plus Nackalistan, Kristdemokraterna, och som det verkar även Sverigedemokraterna, är för en simhallsplacering i Fisksätra. Det är värt att notera att den minoritetsremiss som gick igenom förra sammanträdet berodde på att en centerpartist valde att stödja oppositionens förslag, vilket (bland många andra exempel) visar på att blockpolitiken inte riktigt är lika stabil kommunalt som den är på riksplan.


Allt som i så fall krävs
är att ett par borgerliga politiker vågar gå emot partilinjen och rösta för det i mitt tycke bästa förslaget. Om så händer, ska det kommas ihåg som den gång folkets vilja fick den hemska blockpolitiken att sprängas sönder i en av Sveriges största borgerligt styrda kommuner.

Du kan läsa fler argument för en simhall i Fisksätra på denna Facebooksida, där finns även adress till en naminsamling på nätet.

//Lamin

Kommun och landstings samordning, och hur det påverkar Fiskis

2015-08-13 18:12

Om man har ett stort intresse för samhällsbyggnad och allt som har en betydande koppling till det (till exempel trafikinfrastruktur), kan man liksom jag ibland förundras över hur lös och till och med icke-existerande kommunikationen är mellan kommuner, landsting och även stat. Beslut kan tas på högre nivå och beslut kan drastiskt ändras utan att de lokala styrande får reda på det. Detta innebär i sin tur att invånarna får vänta på den senaste informationen, eftersom det är kommunerna som i första hand ansvarar för samhällsplanering.

Nyligen tog landstinget ett inriktningsbeslut om att slakta en rad investeringar inom kollektivtrafiken. Ett beslut som slog ned som en bomb ett par månader efter valet, av det nytillträdda trafiklandstingsrådet. Det var inte många månader kvar tills det formella inriktningsbeslutet skulle ta, och många kommuner hade redan påbörjat inledande detaljplanearbeten och samråd som var nödvändiga för de investeringar som skulle göras. Det mest relevanta exemplet för Fisksätra är, såklart, stationsutbyggnaden av Fisksätra och de tillkommande bostäderna.

När sommaravstängningen av Saltsjöbanan närmade sig drog informationskampanjen igång för fullt, och i de flygblad som delades ut finns ett (visserligen preliminärt) schema över upprustningens olika skeden. Där sägs att 12-minuterstrafiken ska starta 2018, och samma budskap har basunerats genom media. De nedskärningar som ska göras innebär att kapacitetsökningen flyttas fram i tiden, preliminärt till 2021. Dock står det endast om detta på landstingets infosida om upprustningen, och den som inte läser lokaltidningen frekvent kan mycket väl ha missat senareläggningen.

Samtidigt pågår arbeten med en ny detaljplan för bostäder längs Fisksätras norra sida. Naturligtvis påverkas arbetet av vad som händer med stationen, då bilvägen sannolikt måste flyttas och en rad markarbeten ska utföras i anslutning till busshållplatsen. Nu kommer arbeten med den nya stationen sannolikt inte påbörjas förrän om ungefär fyra år, medan detaljplanen för de nya bostäderna kan bli klart rätt så snabbt förutsatt att ingen överklagan görs. Det blir i så fall antingen flera år med en vilande detaljplan eftersom man inte kan komma igång med byggandet, eller så bygger man ändå, med risk för att trängseln på tågen i rusningstrafik förvärras än mer.

Nackas starke man, Mats Gerdau (M), var inte oväntat besviken på den nya kursriktning som trafiklandstingsrådet och partikollegan Kristoffer Tamsons (M) har tagit, och visst kan man tycka att de beslut och investeringar som har kommit långt in i genomförandeprocessen (till exempel utbyggnaden av Saltsjöbanan, men även Spårväg syd, Roslagsbanan etc.) borde prioriteras och genomföras enligt plan. Nu får vi se hur Fisksätra utvecklas över tiden, för utvecklas kommer det göra, men det är inte bra om förväntningar från allmänheten krossas av plötsliga ekonomiska baksmällor.

//Lamin

Färgglad vilostund

2015-08-08 19:58

De gånger jag har gått förbi Lakegatans norra sida har jag märkt att bänkarna där har fått en rätt så stilig uppiffning i form av ett nytt, färgglatt, utseende. Jag vet inte vem eller vilka som har gjort det, eller om det är sanktionerat av bänkägaren eller inte… hur som helst ser det väldigt snyggt ut! Det kan mycket väl vara så att det finns någon speciell anledning bakom detta udda tilltag, samt att en plastflamingo vaktar över rastplatsen, men i så fall är jag inte tillräckligt allmänbildad för det.

//Lamin

Hyresgästerna ville fixa till bänkarn a som såg bedrövliga ut. Färgen fick vi av Stenafstigheter. Sen flödade fantasin och de kom många förslag på utseendet.. Flamingon den kom dit som efterskickad. Den är döpt till Rosalie. Nästa gång du går på Lakegatan, kolla då hur grillplatsen ser ut i andra änden av gatan. Färgfantasterna är på gång där . NÄSTA PROJEKT 😀

Vilket kul och underbart initiativ, Gunnel!

Fisksätra i en symbol...

2015-07-28 16:01

…går det? Det är inte många bostadsområden som har en officiell symbol, undantag kan möjligen gälla före detta småstäder och köpingar (till exempel Saltsjöbaden). När Fisksätra var redo för inflyttning av människor marknadsfördes området hårt, med närheten till såväl innerstad som skärgård som ett av trumfkorten (vilket du kan läsa mer om i detta blogginlägg på fisksatra.se). På marknadsföringsmaterialet kan man också notera att den form som kallas ”Ryssja”, figurerar en del. Själv har jag för det mesta tänkt mig att denna form, som bland annat finns som den välkända, gigantiska skulpturen norr om torget, skulle vara mer eller mindre officiell. Det stämmer dock att den i övrigt är mer eller mindre anonym i olika sammanhang, och knappast någonting som nuvarande hyresvärd eller kommunen använder. Därför tycker jag ändå att det kan vara bra med förnyelse.

Websidan fisksatra.se har i samarbete med Folkets Hus anordnat en tävling där vem som helst kan skicka in sitt eget förslag till ny logga. Förslagen måste skickas in senast den 13 september 17:00 (och deadlines är viktiga att hålla!) till logga@fisksatra.se, eller genom att lämna in förslaget till Folkets Hus. Du kan läsa mer om de regler som gäller i denna länk.

Jag tycker att tävlingen är ett kul initiativ, och förhoppningsvis uppmärksammas det vinnande förslaget av Stena och Nacka. Personligen anser jag mig inte ha de estetiska kunskaper som skulle kunna få mig att skicka in ett eget förslag, men se det inte som ett hinder för dig att visa din kreativitet, och just vad du tycker symboliserar Fisksätra.

//Lamin

Tycker det är konstigt att man marknadsför ett bostadsområde så hårt när det är klart för inflyttning. Trots att det saknar det mest väsentliga som borde finnas i ett bostadområde. Som en ordentlig trottoar!. Hur kan man strunta i att bygga något så banalt som en trottoar som folk kan gå på runt ett helt område?!. Det kommer man på först nu, 40-år senare att det kanske borde finnas. Sen är placeringen av trappan ner till Bussarna inte speciellt genomtänkt. Varför placerades inte den i mitten av bron istället, så det är närmare till ersättningsbussarna och bussar och om man av andra anledning måste ner till vägen. Helt obegripligt. Det finns stora grönområden, men knappt några grillplatser eller andra sociala tillhåll, väldigt mycket outnyttjad mark. Känns som att Fisksätra bara byggdes, ingen tänkte egentligen.

Mat vid sjösidan

2015-07-20 16:00

En typisk svensk sommarljummen eftermiddag bestämde jag och min familj för att äta på den nya restaurangen Saltsjö Pir, belägen i marinan vid Fisksätra hamn. Restaurangen har sen tidigare varit en del av projektet HAMN, vilket också innefattar museet i samma byggnad. Jag har tidigare skrivit om denna, och rekommenderar då som nu ett besök. Jag kan också med glädje meddela att museibesöket inte bör avslutas (eller inledas) utan att äta maten på Saltsjö Pir. Eller nja, att uppehålla sig i Fiskis över huvud taget bör inte se utan restaurangbesöket.

Restaurangen har dels en lunchmeny med prisvärda maträtter som skiftar varje dag, dels en middagsmeny komplett med förrätter, huvudrätter, desserter och dryck med eller utan alkohol. Maten var utomordentlig god, dryckesutbudet var hyfsad från vad jag kunde se, och servicen mycket bra. Vi kom ganska tidigt in på middagstiden, men efterhand började restaurangens uteservering fyllas på med allt fler och det var rejält med folk precis innan vi gick. Priset? Ja, det är knappast någonting som alla har råd med varje dag, men för den kvalitet man får på maten är det lugnt värt (det kanske är värt att påpeka att jag inte har någon större erfarenhet av dyrare restauranger). Som sagt, en restaurang väl värd att besöka, och för de flesta som läser bloggen, ligger inte Saltsjö Pir mer 500 meter bort.

Det du ser på bilden är en halvt uppäten måltid som jag hade tänkt ta en bild på innan förtäring, men hungern tog över minnet.

 

//Lamin

Simhall i Fisksätra...?!

2015-06-25 15:33

Det är inte ofta man får höra om politiska dragkamper i en kommun som annars har en rätt så stabil politisk arena – delvis på grund av den totala högerdominansen inom kommunfullmäktiges väggar. Frågan om en ny simhall för sydöstra Nacka har blivit aktuell ända sedan Näckenbadets tillstånd har förvärrats rejält och nu är så gott som rivfärdig. Det kan tyckas självklart att ersätta den med en ny hall på exakt samma ställe, marken finns ju där och man har kunnat ta sig dit och därifrån i alla dessa år. Samtidigt har en simhall och andra idrottsanläggningar länge varit efterfrågade i Fisksätra, och det är ingen hemlighet och inte heller särskilt otippat att simkunnigheten är sämre här än i andra delar av Nacka. Dessutom känns det som att orten överlag skulle behöva en nybyggnad i form av en idrottsanläggning.

Det har genomförts en utredning som ger rekommendationer om vart en eventuell simhall skulle kunna smällas upp, och vid alternativen Fisksätra – Saltsjöbaden nämns såväl fördelar som nackdelar för samtliga. Tillgängligheten är ett stort plus för Fisksätra, en placering här skulle trots allt ligga mycket nära Saltsjöbanan och busslinje 465, vilket gör simhallen tillgänglig för stora delar av Nacka. Å andra sidan är som nämnts ovan det faktum att området kring Näckenbadet redan är planlagt och fysiskt anpassat för simhallsverksamhet, och en nybyggnad där skulle av den anledningen både vara billigare och bli färdigställd tidigare. Utifrån dessa, rent kostnadsmässiga faktorer, förordar utredningen alternativet i Näckenbadet. Det står knappast någonting om den rent attraktiva kraften som en eventuell simhall skulle kunna ge Fisksätra. Inte heller några sociala faktorer nämns, däremot att marken det handlar om (öster om Fisksätraskolan) också kan användas för nya bostäder och säljas till en privat ägare. Jag tycker att det är konstigt att man inte ens har vidrört den nuvarande idrottsplatsen i Fisksätra.

När ärendet slutligen kom upp i fullmäktige blev splittringen jämn. 30 ledamöter röstade för en fördjupad utredning och därmed bordlägga ärendet, jämtemot 31 andra som ville sätta punkt. Någon block-politisk indelning syntes inte, Socialdemokraterna svängde från sin tidigare hållning och hade med sig de andra vänsterpartierna plus Nackalistan och en av tre centerpartister (!). Med en knapp minoritet bestämdes alltså att ett uppdaterat förslag ska komma senare i sommar. Då hoppas jag att även de andra faktorerna som jag tog upp har tagits hänsyn till, och möjligen faller valet på någonting annat. Självklart handlar inte det här om att ställa två stadsdelar mot varandra, och oavsett vart en simhall slutligen placeras kommer både Fisksätra och Saltsjöbaden ha stor nytta av den. Det faktum att simhallen är ny och modern kommer säkert även locka invånare från andra delar av kommunen. Detta är inte en ödesfråga, men den är värd att fundera en hel del över.

//Lamin

lägg simhallen vid sporthallen där grusplanen ligger det finns ju 2 andra grusplaner i fiskis perfekt läge nära tåget bussen ochbåtplatser och så finns det en stor parkering och det finns det inte vid näckenbadet

Trångt & mysigt på internationella festen

2015-06-10 15:17
Väderprognosen utlovade regn, och så blev det också - fast kanske inte i en så betydelsefull omfattning. Det innebar att internationella festen flyttades in till Folkets Hus, och de mest uppenbara fördelarna var bättre akustik vid uppträdande och ökade möjligheter till sittplatser som inte ger en gräsfläckar på baken. Maten som serverades där - exotiskt och superbt som vanligt. Dock så var det trångt - tidvis väldigt trångt.

De barnvagnar som trängdes bland alla andra skapade en situation som inte borde vara särskilt acceptabelt ur säkerhetssynpunkt, men man kan ju förstå varför man vill ta med vagnarna in, vart ska de ställas annars? Möjligen skulle bättre lokaler kunna hittas som backup inför nästa år, till exempel de som finns på höjderna. Själva festen var dock riktigt skön och välbesökt, och det är uppenbart att det uppskattas av fiskisborna (och kanske folk utanför). Ser fram emot nästa år!

//Lamin

Internationella festen på intåg

2015-06-04 10:16
Det är den tiden på året igen, då ljudvågorna av musik, doften av mat och känslan av sommarväder (som kan innebära störtregn) faller på oss. Den 6 juni går Internationella festen av stapeln och från 13:00 - 18:00 kan du njuta av det ovanstående antingen i det soliga Braxenparken, eller ifall det regnar, i Folkets Hus lokaler på Brantvägen 1 B. Du kan hitta ett fullständigt artistprogram genom att klicka dig in till den här evenemangssidan på Facebook.

//Lamin

Halvdana arbeten...?

2015-05-15 15:06
Förnyandet och förbättrandet av Fisksätras utseende och infrastruktur pågår som aldrig förr. Stängsel har satts upp, hål har skapats i marken och oljud har dånat över hela orten. Allting för det bättre, förhoppningsvis och förmodligen! Men det gäller att hålla snyggt och prydligt efter sig, och tyvärr kan jag inte säga att så har blivit fallet hela tiden. Det känns som att många arbeten har avbrutits i förtid, eller att man inte har återställt omgivningen särskilt noggrant.

För ett tag sedan grävdes fyrkantiga hål upp vid vissa gator. I stället för att fylla igen med asfalt, har sand fått duga. Nyligen har akuta reparationsarbeten skett vid centrum, där asfalten togs bort och ledningar reparerades. Återigen har sand och grus ersatt som markmaterial, som syns på bilden ovan (men asfalten kanske kommer senare). Ett annat exempel är renoveringen och blästringen av murarna; var det verkligen meningen att bara Braxengatan skulle få den, enligt mig, mycket fina och moderna förbättringen i form av belysning och transparenta räcken? Frågor som man definitivt borde fråga Stena, och det ska göras, men jag är nog inte den enda som har funderat på detta.

//Lamin

En nyttig sajt för allt om Fiskis

2015-04-23 20:10

Jag skulle gärna vilja upplysa om en bra websida som bland annat samlar information olika aktiviteter i Fisksätra. Sidan är skapad av PiaMaria Petterson, och innehåller även användbara länkar till andra tjänster och föreningar. Adressen är fisksatra.se, och de har också ett Instagramkonto! @fisksatra.se är det som gäller då.

//Lamin

P.S. Som ni säkert har märkt har det varit lite tomt med inlägg från bloggen. Det beror helt enkelt på att jag har haft fullt upp med skolarbeten den senaste tiden. Förhoppningsvis ökar tempot mot sommaren! D.S.

Samråd om nya Fisksätra station

2015-03-26 16:48

Sedan den 17 mars och fram till den 13 april har du som kommunmedborgare möjlighet att hissa eller dissa det förslag till ny, tvåspårig station som ska börja byggas i Fisksätra om två år. Utbyggnaden är en del av moderniseringen av Saltsjöbanan, och kommer möjliggöra 12-minuterstrafik, en klar förbättring från de relativt glesa klockslag som tågen nu avgår åt ett håll. Att denna utbyggnad över huvud taget genomförs är fantastiskt, och förslaget som nu presenteras funkar, men det finns ett par saker som jag framför i detta blogginlägg, men också ska framföra i ett brev till samrådet.

*Har man under detaljplaneringen utrett möjligheterna att skapa en mittplattform istället för den nuvarande planen med två plattformar? En mittplattform skulle vara lättare för folk att navigera sig från en plattformsdel till en annan, ifall ett tåg kommer in på ”fel” sida eller om man behöver förflytta sig från ett tåg till ett annat. Dessutom skulle en ingång via gångtunneln lättare kunna anordnas. Just detta skulle kunna avfärdas som otryggt och inte enligt SL:s riktlinjer för byggande av nya stationer, men då kan man fråga sig om planerna på en järnvägskorsning för gående verkligen är så smart?

Fisksätra station används just nu av ungefär 2 600 påstigande per dag, många barn och andra som kanske inte ser sig för eller trotsar bomfällningen. Det borde i rimlighetens namn vara fler än 2 600 som stiger på efter 2017, och en hel del kommer nog hellre använda möjligheten att vandra västerut istället för uppför trapporna på den östra sidan. Jag skulle hellre sett en väl belyst gångtunnellösning, som skulle kunna stängas under sena kvällar och nätter, alternativt att man helt enkelt anordnar en mittplattformlösning (med möjlighet till bredare trappa, likt tunnelbane- och pendeltågsperrongerna).

Detta är som sagt mina egna synpunkter, du har möjlighet att skicka sådana enligt instruktioner från denna sida, som också har mycket information om projektet. Bilden ovan är tagen från planbeskrivningen om detaljplanen.

//Lamin

Har svårt att se hur det praktiskt ska bli möjligt att bygga ut och bygga om Fisksätra Station till tvåspår på det utrymme som idag finns mellan station/räls och vägbana. Kommer ju knappt finnas någon plats kvar för bilar,

Infomöte om Saltsjöbanans upprustning

2015-02-06 14:25

Jag skullle gärna vilja upplysa om två informationsmöten som kommer hållas angående Saltsjöbanans kommande upprustning. Den 9 februari hålls ett möte i Vår Gård, närmast Saltsjöbadens station, och 18 februari detsamma i Quality Hotel i Sickla. Då har du chansen att ställa frågor om de kommande sommaravstängningarna, buller och tillgänglighet bland annat. En chans att inte missa!

 

//Lamin

Vad sas på dessa möten? Tror det är många som är oroliga för hur det ska fungera när saltsjöbanan stängs av.

Kanonbra blogg! Jag skulle verkligen uppskatta ett inlägg om vad man kan göra som mammaledig i Fiskis. Som nyinflyttad vet jag inte vad som finns.... Kafé? Öppenförskola? Promenader, osv.

En plan för Gröna dalen

2015-01-24 13:43
Gröna dalen, det vill säga friluftsstråket mellan Fisksätra och resterande Saltsjöbaden, har länge varit under lupp för exploatering, och det finns många olika meningar om vad man ska göra med området. Vissa tycker att det ska bevaras som det är, andra vill resa upp simhall, idrottsanläggningar och andra aktivitetsnoder, medan några vill gå ett steg längre och etablera permanentboende på platsen. De två sistnämnda alternativen har det gemensamma målet att knyta samman Fiskis och Saltis på ett bättre sätt.

Gröna dalen ingick från början i detaljplaneprogrammet för Fisksätra som antogs för ungefär 2 år sedan, men bröts sedan ut med åtanke att det finns delade känslor om exploatering i ett grönt stråk som många passerar varje dag. Den 28 januari kommer Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd att starta processen för ett program för Gröna dalen, där förutsättningar för hållbar exploatering ska utredas. Självklart kommer hänsyn för nuvarande odlingslotter och skogspartier tas.

Personligen tycker jag att det är bra att man försöker länka ihop två bostadsområden som på sin spets bara ligger några hundra meter ifrån varandra, men ändå känns som att det är två rätt så olika samhällen. Samtidigt tycker jag att man ska vara varsam med att inte förstöra det fridfulla och (oftast) tysta som kännetecknar Gröna dalen. Ett program som kommer gå ut på samråd ger allmänheten en chans att säga sitt, långt innan en detaljplan ligger på bordet. Du kan läsa startpromemorian här.

//Lamin

Några tips inför nyårsfirandet...

2014-12-31 16:03
Här är några sent inkomna tips inför nattens nyårsfirande, och kort därefter:

  • Det är inte bra att handskas med explosivt material under onyktert tillstånd.
  • Skjut inte upp raketer allt för nära gångvägar, framförallt inte de som kommer utnyttjas av en strid ström människor under natten, t.ex. till och från Fisksätra station.
  • Tänk även på djuren, och människor som kanske inte uppskattar fyrverkerishowen lika mycket som en själv.
  • Till sist, rensa gärna upp efter dig! Den första dagen 2014 gick jag förbi en använd s.k. "tårta". När man gick samma rutt ca en månad senare stod skräpet fortfarande kvar. Tänk på att oanvända fyrverkerier ska kasseras enligt särskilda regler.
//Lamin

Jättebra bra tips! Tyvärr läser nog inte de smällande busungarna din blogg. Jag tycker att fyrverkerier (ej smällare) tillhör Nyårsaftonen mellan 23.00 och och 01.00. Tyvärr skjuts raketer och smällare i tid och otid flera dagar innan-var får de pengarna i från? Fyrverkerier borde bara få säljas och användas på Nyårsaftonen. Köpare skulle få betala en avgift för att anlita städare av allt fyrverkeriskräp.

En strategi för hållbart resande

2014-11-28 09:57
Hej alla! Det var ett tag sen jag bloggade sist, livet har varit hektiskt de senaste 5 – 6 veckorna, och jag har tyvärr helt enkelt inte haft tid. Nåväl, bättre sent än aldrig! Jag skulle vilja upplysa om en strategi som har utformats, gått ut på samråd, och antagits, men fortfarande är intressant för den som inte har läst den. Det handlar om en cykelplan som Nacka har tagit fram för hela kommunen, och som innehåller en rad intressant fakta.


Vad som kanske är mest intressant för Fisksätra är det nya Saltsjöbadsstråket som ska byggas. I två etapper, och med prioritet 1, ska byggas ut parallellt med Saltsjöbadsleden, och kommer vara tillräckligt bred för att säkerställa en hög framkomlighet. Kul, tycker jag, och förhoppningsvis någonting som får fler att cykla till jobbet eller skolan. Du kan läsa mer om cykelstrategin här.

 

Bilden ovan visar en ritning över hur avståndet mellan motorvägen och ”körbanorna” på cykelleden kan komma att vara.

 

//Lamin

 
Det här är Fisksatrabloggen.se – Hemsidan för alla Fisksätrabor.

Bloggen drivs av Lamin Jatta Modigh

Vill du bidra med tips eller texter?
Mejla redaktionen.


Läs de fem senaste inläggen

Sök

Här kan du söka blogginlägg.

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

 
FACEBOOK

SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

REKOMMENDERAT PÅ FACEBOOK

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

Vår honkatt Whiskey

är bortsprungen sedan ca: 1 vecka. Hon är chippad. Vänligen ring Lars 0703798984 eller Lena 0739383786 om du hittat henne.
    

Se fler annonser
SUDOKU
/link/eafc4609a34f4306bee78e68b47ddad5.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se

 
 

Creative director: John Bark | Formgivare: Ivica Prgomet

Producerat av