FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Leo och Leopold

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
28 juni 2017

I Saltsjö-Järla vill Nacka kommun bygga framtidens stad. Gatuperpektiv från Värmdövägen/Birkagatan.

Vad händer med centrala Nacka?

Debatt 10:26 | 17 april 2017

Det pågår många planprocesser i centrala Nacka, och utvecklingen går fort nu. Folk hinner knappt informera sig om vad som gäller förrän nya planprocesser är igångsatta.

Översiktliga planer revideras på grund av tunnelbaneutbyggnaden: man tänker bygga stad, med höga hus och täta stadskvarter. Barn och kulturmiljöer tycks vara processens förlorare. Jag känner ett starkt behov av att uttrycka min oro för vad som sker på planfronten i Nacka, dels generellt och dels specifikt.
Jag har arbetat som planarkitekt och planchef i Nacka kommun i drygt 20 år, fram till 2007. Jag var under årens lopp involverad i ett stort antal planprojekt, bland annat utvecklingen av Järla Sjö, Sickla, Finnboda varv och Kvarnholmen. Kommunens planerare och antikvarie med flera etablerade här ett fungerande samspel med byggherrens representanter, och med länsstyrelsen.

Jag tycker att dessa områden påvisar en balans mellan nybebyggelsen och bevarad kulturmiljö, terräng och grönska, och har fått goda förutsättningar för ett aktivt och tryggt stadsliv. Nacka har blivit uppmärksammat för dessa områden, och även fått utmärkelser för god stadsmiljö.

Nu verkar det som om skalan i nybebyggelsen blir allt ”häftigare”, oavsett närmiljö och närboende. Miljonprogrammets avigsidor tycks man ha glömt, eller förträngt. Lekplatser och grönområden får stryka på foten till förmån för tät och hög stadsbebyggelse med gator, torg, och bilar. Planeringen tycks i flera fall ha överlåtits på byggföretag som driver upp skalan. Det saknas en känsla för Nackas speciella förutsättningar, en helhetssyn som är långsiktigt hållbar.

Ett specifikt ärende har nu föranlett mig att skriva om min oro, och kanske väcka debatt, innan det är för sent: 2015 flyttade en för mig närstående familj till en bostadsrätt i Finntorp, en ”Pippi Långstrump-idyll” med två välbevarade trävillor intill det höga berget i hörnet Birkavägen/Kyrkstigen. För fastigheten gäller en detaljplan där husen är kulturmärkta. De får alltså inte rivas eller förvanskas. Familjen var vid inflyttningen informerade om blivande T-bana och omdaning av Nackas centrala delar på sikt: I ett planprogram från våren 2015 redovisades nya flerbostadshus i måttfull skala utefter Värmdövägen, mitt emot Järla station. Det upplevdes som en fullt acceptabel utveckling.

Under 2016 inledde Nacka kommun arbete med en detaljplan för området kring Järla Station. Av preliminära samrådshandlingar framgår att vid Värmdövägen, strax söder om de två trävillorna, planeras bostadskvarter i upp till 8 våningar. Öster om villorna, vid T-banans planerade uppgång där det i dag finns en dunge med uppvuxna tallar och lövträd, planeras höga flerbostadshus, plus ett 16 våningar högt punkthus. Totalt tillkommer flera hundra nya lägenheter inom kvarteret mellan brandstationen och kyrkogården, alldeles intill de båda villorna. Solstudier visar att de båda villornas utemiljö kommer att bli solbelyst endast under högsommaren. Även de nya höga husen med sina trånga gårdar får usla solförhållanden. Planens genomförande skulle bli helt förödande för de sju hushållen i trävillorna, och totalt förändra – och förstöra -  skalan i området kring kyrkan och kyrkogården.

Jag har per mejl uttryckt mina farhågor för ledande politiker, och de boende i villorna har kontaktat både tjänstemän och politiker och vädjat om förståelse, men utan respons.

I dagarna har kommunen igångsatt ytterligare ett planprojekt, med syfte att bygga nya flerbostadshus och förskola utmed Birkavägens västra sida, strax norr om trävillorna.
Helt oväntat, utan stöd av någon översiktlig planering, beslutades att också villaområdet på östra sidan av Birkavägen, söder om Eklidens skola, kommer att ingå i en ny detaljplan. Det sker på initiativ av villaägarna själva, som har för avsikt att bortse från rådande fastighetsgränser och låta planera området som en enhet.
Den bevarandeplan som varit påtänkt i åratal på kommunen blev tyvärr aldrig genomförd, vilket gör att området saknar skyddsbestämmelser. Det här innebär en uppenbar risk för att ett unikt område med vackra och välbevarade hus och trädgårdar försvinner och ersätts av ”stad”, och att en kulturmiljö, en årsring i centrala Nacka, blir ett minne blott. Här borde en detaljplan med bevarandeinriktning vara en självklarhet.

Nu vill jag uppmana ansvariga beslutsfattare: Tänk om, gör om, och gör rätt!  
Att skylla på tunnelbanan duger inte, det bottnar i bristande fantasi och omtanke.
Alla inser att T-banan förutsätter att många nya bostäder byggs. Men det får inte ske till vilket pris som helst. Nacka är en mångfacetterad kommun med varierande förutsättningar vad beträffar topografi, vegetation, befintlig bebyggelse, service och kommunikationer. Just det gör att Nacka är en så attraktiv kommun i Storstockholm.

Att ”bygga stad” behöver inte vara synonymt med att bygga högt och tätt överallt.  
Politiker förväntas inte vara planerare och arkitekter, men det är förvånande att ansvariga sakkunniga inte ges tillräckligt mandat att styra stadsbyggandet i en mer hovsam riktning. Att ta vara på platsens själ, ”genus locii”, och skapa sköna och trygga miljöer med hög ambition beträffande arkitektur och gestaltning, och med tillgång till natur och rekreation, bör vara ledord för planeringen och exploateringen. Stadsbyggande är en konstart, och inte en fråga om massproduktion för att finansiera en tunnelbana. Effekterna av dagens planering kommer att bli bestående, och påverka oss i många år framöver. 


 
NÄRINGSLIV
/link/a9fb3f4709f74d15a997083c2d6bcf81.aspx

De lagar lunchlådan

Lokal färdigmat produceras i Boo
LEDARE
/link/a61fba97a567404e969b5203148f4c75.aspx

Sommaren står för dörren

Mycket att göra vid, på och i vatten
MUSIKTERAPI
/link/0adebe39ec7547c4b9aee1f1c994cf02.aspx

Musik ska lyfta flyktingbarnen

Skapar självförtroende och språklust
FOLKFEST
/link/d40c17a5da004042a5607a998a6f10a4.aspx

Karnevalyra i Orminge

Färgglatt firande av 50-åringen
NATURPRIS
/link/730d2111ae8f4dcc8d2e156175d71b95.aspx
UDDA HUS
/link/f9c6a1a706104fef83d7a9603c1c8fd6.aspx

Fylke tar plats i Nacka

Hobbithotell redo för gäster
MILJÖ
/link/e3d36b81260540449287aaf16a1cd1bb.aspx

Pedagogisk plockning

3 723 skolbarn gör Nacka renare
TECKNARSTIPENDIUM
/link/bccbe02368b2446b9e2eb844ff41ffc1.aspx
DESIGN
/link/b96e4d27164748f686b9d9a42fe6d0c8.aspx
SPORT
/link/62b9f474423b4929927e6463e1f80771.aspx

Krigar mot motståndare
– och mot nättroll

NVP har träffat Skurus Linnéa Claeson
PRISTAGARE
/link/743833b9f630414a879c6f0eeb81d420.aspx

Prisbelönta bullar

I Saltis finns Årets bagare
LOKALHISTORIA
/link/0782a0fd14344eacbec50ded3aa0712a.aspx

När Nacka blev Nacka

"Ingen ville veta av den andre"
PORTRÄTT
/link/c8548f4257c04c1693ab9818eaf6bc1a.aspx

"Ingenjörer behöver
inte vara gubbar"

Bättre värld med kvinnliga perspektiv
MUSIK
/link/ac1970af7bdc4cd282b5444de0d7e347.aspx

Sexåringar speglar rädslor

1 200 barn i Grammisnominerade kören
INTEGRATIONSPROJEKT
/link/2eb26e4e0ece4e4b9683c1231fa59468.aspx

Springer för innanförskap

Löpträffar för integration fyller halvår
SJÖRÄDDNING
/link/f3ececb242b64ee1ac57858f760b2952.aspx
MILJÖ
/link/132a6c9e51314ffa8e2c9571630ef84a.aspx

Tips för bättre miljö

Så kan din miljöpåverkan minskas
NÄRLAGAT
/link/0d31f3d932f547ef9b225ac1b5aa9833.aspx

Fixar middag till grannen

Matkoncept som ska ge mer hemlagat
HEALING
/link/e14ac42630bc42049df5ef9f3c3ff30b.aspx

Universiell energi i handen

NVP testar healingmetoden reiki
FISKSÄTRA
/link/3a272e66839149cb8e26f8e6aeff6acf.aspx

"Jag har gråtit och gråtit"

Pia Minati vill berätta dotterns historia
NYÅRSLÖFTE
/link/239c427ec9754347a6848858dc6dfef2.aspx

Nytt år, nytt träningslöfte

Så kommer du igång – efter nyårslöftet
KAFFE
/link/4052651bc8cf4cd9a777ebe73493b0f3.aspx

"Vi är inga nördar"

Folkligt kaffe rostas i Mölnvik
BIODLING
/link/83632630cd284ad8ab9733cb27ae4046.aspx

En bisyssla som trendar

Biodling populärt igen
KULTUR
/link/396ce6a7ed0a404fb4f8051f1655d28f.aspx
PEPPARKAKSTÄVLING
/link/cef8ef4430454e938693bb31339ab262.aspx

Kaktåg knep vinsten

NVP:s juliga tävling avgjord
CHOKLAD
/link/c1783624ba094ce7bbfd1cb02483fddd.aspx
UTSTÄLLNING
/link/f35790ca71604b6285010902fb6ca6e8.aspx

Slussens tågljud blir konst

50 lokala konstnärer i Vintersalongen
NY BOK
/link/2941f162818c43b69a86743aa3008023.aspx

Flinck skriver om sitt liv

”Inte en av alla runkande memoarer”
HISTORIA
/link/dec092fbc1964b368a38543ffe201063.aspx
NACKA
/link/48de4770603247f08d627e66008bc5e9.aspx

Varv rivs inför brobygge

"En epok går i graven"
SOCIALA MEDIER
/link/74b173886b7b43909913d1f0ab885747.aspx
MUSIK
/link/5b33218cb9324a6683d5f381339768d9.aspx
SKOLA
/link/f32d776d55b64c41abecedb527c6bbc0.aspx

Fusket som får godkänt

"Fusklappen är inte utdöd"
UTSTÄLLNING
/link/cee786f583454aa5a3a4745b268faaae.aspx

Samlade verk av Wallin

Hans modeskatt visas på Artipelag
TIPSA NVP.SE

Vet du något vi borde skriva om? Tipsa!
Anna-Karin Blom, webbansvarig
Telefon: 08-555 266 33

FRÅGAN

Har du körkort och bil?
Se resultat
 
 
 
SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

Köpes

Äldre porslin, ljusstakar, glas, karaffer mm med kräftmotiv, bestick, vinkylare, gamla kräftlyktor. Tel 08-22 95 14.

Se fler annonser
SUDOKU
/link/eafc4609a34f4306bee78e68b47ddad5.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se