FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Elof, Leif

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
30 juni 2015

Simhall i Fisksätra...?!

2015-06-25 15:33

Det är inte ofta man får höra om politiska dragkamper i en kommun som annars har en rätt så stabil politisk arena – delvis på grund av den totala högerdominansen inom kommunfullmäktiges väggar. Frågan om en ny simhall för sydöstra Nacka har blivit aktuell ända sedan Näckenbadets tillstånd har förvärrats rejält och nu är så gott som rivfärdig. Det kan tyckas självklart att ersätta den med en ny hall på exakt samma ställe, marken finns ju där och man har kunnat ta sig dit och därifrån i alla dessa år. Samtidigt har en simhall och andra idrottsanläggningar länge varit efterfrågade i Fisksätra, och det är ingen hemlighet och inte heller särskilt otippat att simkunnigheten är sämre här än i andra delar av Nacka. Dessutom känns det som att orten överlag skulle behöva en nybyggnad i form av en idrottsanläggning.

Det har genomförts en utredning som ger rekommendationer om vart en eventuell simhall skulle kunna smällas upp, och vid alternativen Fisksätra – Saltsjöbaden nämns såväl fördelar som nackdelar för samtliga. Tillgängligheten är ett stort plus för Fisksätra, en placering här skulle trots allt ligga mycket nära Saltsjöbanan och busslinje 465, vilket gör simhallen tillgänglig för stora delar av Nacka. Å andra sidan är som nämnts ovan det faktum att området kring Näckenbadet redan är planlagt och fysiskt anpassat för simhallsverksamhet, och en nybyggnad där skulle av den anledningen både vara billigare och bli färdigställd tidigare. Utifrån dessa, rent kostnadsmässiga faktorer, förordar utredningen alternativet i Näckenbadet. Det står knappast någonting om den rent attraktiva kraften som en eventuell simhall skulle kunna ge Fisksätra. Inte heller några sociala faktorer nämns, däremot att marken det handlar om (öster om Fisksätraskolan) också kan användas för nya bostäder och säljas till en privat ägare. Jag tycker att det är konstigt att man inte ens har vidrört den nuvarande idrottsplatsen i Fisksätra.

När ärendet slutligen kom upp i fullmäktige blev splittringen jämn. 30 ledamöter röstade för en fördjupad utredning och därmed bordlägga ärendet, jämtemot 31 andra som ville sätta punkt. Någon block-politisk indelning syntes inte, Socialdemokraterna svängde från sin tidigare hållning och hade med sig de andra vänsterpartierna plus Nackalistan och en av tre centerpartister (!). Med en knapp minoritet bestämdes alltså att ett uppdaterat förslag ska komma senare i sommar. Då hoppas jag att även de andra faktorerna som jag tog upp har tagits hänsyn till, och möjligen faller valet på någonting annat. Självklart handlar inte det här om att ställa två stadsdelar mot varandra, och oavsett vart en simhall slutligen placeras kommer både Fisksätra och Saltsjöbaden ha stor nytta av den. Det faktum att simhallen är ny och modern kommer säkert även locka invånare från andra delar av kommunen. Detta är inte en ödesfråga, men den är värd att fundera en hel del över.

//Lamin

lägg simhallen vid sporthallen där grusplanen ligger det finns ju 2 andra grusplaner i fiskis perfekt läge nära tåget bussen ochbåtplatser och så finns det en stor parkering och det finns det inte vid näckenbadet

Trångt & mysigt på internationella festen

2015-06-10 15:17
Väderprognosen utlovade regn, och så blev det också - fast kanske inte i en så betydelsefull omfattning. Det innebar att internationella festen flyttades in till Folkets Hus, och de mest uppenbara fördelarna var bättre akustik vid uppträdande och ökade möjligheter till sittplatser som inte ger en gräsfläckar på baken. Maten som serverades där - exotiskt och superbt som vanligt. Dock så var det trångt - tidvis väldigt trångt.

De barnvagnar som trängdes bland alla andra skapade en situation som inte borde vara särskilt acceptabelt ur säkerhetssynpunkt, men man kan ju förstå varför man vill ta med vagnarna in, vart ska de ställas annars? Möjligen skulle bättre lokaler kunna hittas som backup inför nästa år, till exempel de som finns på höjderna. Själva festen var dock riktigt skön och välbesökt, och det är uppenbart att det uppskattas av fiskisborna (och kanske folk utanför). Ser fram emot nästa år!

//Lamin

Internationella festen på intåg

2015-06-04 10:16
Det är den tiden på året igen, då ljudvågorna av musik, doften av mat och känslan av sommarväder (som kan innebära störtregn) faller på oss. Den 6 juni går Internationella festen av stapeln och från 13:00 - 18:00 kan du njuta av det ovanstående antingen i det soliga Braxenparken, eller ifall det regnar, i Folkets Hus lokaler på Brantvägen 1 B. Du kan hitta ett fullständigt artistprogram genom att klicka dig in till den här evenemangssidan på Facebook.

//Lamin

Halvdana arbeten...?

2015-05-15 15:06
Förnyandet och förbättrandet av Fisksätras utseende och infrastruktur pågår som aldrig förr. Stängsel har satts upp, hål har skapats i marken och oljud har dånat över hela orten. Allting för det bättre, förhoppningsvis och förmodligen! Men det gäller att hålla snyggt och prydligt efter sig, och tyvärr kan jag inte säga att så har blivit fallet hela tiden. Det känns som att många arbeten har avbrutits i förtid, eller att man inte har återställt omgivningen särskilt noggrant.

För ett tag sedan grävdes fyrkantiga hål upp vid vissa gator. I stället för att fylla igen med asfalt, har sand fått duga. Nyligen har akuta reparationsarbeten skett vid centrum, där asfalten togs bort och ledningar reparerades. Återigen har sand och grus ersatt som markmaterial, som syns på bilden ovan (men asfalten kanske kommer senare). Ett annat exempel är renoveringen och blästringen av murarna; var det verkligen meningen att bara Braxengatan skulle få den, enligt mig, mycket fina och moderna förbättringen i form av belysning och transparenta räcken? Frågor som man definitivt borde fråga Stena, och det ska göras, men jag är nog inte den enda som har funderat på detta.

//Lamin

En nyttig sajt för allt om Fiskis

2015-04-23 20:10

Jag skulle gärna vilja upplysa om en bra websida som bland annat samlar information olika aktiviteter i Fisksätra. Sidan är skapad av PiaMaria Petterson, och innehåller även användbara länkar till andra tjänster och föreningar. Adressen är fisksatra.se, och de har också ett Instagramkonto! @fisksatra.se är det som gäller då.

//Lamin

P.S. Som ni säkert har märkt har det varit lite tomt med inlägg från bloggen. Det beror helt enkelt på att jag har haft fullt upp med skolarbeten den senaste tiden. Förhoppningsvis ökar tempot mot sommaren! D.S.

Samråd om nya Fisksätra station

2015-03-26 16:48

Sedan den 17 mars och fram till den 13 april har du som kommunmedborgare möjlighet att hissa eller dissa det förslag till ny, tvåspårig station som ska börja byggas i Fisksätra om två år. Utbyggnaden är en del av moderniseringen av Saltsjöbanan, och kommer möjliggöra 12-minuterstrafik, en klar förbättring från de relativt glesa klockslag som tågen nu avgår åt ett håll. Att denna utbyggnad över huvud taget genomförs är fantastiskt, och förslaget som nu presenteras funkar, men det finns ett par saker som jag framför i detta blogginlägg, men också ska framföra i ett brev till samrådet.

*Har man under detaljplaneringen utrett möjligheterna att skapa en mittplattform istället för den nuvarande planen med två plattformar? En mittplattform skulle vara lättare för folk att navigera sig från en plattformsdel till en annan, ifall ett tåg kommer in på ”fel” sida eller om man behöver förflytta sig från ett tåg till ett annat. Dessutom skulle en ingång via gångtunneln lättare kunna anordnas. Just detta skulle kunna avfärdas som otryggt och inte enligt SL:s riktlinjer för byggande av nya stationer, men då kan man fråga sig om planerna på en järnvägskorsning för gående verkligen är så smart?

Fisksätra station används just nu av ungefär 2 600 påstigande per dag, många barn och andra som kanske inte ser sig för eller trotsar bomfällningen. Det borde i rimlighetens namn vara fler än 2 600 som stiger på efter 2017, och en hel del kommer nog hellre använda möjligheten att vandra västerut istället för uppför trapporna på den östra sidan. Jag skulle hellre sett en väl belyst gångtunnellösning, som skulle kunna stängas under sena kvällar och nätter, alternativt att man helt enkelt anordnar en mittplattformlösning (med möjlighet till bredare trappa, likt tunnelbane- och pendeltågsperrongerna).

Detta är som sagt mina egna synpunkter, du har möjlighet att skicka sådana enligt instruktioner från denna sida, som också har mycket information om projektet. Bilden ovan är tagen från planbeskrivningen om detaljplanen.

//Lamin

Har svårt att se hur det praktiskt ska bli möjligt att bygga ut och bygga om Fisksätra Station till tvåspår på det utrymme som idag finns mellan station/räls och vägbana. Kommer ju knappt finnas någon plats kvar för bilar,

Infomöte om Saltsjöbanans upprustning

2015-02-06 14:25

Jag skullle gärna vilja upplysa om två informationsmöten som kommer hållas angående Saltsjöbanans kommande upprustning. Den 9 februari hålls ett möte i Vår Gård, närmast Saltsjöbadens station, och 18 februari detsamma i Quality Hotel i Sickla. Då har du chansen att ställa frågor om de kommande sommaravstängningarna, buller och tillgänglighet bland annat. En chans att inte missa!

 

//Lamin

Vad sas på dessa möten? Tror det är många som är oroliga för hur det ska fungera när saltsjöbanan stängs av.

Kanonbra blogg! Jag skulle verkligen uppskatta ett inlägg om vad man kan göra som mammaledig i Fiskis. Som nyinflyttad vet jag inte vad som finns.... Kafé? Öppenförskola? Promenader, osv.

En plan för Gröna dalen

2015-01-24 13:43
Gröna dalen, det vill säga friluftsstråket mellan Fisksätra och resterande Saltsjöbaden, har länge varit under lupp för exploatering, och det finns många olika meningar om vad man ska göra med området. Vissa tycker att det ska bevaras som det är, andra vill resa upp simhall, idrottsanläggningar och andra aktivitetsnoder, medan några vill gå ett steg längre och etablera permanentboende på platsen. De två sistnämnda alternativen har det gemensamma målet att knyta samman Fiskis och Saltis på ett bättre sätt.

Gröna dalen ingick från början i detaljplaneprogrammet för Fisksätra som antogs för ungefär 2 år sedan, men bröts sedan ut med åtanke att det finns delade känslor om exploatering i ett grönt stråk som många passerar varje dag. Den 28 januari kommer Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd att starta processen för ett program för Gröna dalen, där förutsättningar för hållbar exploatering ska utredas. Självklart kommer hänsyn för nuvarande odlingslotter och skogspartier tas.

Personligen tycker jag att det är bra att man försöker länka ihop två bostadsområden som på sin spets bara ligger några hundra meter ifrån varandra, men ändå känns som att det är två rätt så olika samhällen. Samtidigt tycker jag att man ska vara varsam med att inte förstöra det fridfulla och (oftast) tysta som kännetecknar Gröna dalen. Ett program som kommer gå ut på samråd ger allmänheten en chans att säga sitt, långt innan en detaljplan ligger på bordet. Du kan läsa startpromemorian här.

//Lamin

Några tips inför nyårsfirandet...

2014-12-31 16:03
Här är några sent inkomna tips inför nattens nyårsfirande, och kort därefter:

  • Det är inte bra att handskas med explosivt material under onyktert tillstånd.
  • Skjut inte upp raketer allt för nära gångvägar, framförallt inte de som kommer utnyttjas av en strid ström människor under natten, t.ex. till och från Fisksätra station.
  • Tänk även på djuren, och människor som kanske inte uppskattar fyrverkerishowen lika mycket som en själv.
  • Till sist, rensa gärna upp efter dig! Den första dagen 2014 gick jag förbi en använd s.k. "tårta". När man gick samma rutt ca en månad senare stod skräpet fortfarande kvar. Tänk på att oanvända fyrverkerier ska kasseras enligt särskilda regler.
//Lamin

Jättebra bra tips! Tyvärr läser nog inte de smällande busungarna din blogg. Jag tycker att fyrverkerier (ej smällare) tillhör Nyårsaftonen mellan 23.00 och och 01.00. Tyvärr skjuts raketer och smällare i tid och otid flera dagar innan-var får de pengarna i från? Fyrverkerier borde bara få säljas och användas på Nyårsaftonen. Köpare skulle få betala en avgift för att anlita städare av allt fyrverkeriskräp.

En strategi för hållbart resande

2014-11-28 09:57
Hej alla! Det var ett tag sen jag bloggade sist, livet har varit hektiskt de senaste 5 – 6 veckorna, och jag har tyvärr helt enkelt inte haft tid. Nåväl, bättre sent än aldrig! Jag skulle vilja upplysa om en strategi som har utformats, gått ut på samråd, och antagits, men fortfarande är intressant för den som inte har läst den. Det handlar om en cykelplan som Nacka har tagit fram för hela kommunen, och som innehåller en rad intressant fakta.


Vad som kanske är mest intressant för Fisksätra är det nya Saltsjöbadsstråket som ska byggas. I två etapper, och med prioritet 1, ska byggas ut parallellt med Saltsjöbadsleden, och kommer vara tillräckligt bred för att säkerställa en hög framkomlighet. Kul, tycker jag, och förhoppningsvis någonting som får fler att cykla till jobbet eller skolan. Du kan läsa mer om cykelstrategin här.

 

Bilden ovan visar en ritning över hur avståndet mellan motorvägen och ”körbanorna” på cykelleden kan komma att vara.

 

//Lamin

Trafiknod i limbo

2014-10-19 15:09
Efter decennier av utredande, projektering och förberedelse är det nu dags för lite mer... utredande! Den nya politiska majoriteten i Stockholms kommun har bestämt sig för att sätta bromsen på Slussenprojektet, och återigen är Nackas och i synnerhet Fisksätras tillgänglighet till innerstaden osäker. Många är det nog som har känt den unkna odören av urin när man går förbi Katarinahissen, och kanske har man uppmärksammat näten under taket? Det är så att inga betongklumpar kan falla på ditt huvud.

Det är många fisksätrabor som inte äger en bil och är beroende av Saltsjöbanan för att komma till jobb och skola i andra delar av Stockholm. Som en del av ombyggnaden skulle Slussens station utökas med ytterligare ett spår, vilket är avgörande för den planerade 12-minuterstrafiken. Dessutom är dagens bussterminal utnyttjad till sin fulla kapacitet, och trycket kommer knappast minska i framtiden. Man kan även ta en funderare på hur kommande bostadsutbyggnader i Fisksätra påverkas. Byggandet av Nya Slussen hade tagit lång tid, men man hade i alla fall ett mål i sikte.

//Lamin

Inte så aktuell propaganda

2014-10-12 19:51
Det har nu gått en månad sedan vi gick till val, och även om den parlamentariska situationen inte ser helt säker ut än så har vi en stabil regering och riksdag för tillfället. Trots detta behöver man inte gå många kilometer innan man sannolikt stöter på en valaffisch som har stått i vått och torrt, gissningsvis sedan slutet av augusti.

Enligt bestämmelser i Sverige ska valaffischer tas ned senast en vecka efter valdagen, men så är uppenbarligen inte fallet. Visst, man kanske kan "felanmäla" detta till kommunen, men ska verkligen vi vanliga invånare betala för politiska partiers lathet...?

//Lamin

Fisksätra firar medelålder

2014-09-27 11:03
Nåja, stadsdelar tenderar att bli äldre än 80 år, men klart är i alla fall att tusentals barn, män och kvinnor har levt och verkat på denna plats sedan 1974, och det ska firas stort! Mellan den 3 - 7 oktober så firas 40-årsdagen av Fisksätra, karnevaler och kulturfestivaler hålls och allting kulminerar den 5 oktober på själva födelsedagen. Då hålls en jublieumsfest hela dagen med tal av representanter från Nacka kommun, dansuppvisning och öppet hus i Fisksätraskolan, Folkets Hus och fritidsgården. Du kan läsa mer av det fullspäckade programmet här.

//Lamin

P.S. Borde inte Fisksätra fira 40 först nästa år, kanske vissa tänker. 1975 blev Fisksätra officiellt en egen tätort (gränsdragningarna ses över vart femte år), men 1974 stod det sista höghuset samt Fågelhöjden klart, och man kunde nog då anse att det nya Fisksätra existerade överallt utom på papper! D.S.

Glöm inte att rösta på söndag!

2014-09-12 13:03
Om två dagar har du chansen att påverka vilken inriktning Nacka, Stockholms län och Sverige ska ha de kommande fyra åren. Om två dagar har du chansen att välja in din politiska favoritkandidat till fullmäktige och riksdag. Om två dagar går Sverige till valurnorna, och om du inte redan har gjort det genom förtidsröstning hoppas jag att du gör det på söndag.

Samtliga fisksätrabor har som längst cirka en kilometer till vallokalen i Folkets Hus. Det tar inte mer än en kvart som mest att välja valsedel, slicka kuvertet och lägga det i urnan. Nu kan du göra din röst hörd. Rubriken gäller: glöm inte att rösta på söndag!

//Lamin

Ställ Nackas politiska partier till svars

2014-08-31 18:27
Som ni alla vet är det valtider, och om två veckor går man till valurnorna om man inte redan har förtidsröstat. Folkets hus m.m. har ordnat en utfrågning som alla Nackas politiska partier har ställt upp på. Den 2 september med start klockan 19 i Fisksätra Folkets Hus så har du chansen att fråga dessa partier vad de vill göra för Fiskis, men man kommer även att diskutera ämnen som sysselsättning och utanförskap.

I medier brukar den lokala politiken tyvärr få ge vika åt det som händer på riksplan, så detta är ett utmärkt tillfälle för dig att få svar på dina frågor! Du kan läsa mer om utfrågningen här.

//Lamin

Hur ska vi berätta om Fisksätra?

2014-08-26 12:01
Utifrån den frågeställningen, och som en del av Fisksätras 40-årsfirande, diskuterades på biblioteket bland annat Fisksätras rykte, framtid och fördelar samt nackdelar, med temat samhällsbyggnad. Måns Tham till vänster på bild är arkitekt och f.d. fisksätrabo. Mats Winkler till höger är fastighetschef hos Stena Fastigheter. De höll ett väldigt intressant samtal, med möjlighet för publiken att ställa frågor, och själva frågeställningen är ju högaktuell just nu, inte minst på grund av den kampanj som vissa politiker framför mot nybyggande i Fisksätra.

//Lamin

En lekplats för de fyrbenta

2014-08-16 12:28
Det är ingen husse som skriver här, men jag har alltid tyckt att de nuvarande hundrastplatser som finns i Fisksätra har sett lite... döda ut? Inte undra på kanske, då det handlar om fyrkantiga grusplättar som är omringade av fordonsvägar. Därför är det med glädje som jag har noterat att man har startat grävandet inför en helt ny och roligare rastplats där förhoppningsvis både människor och hundar kan njuta av naturen. Dessutom är det kul att man äntligen gör någonting med denna del av Gröna Dalen!

//Lamin

Jaa, underbart om det kan bli en trevligare gård för hundar

Årsdagsfirande med ministerbesök

2014-08-07 13:00
Historiearvsmuseet i Nacka, eller HAMN, har sedan några månader tillbaka varit öppen för allmänheten, och det första större evenemanget sen dess är årsdagsfirandet av slaget vid Stäket, som tog plats år 1719, och för detta har man släppt ett infoblad om programmet. Bland annat kommer kulturminster Lena Adelsohn Liljeroth, och gratis båtturer utgår även till själva Stäket (men platserna är begränsade!). Självklart kan du också ta en titt genom museets utställningar. Firandet tar plats den 13 augusti.

//Lamin

Att ignorera löser inga problem

2014-07-17 12:13

Sverigedemokraterna i Nacka har lanserat en kampanj där man menar att den belutade och påbörjade utvecklingen av Fisksätra skulle öka utanförskapet. ”Inga fler Fisksätra” kallar de kampanjen.

Fisksätra byggdes i en tid med mycket stor bostadsbrist och ända upp i rikspolitisk nivå ville man göra någonting direkt åt situationen. Lösningen var det som numera kallas ”miljonprogramsområden”. Genom att bygga kompakta men effektiva bostadsområden med trafikseparerade vägar och ett behagligt långt avstånd från den smutsiga innerstaden, ville man skapa en trygg och modern förort för nya som gamla familjer.

Denna vision fungerade inte riktigt som den skulle.

Idag präglas många miljonprogramsområden av högre arbetslöshet och ohälsa än genomsnittet, och få förnekar detta, men något som också präglar dessa områden är en vilja av att förbättra. När Sverigedemokraterna attackerar Fisksätra och dess invånare (ja, det kan kallas en attack utan överdrift), så gör de ingenting åt att förbättra situationen. En kommuns styrande ska ta hand som sitt folk, inte spotta på dem.

SD verkar glömma att berätta att såväl ohälsa som brottslighet har minskat rejält genom åren, som Brottsförebyggande Rådets statistik visar. De verkar också ha missat att en omfattande dialog har förts mellan Nacka kommun, Stena Fastigheter och fiskisborna inför det program som har antagits. Responsen har varit övervägande positiv. Denna dialog är mer än vad plan- och bygglagen kräver att man ska genomföra.

Jag delar inte alla åsikter med Nackas dominerande parti Moderaterna, men de har, tillsammans med allians och opposition, gjort Fisksätra till ett av Sveriges bästa miljonprogramsområden. Om du tänker rösta på Sverigedemokraterna i kommunalvalet den 14 september, tänk gärna om. Fisksätra och Nacka är en bättre plats med Eric Myrin utanför stadshuset.

//Lamin

Vad bygger du på att vi skulle attackera invånarna i Fisksätra? I kampanjen lyfter vi fram statistik om området och det står ingenting om dess invånare. Och att lyfta fram hur det ser ut i ett område kan väl knappast var förbjudet? Det är bra att det blivit bättre, men att 4 av 10 är ej sysselsatta, att 8% erhåller bidrag och att våldsbrotten är dubbelt så många är fortfarande alldeles för höga siffror. Vi har även förslag till lösning, dels tror vi inte på en fortsatt expandering med ytterligare bostadskomplex, dels vill vi rusta upp centrum, öka polisnärvaron samt gärna omvandla till bostadsrätter.

När jag säger att ni attackerar Fisksätra och dess invånare med denna kampanj menar jag dels att ni delar ut flygblad där endast det negativa lyfts fram, och det dessutom i det område ni (förmodligen) vill få ökat stöd i. Hur kul är det att rakt på sak pekas ut som en människa "långt ned i den sociala stegen" av en politiker? Dessutom vill ni skrota åratal av idéer och arbeten som Fisksätras invånare har varit delaktiga i. Ett av målen med stadsutbyggnaden av Fisksätra är att öka variationen av bostäder (med både hyresrätter och bostadsrätter), arbetsplatser, och service. Dessutom så ska Gröna Dalen utvecklas för att integrera Fisksätra bättre med resten av Saltsjöbaden. Oavsett om det blir bostäder eller idrottsanläggningar innebär det att fler människor från båda håll möts. Om alla dessa planer skrotas så förblir Fisksätra det isolerade bostadsområde det tyvärr är idag.

Det är extremt viktigt att folk faktiskt tar sig tiden att besöka SD:s hemsida och läsa deras partiprogram inför valet. Kanske får fler upp ögonen för vad det är för parti de överväger att rösta på. Främlingsfientlighet hör inte hemma i Sverige 2014. Och till dig med signaturen "SD nacka"; Jag personligen känner mig attackerad när ni kommer till mitt område och delar ut främlingsfientlig propaganda. Jag vill inte ha era flygblad eller er reklam. För er politik går emot allt jag tror på – det vill säga alla människors lika värde.

Samråd om marinaområdet

2014-07-12 12:34
Ytterligare ett byggprojekt i Fisksätra går framåt, när den nya detaljplanen om marinan med omnejd går ut på samråd. Den ska bland annat möjliggöra en större och bättre etablering av bland annat varvsverksamhet och båthamn, och att området blir mer integrerat med resten av Fisksätra.Den nya detaljplanen möjliggör även en eventuell strandpromenad mot Skogsö naturreservat, som just nu är rätt så svåråtkomlig för Fiskisborna.

Jag rekommenderar alla som har någonting att säga om detaljplanen att göra det nu, när planen går ut på samråd fram till den 17 september, med öppet hus 27 augusti!

Bilden är gjord av Johan Falkmarken, Designworks Europe

//Lamin
 
Det här är Fisksatrabloggen.se – Hemsidan för alla Fisksätrabor.

Bloggen drivs av Lamin Jatta Modigh

Vill du bidra med tips eller texter?
Mejla redaktionen.


Sök

Här kan du söka blogginlägg.

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

 
FACEBOOK

SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

REKOMMENDERAT PÅ FACEBOOK

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

Vår katt Alice

är försvunnen sedan 3 veckor från Dovhjortsstigen i Värmdövik. Hon är tatuerad i vänster öra . Ring om ni sett henne el vet något Carina 0736-256157. Tack

Se fler annonser
SUDOKU
/Global/Puffbilder/sudoku250.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se

 
 

Creative director: John Bark | Formgivare: Ivica Prgomet

Producerat av