FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Jonas, Jens

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
29 mars 2015

Samråd om nya Fisksätra station

2015-03-26 16:48

Sedan den 17 mars och fram till den 13 april har du som kommunmedborgare möjlighet att hissa eller dissa det förslag till ny, tvåspårig station som ska börja byggas i Fisksätra om två år. Utbyggnaden är en del av moderniseringen av Saltsjöbanan, och kommer möjliggöra 12-minuterstrafik, en klar förbättring från de relativt glesa klockslag som tågen nu avgår åt ett håll. Att denna utbyggnad över huvud taget genomförs är fantastiskt, och förslaget som nu presenteras funkar, men det finns ett par saker som jag framför i detta blogginlägg, men också ska framföra i ett brev till samrådet.

*Har man under detaljplaneringen utrett möjligheterna att skapa en mittplattform istället för den nuvarande planen med två plattformar? En mittplattform skulle vara lättare för folk att navigera sig från en plattformsdel till en annan, ifall ett tåg kommer in på ”fel” sida eller om man behöver förflytta sig från ett tåg till ett annat. Dessutom skulle en ingång via gångtunneln lättare kunna anordnas. Just detta skulle kunna avfärdas som otryggt och inte enligt SL:s riktlinjer för byggande av nya stationer, men då kan man fråga sig om planerna på en järnvägskorsning för gående verkligen är så smart?

Fisksätra station används just nu av ungefär 2 600 påstigande per dag, många barn och andra som kanske inte ser sig för eller trotsar bomfällningen. Det borde i rimlighetens namn vara fler än 2 600 som stiger på efter 2017, och en hel del kommer nog hellre använda möjligheten att vandra västerut istället för uppför trapporna på den östra sidan. Jag skulle hellre sett en väl belyst gångtunnellösning, som skulle kunna stängas under sena kvällar och nätter, alternativt att man helt enkelt anordnar en mittplattformlösning (med möjlighet till bredare trappa, likt tunnelbane- och pendeltågsperrongerna).

Detta är som sagt mina egna synpunkter, du har möjlighet att skicka sådana enligt instruktioner från denna sida, som också har mycket information om projektet. Bilden ovan är tagen från planbeskrivningen om detaljplanen.

//Lamin

Infomöte om Saltsjöbanans upprustning

2015-02-06 14:25

Jag skullle gärna vilja upplysa om två informationsmöten som kommer hållas angående Saltsjöbanans kommande upprustning. Den 9 februari hålls ett möte i Vår Gård, närmast Saltsjöbadens station, och 18 februari detsamma i Quality Hotel i Sickla. Då har du chansen att ställa frågor om de kommande sommaravstängningarna, buller och tillgänglighet bland annat. En chans att inte missa!

 

//Lamin

Vad sas på dessa möten? Tror det är många som är oroliga för hur det ska fungera när saltsjöbanan stängs av.

Kanonbra blogg! Jag skulle verkligen uppskatta ett inlägg om vad man kan göra som mammaledig i Fiskis. Som nyinflyttad vet jag inte vad som finns.... Kafé? Öppenförskola? Promenader, osv.

En plan för Gröna dalen

2015-01-24 13:43
Gröna dalen, det vill säga friluftsstråket mellan Fisksätra och resterande Saltsjöbaden, har länge varit under lupp för exploatering, och det finns många olika meningar om vad man ska göra med området. Vissa tycker att det ska bevaras som det är, andra vill resa upp simhall, idrottsanläggningar och andra aktivitetsnoder, medan några vill gå ett steg längre och etablera permanentboende på platsen. De två sistnämnda alternativen har det gemensamma målet att knyta samman Fiskis och Saltis på ett bättre sätt.

Gröna dalen ingick från början i detaljplaneprogrammet för Fisksätra som antogs för ungefär 2 år sedan, men bröts sedan ut med åtanke att det finns delade känslor om exploatering i ett grönt stråk som många passerar varje dag. Den 28 januari kommer Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd att starta processen för ett program för Gröna dalen, där förutsättningar för hållbar exploatering ska utredas. Självklart kommer hänsyn för nuvarande odlingslotter och skogspartier tas.

Personligen tycker jag att det är bra att man försöker länka ihop två bostadsområden som på sin spets bara ligger några hundra meter ifrån varandra, men ändå känns som att det är två rätt så olika samhällen. Samtidigt tycker jag att man ska vara varsam med att inte förstöra det fridfulla och (oftast) tysta som kännetecknar Gröna dalen. Ett program som kommer gå ut på samråd ger allmänheten en chans att säga sitt, långt innan en detaljplan ligger på bordet. Du kan läsa startpromemorian här.

//Lamin

Några tips inför nyårsfirandet...

2014-12-31 16:03
Här är några sent inkomna tips inför nattens nyårsfirande, och kort därefter:

  • Det är inte bra att handskas med explosivt material under onyktert tillstånd.
  • Skjut inte upp raketer allt för nära gångvägar, framförallt inte de som kommer utnyttjas av en strid ström människor under natten, t.ex. till och från Fisksätra station.
  • Tänk även på djuren, och människor som kanske inte uppskattar fyrverkerishowen lika mycket som en själv.
  • Till sist, rensa gärna upp efter dig! Den första dagen 2014 gick jag förbi en använd s.k. "tårta". När man gick samma rutt ca en månad senare stod skräpet fortfarande kvar. Tänk på att oanvända fyrverkerier ska kasseras enligt särskilda regler.
//Lamin

Jättebra bra tips! Tyvärr läser nog inte de smällande busungarna din blogg. Jag tycker att fyrverkerier (ej smällare) tillhör Nyårsaftonen mellan 23.00 och och 01.00. Tyvärr skjuts raketer och smällare i tid och otid flera dagar innan-var får de pengarna i från? Fyrverkerier borde bara få säljas och användas på Nyårsaftonen. Köpare skulle få betala en avgift för att anlita städare av allt fyrverkeriskräp.

En strategi för hållbart resande

2014-11-28 09:57
Hej alla! Det var ett tag sen jag bloggade sist, livet har varit hektiskt de senaste 5 – 6 veckorna, och jag har tyvärr helt enkelt inte haft tid. Nåväl, bättre sent än aldrig! Jag skulle vilja upplysa om en strategi som har utformats, gått ut på samråd, och antagits, men fortfarande är intressant för den som inte har läst den. Det handlar om en cykelplan som Nacka har tagit fram för hela kommunen, och som innehåller en rad intressant fakta.


Vad som kanske är mest intressant för Fisksätra är det nya Saltsjöbadsstråket som ska byggas. I två etapper, och med prioritet 1, ska byggas ut parallellt med Saltsjöbadsleden, och kommer vara tillräckligt bred för att säkerställa en hög framkomlighet. Kul, tycker jag, och förhoppningsvis någonting som får fler att cykla till jobbet eller skolan. Du kan läsa mer om cykelstrategin här.

 

Bilden ovan visar en ritning över hur avståndet mellan motorvägen och ”körbanorna” på cykelleden kan komma att vara.

 

//Lamin

Trafiknod i limbo

2014-10-19 15:09
Efter decennier av utredande, projektering och förberedelse är det nu dags för lite mer... utredande! Den nya politiska majoriteten i Stockholms kommun har bestämt sig för att sätta bromsen på Slussenprojektet, och återigen är Nackas och i synnerhet Fisksätras tillgänglighet till innerstaden osäker. Många är det nog som har känt den unkna odören av urin när man går förbi Katarinahissen, och kanske har man uppmärksammat näten under taket? Det är så att inga betongklumpar kan falla på ditt huvud.

Det är många fisksätrabor som inte äger en bil och är beroende av Saltsjöbanan för att komma till jobb och skola i andra delar av Stockholm. Som en del av ombyggnaden skulle Slussens station utökas med ytterligare ett spår, vilket är avgörande för den planerade 12-minuterstrafiken. Dessutom är dagens bussterminal utnyttjad till sin fulla kapacitet, och trycket kommer knappast minska i framtiden. Man kan även ta en funderare på hur kommande bostadsutbyggnader i Fisksätra påverkas. Byggandet av Nya Slussen hade tagit lång tid, men man hade i alla fall ett mål i sikte.

//Lamin

Inte så aktuell propaganda

2014-10-12 19:51
Det har nu gått en månad sedan vi gick till val, och även om den parlamentariska situationen inte ser helt säker ut än så har vi en stabil regering och riksdag för tillfället. Trots detta behöver man inte gå många kilometer innan man sannolikt stöter på en valaffisch som har stått i vått och torrt, gissningsvis sedan slutet av augusti.

Enligt bestämmelser i Sverige ska valaffischer tas ned senast en vecka efter valdagen, men så är uppenbarligen inte fallet. Visst, man kanske kan "felanmäla" detta till kommunen, men ska verkligen vi vanliga invånare betala för politiska partiers lathet...?

//Lamin

Fisksätra firar medelålder

2014-09-27 11:03
Nåja, stadsdelar tenderar att bli äldre än 80 år, men klart är i alla fall att tusentals barn, män och kvinnor har levt och verkat på denna plats sedan 1974, och det ska firas stort! Mellan den 3 - 7 oktober så firas 40-årsdagen av Fisksätra, karnevaler och kulturfestivaler hålls och allting kulminerar den 5 oktober på själva födelsedagen. Då hålls en jublieumsfest hela dagen med tal av representanter från Nacka kommun, dansuppvisning och öppet hus i Fisksätraskolan, Folkets Hus och fritidsgården. Du kan läsa mer av det fullspäckade programmet här.

//Lamin

P.S. Borde inte Fisksätra fira 40 först nästa år, kanske vissa tänker. 1975 blev Fisksätra officiellt en egen tätort (gränsdragningarna ses över vart femte år), men 1974 stod det sista höghuset samt Fågelhöjden klart, och man kunde nog då anse att det nya Fisksätra existerade överallt utom på papper! D.S.

Glöm inte att rösta på söndag!

2014-09-12 13:03
Om två dagar har du chansen att påverka vilken inriktning Nacka, Stockholms län och Sverige ska ha de kommande fyra åren. Om två dagar har du chansen att välja in din politiska favoritkandidat till fullmäktige och riksdag. Om två dagar går Sverige till valurnorna, och om du inte redan har gjort det genom förtidsröstning hoppas jag att du gör det på söndag.

Samtliga fisksätrabor har som längst cirka en kilometer till vallokalen i Folkets Hus. Det tar inte mer än en kvart som mest att välja valsedel, slicka kuvertet och lägga det i urnan. Nu kan du göra din röst hörd. Rubriken gäller: glöm inte att rösta på söndag!

//Lamin

Ställ Nackas politiska partier till svars

2014-08-31 18:27
Som ni alla vet är det valtider, och om två veckor går man till valurnorna om man inte redan har förtidsröstat. Folkets hus m.m. har ordnat en utfrågning som alla Nackas politiska partier har ställt upp på. Den 2 september med start klockan 19 i Fisksätra Folkets Hus så har du chansen att fråga dessa partier vad de vill göra för Fiskis, men man kommer även att diskutera ämnen som sysselsättning och utanförskap.

I medier brukar den lokala politiken tyvärr få ge vika åt det som händer på riksplan, så detta är ett utmärkt tillfälle för dig att få svar på dina frågor! Du kan läsa mer om utfrågningen här.

//Lamin

Hur ska vi berätta om Fisksätra?

2014-08-26 12:01
Utifrån den frågeställningen, och som en del av Fisksätras 40-årsfirande, diskuterades på biblioteket bland annat Fisksätras rykte, framtid och fördelar samt nackdelar, med temat samhällsbyggnad. Måns Tham till vänster på bild är arkitekt och f.d. fisksätrabo. Mats Winkler till höger är fastighetschef hos Stena Fastigheter. De höll ett väldigt intressant samtal, med möjlighet för publiken att ställa frågor, och själva frågeställningen är ju högaktuell just nu, inte minst på grund av den kampanj som vissa politiker framför mot nybyggande i Fisksätra.

//Lamin

En lekplats för de fyrbenta

2014-08-16 12:28
Det är ingen husse som skriver här, men jag har alltid tyckt att de nuvarande hundrastplatser som finns i Fisksätra har sett lite... döda ut? Inte undra på kanske, då det handlar om fyrkantiga grusplättar som är omringade av fordonsvägar. Därför är det med glädje som jag har noterat att man har startat grävandet inför en helt ny och roligare rastplats där förhoppningsvis både människor och hundar kan njuta av naturen. Dessutom är det kul att man äntligen gör någonting med denna del av Gröna Dalen!

//Lamin

Jaa, underbart om det kan bli en trevligare gård för hundar

Årsdagsfirande med ministerbesök

2014-08-07 13:00
Historiearvsmuseet i Nacka, eller HAMN, har sedan några månader tillbaka varit öppen för allmänheten, och det första större evenemanget sen dess är årsdagsfirandet av slaget vid Stäket, som tog plats år 1719, och för detta har man släppt ett infoblad om programmet. Bland annat kommer kulturminster Lena Adelsohn Liljeroth, och gratis båtturer utgår även till själva Stäket (men platserna är begränsade!). Självklart kan du också ta en titt genom museets utställningar. Firandet tar plats den 13 augusti.

//Lamin

Att ignorera löser inga problem

2014-07-17 12:13

Sverigedemokraterna i Nacka har lanserat en kampanj där man menar att den belutade och påbörjade utvecklingen av Fisksätra skulle öka utanförskapet. ”Inga fler Fisksätra” kallar de kampanjen.

Fisksätra byggdes i en tid med mycket stor bostadsbrist och ända upp i rikspolitisk nivå ville man göra någonting direkt åt situationen. Lösningen var det som numera kallas ”miljonprogramsområden”. Genom att bygga kompakta men effektiva bostadsområden med trafikseparerade vägar och ett behagligt långt avstånd från den smutsiga innerstaden, ville man skapa en trygg och modern förort för nya som gamla familjer.

Denna vision fungerade inte riktigt som den skulle.

Idag präglas många miljonprogramsområden av högre arbetslöshet och ohälsa än genomsnittet, och få förnekar detta, men något som också präglar dessa områden är en vilja av att förbättra. När Sverigedemokraterna attackerar Fisksätra och dess invånare (ja, det kan kallas en attack utan överdrift), så gör de ingenting åt att förbättra situationen. En kommuns styrande ska ta hand som sitt folk, inte spotta på dem.

SD verkar glömma att berätta att såväl ohälsa som brottslighet har minskat rejält genom åren, som Brottsförebyggande Rådets statistik visar. De verkar också ha missat att en omfattande dialog har förts mellan Nacka kommun, Stena Fastigheter och fiskisborna inför det program som har antagits. Responsen har varit övervägande positiv. Denna dialog är mer än vad plan- och bygglagen kräver att man ska genomföra.

Jag delar inte alla åsikter med Nackas dominerande parti Moderaterna, men de har, tillsammans med allians och opposition, gjort Fisksätra till ett av Sveriges bästa miljonprogramsområden. Om du tänker rösta på Sverigedemokraterna i kommunalvalet den 14 september, tänk gärna om. Fisksätra och Nacka är en bättre plats med Eric Myrin utanför stadshuset.

//Lamin

Vad bygger du på att vi skulle attackera invånarna i Fisksätra? I kampanjen lyfter vi fram statistik om området och det står ingenting om dess invånare. Och att lyfta fram hur det ser ut i ett område kan väl knappast var förbjudet? Det är bra att det blivit bättre, men att 4 av 10 är ej sysselsatta, att 8% erhåller bidrag och att våldsbrotten är dubbelt så många är fortfarande alldeles för höga siffror. Vi har även förslag till lösning, dels tror vi inte på en fortsatt expandering med ytterligare bostadskomplex, dels vill vi rusta upp centrum, öka polisnärvaron samt gärna omvandla till bostadsrätter.

När jag säger att ni attackerar Fisksätra och dess invånare med denna kampanj menar jag dels att ni delar ut flygblad där endast det negativa lyfts fram, och det dessutom i det område ni (förmodligen) vill få ökat stöd i. Hur kul är det att rakt på sak pekas ut som en människa "långt ned i den sociala stegen" av en politiker? Dessutom vill ni skrota åratal av idéer och arbeten som Fisksätras invånare har varit delaktiga i. Ett av målen med stadsutbyggnaden av Fisksätra är att öka variationen av bostäder (med både hyresrätter och bostadsrätter), arbetsplatser, och service. Dessutom så ska Gröna Dalen utvecklas för att integrera Fisksätra bättre med resten av Saltsjöbaden. Oavsett om det blir bostäder eller idrottsanläggningar innebär det att fler människor från båda håll möts. Om alla dessa planer skrotas så förblir Fisksätra det isolerade bostadsområde det tyvärr är idag.

Det är extremt viktigt att folk faktiskt tar sig tiden att besöka SD:s hemsida och läsa deras partiprogram inför valet. Kanske får fler upp ögonen för vad det är för parti de överväger att rösta på. Främlingsfientlighet hör inte hemma i Sverige 2014. Och till dig med signaturen "SD nacka"; Jag personligen känner mig attackerad när ni kommer till mitt område och delar ut främlingsfientlig propaganda. Jag vill inte ha era flygblad eller er reklam. För er politik går emot allt jag tror på – det vill säga alla människors lika värde.

Samråd om marinaområdet

2014-07-12 12:34
Ytterligare ett byggprojekt i Fisksätra går framåt, när den nya detaljplanen om marinan med omnejd går ut på samråd. Den ska bland annat möjliggöra en större och bättre etablering av bland annat varvsverksamhet och båthamn, och att området blir mer integrerat med resten av Fisksätra.Den nya detaljplanen möjliggör även en eventuell strandpromenad mot Skogsö naturreservat, som just nu är rätt så svåråtkomlig för Fiskisborna.

Jag rekommenderar alla som har någonting att säga om detaljplanen att göra det nu, när planen går ut på samråd fram till den 17 september, med öppet hus 27 augusti!

Bilden är gjord av Johan Falkmarken, Designworks Europe

//Lamin

Drömmar om framtiden

2014-07-06 12:37
Som ni förhoppningsvis vet om vid det här laget så kommer Fisksätra genomgå stora förändringar inom den närmsta framtiden, och dessutom fyller ju Fiskis 40 i år! Det kan då vara bra att låta alla, unga som gamla, komma till tals om hur de vill att deras hemort ska utformas och förändras, och det är det som ett flertal ungdomar nu har låtit göra.

I form av ett sommarjobb har 15 ungdomar intervjuat personer som bor i området, genomfört dramapedagogiska övningar, och utifrån detta designat modeller och affischer som har gett idéerna bild och form. Resultatet av allt detta visas nu upp som en utställning i Fisksätra bibliotek, som pågår 4 - 31 juli. Projektet har handletts av formgivaren Sepidar Hosseini, fotografen Pia Johansson Goldmann och dramapedagogen Hanna Widgren.

Som sagt så är det i år 40 år sedan det sista höghuset stod klart och en ny bostadsort bildats. Detta kommer att firas under hela året, med höjdpunkten i oktober med bland annat barnkulturfestival och en centrumfest. Ett jubileumsprogram finns att hämta i biblioteket, och programmet bygger på medverkan av unga med en bakgrund i Fisksätra.

//Lamin

Stänger Fisksätra på vardagsnätter?

2014-06-24 15:16
Nej, såklart inte, som man ibland kan irritera sig över. Men faktum är att Stockholm lever, 24 timmar, 7 dagar i veckan. Nacka bygger för tusentals nya invånare och Fisksätra ingår bland planerna. Detta kräver självklart en väl fungerande och regelbunden kollektivtrafik. När det bara går en nattbuss till och från stan till Fiskis på vardagsnätter så innebär detta såklart ett stort hinder för många.

Bussen kanske inte ser så fullsatt ut, men sen får man tänka på att det nog är rätt många som stressar sig för att hinna med det sista tåget på Saltsjöbanan, och det känns det inte rimligt med 1 och en halvtimme mellan avgångarna. I och med att västra Sicklaön förtätas och befolkningen ökar kommer nog en översyn av Nackas nattbusslinjer behöva göras. Då bör man passa på att förändra strukturen så att fler bussar kan betjäna Fisksätra och Saltsjöbaden.

//Lamin

Om det nu är så att man måste in till stan, så finns det ju taxi (dygnet runt) eller vad är problemet. Vill man festa så finns det ju 2 krogar i Fiskis, betydligt billigare än de flesta ställen i den stora staden. Man kan ju be sina kompisar att komma ut till Fiskis och festa fram till kl. 1 och sedan ta en taxi in till stan. De kommer att ha pengar kvar till taxi, så billigt är det i Fiskis. Vi behöver inte lita på bussar och pendeltåg och på Saltsjöbanan, det går att festa ändå.

Affe! Tänk lite! Det finns faktiskt dem som jobbar på natten och behöver komma hem. Min sambo måste ofta vänta ännu mer än 1,5 timmar på att komma hem då han jobbat med att se till så att sådana som du kan festa. Sista bussen går 02.50 och första tåget 05.16 på vardagar. INTE acceptabelt att behöva vänta så länge på att komma hem. Taxi? Det har vi knappast råd med flera gånger i veckan.

Midsommarfirande i Braxenparken

2014-06-18 12:43
De flesta förknippar nog midsommar med sill och potatis, men sen så finns ju också den gamla traditionen att dansa runt en grön stång. Om du aldrig har upplevt detta, finns chansen på Braxenparken från klockan 14 - 18 under midsommarafton. Möjlighet till att grilla finns också!

//Lamin

Sol, mat och sång!

2014-06-08 15:02
Den 7 juni var det fest i Fisksätra när den internationella festen drog igång igen. Uppträdanden, mat och lekar för barnen stod på schemat, och till skillnad från förra året så hade man verkligen tur med vädret denna gång! Generellt så var allting lika härligt som det brukar vara, men man kunde också lägga märke till ett par politiska partier som hade tagit plats med det självklara budskapet att rösta på dem i höst.

Hur och vart man ska få göra reklam för sin politik finns det en del åsikter om, personligen har jag alltid tyckt att internationella festen är en samlingplats för underhållning, och det kändes lite "out of place" att låta de få stå där. Däremot var det ju såklart inget större problem att ignorera tälten helt enkelt, och i övrigt samlade festen en stor skara människor som ville njuta av maten, underhållningen och vädret!

//Lamin

Ett museum har gått i hamn

2014-06-02 17:46
Visste du att en blodig strid mellan Sverige och Ryssland har utspelat sig ett stenkast från Fisksätra? Eller att en välanvänd motocrossbana fanns där höghusen ligger idag? Detta och mycket, mycket mer kan du nu få reda på när Historiearvsmuseet i Nacka, eller HAMN, har öppnat! Den 1 juni slogs portarna upp inför en hyfsad mängd människor, som dock skulle ha kunnat vara ännu mer om man marknadsförde museet i större omfattning.

Bland utställningarna kan du bl.a. få reda på hur ett typiskt vardagsrum i Fisksätra kunde se ut på 70-talet (och som en kontrast går det att läsa e-böcker om Fiskis!), hur soldater levde sina liv, både i och utanför aktiv tjänst, och om de artefakter som har grävts upp i närområdet.

Jag tyckte att det var en fantastisk upplevelse att få ta del av historien, och jag hoppas verkligen att det är fler ur allmänheten, både i och utanför Fisksätra, som gör det också, fast då krävs det nog att man marknadsför museet hårdare. Hur som helst rekommenderar jag alla som kan att besöka HAMN!

//Lamin
 
Det här är Fisksatrabloggen.se – Hemsidan för alla Fisksätrabor.

Bloggen drivs av Lamin Jatta Modigh

Vill du bidra med tips eller texter?
Mejla redaktionen.


Sök

Här kan du söka blogginlägg.

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

 
FACEBOOK

SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

REKOMMENDERAT PÅ FACEBOOK

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

Köpes

Märkesklockor även fickur, klockdelar, smycken, ordnar, medaljer, mynt, silverföremål mm. Tel 08-22 95 14.

Se fler annonser
SUDOKU
/Global/Puffbilder/sudoku250.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se

 
 

Creative director: John Bark | Formgivare: Ivica Prgomet

Producerat av