FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Ursula, Yrsa

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
21 oktober 2016

Lena Dahlstedt, stadsdirektör, är bekymrad över kritiken om att det skulle vara lågt i tak i kommunhuset. Men hon är glad över resultatet i medarbetarenkäten. I bakgrunden: Kommunstyrelseordförande Mats Gerdau, M.

Hård kritik mot Nacka kommuns personalpolitik

Nacka 11:18 | 19 januari 2016

Medarbetare blir sjukskrivna eller säger upp sig. Det är lågt i tak, och de som opponerar sig köps ut – för sammanlagt flera miljoner. Före detta anställda på Nacka kommun vittnar om stora arbetsmiljöproblem i stadshuset.

9,1 miljoner i avgångsvederlag på fyra år

• Enligt Nackas personalenhets siffror har avgångsvederlag på sammanlagt 9,1 miljoner kronor betalats ut de senaste fyra åren till personer som jobbat i stadshuset.

• På listan över medarbetare som köpts ut återfinns elva personer i olika chefspositioner, varav tre direktörer: en före detta ekonomidirektör, en före detta natur- och fritidsdirektör och en före detta kommunikationsdirektör.

– Det är lågt i tak. Avvikande åsikter är inte populära. Det är en tråkig kultur, där den som opponerar sig hamnar ute i kylan. Den grundläggande värderingen i Nacka ska ju vara ”öppenhet och mångfald”, men ganska ofta är det tvärtom, en sluten organisation.

Citatet ovan kommer från en person som tidigare jobbat på en chefsposition i Nacka kommun. Och personen är långt ifrån ensam i sin kritik. Under en längre tid har NVP fått anonyma tips om brister i Nackas personalpolitik. För att ta reda på mer har vi ringt runt till ett stort antal personer, varav flera på chefsposition, som jobbar och har jobbat i kommunhuset.

Kritiker försvinner
Det är en entydig bild som framträder: Många av dem som på olika sätt har kritiserat ledningen har köpts ut eller blivit omplacerade. Av de sammanlagt drygt nio miljoner kronor som kommunen har betalat ut i avgångsvederlag de senaste fyra åren härrör minst tre miljoner ur detta, visar NVP:s rundringning.
– Till det får man lägga alla kostnader för sjukskrivningar, rehab och förlorad arbetstid, säger en av de utköpta personerna.

Kritiken mot personalpolitiken i Nackas stadshus är skarp. ”Det är en jättedålig ledning som gör allt för att dölja bristerna”, ”De behandlar folk hemskt illa”, ”Det är en helt fruktansvärd situation” och ”Jag är så lycklig att jag kommit därifrån” är bara ett axplock av vad som sagts till NVP.

Kritiken riktas framför allt mot personaldirektören Elisabeth Carle och stadsdirektören Lena Dahlstedt.

Känsligt ämne
De senaste årens medarbetarenkäter är heller ingen smickrande läsning för de högst ansvariga i kommunen. 2012 svarade 42 procent av de kommunanställda att de hade förtroende för kommunledningen. I den senaste enkäten, gjord hösten 2015, hade andelen ökat till 51 procent.

I samma undersökning svarade 50 procent av medarbetarna på personalenheten att de hade förtroende för chefens chef, i deras fall Elisabeth Carle, vilket var 12 procentenheter lägre än genomsnittet bland kommunens enheter.

Ämnet är mycket känsligt. Ingen av dem som NVP pratat med vill gå ut med sina namn eller historier i tidningen, flera av dem av rädsla för att riskera sina framtida karriärer. Men berättelserna är samstämmiga – ett stort antal personer som har jobbat under Elisabeth Carle har mått dåligt av jobbet. En person kallar arbetsförhållandena för fullständigt orimliga, en annan säger att det är omöjligt att räcka till.

Tystnad från facket
– Många av oss som är drabbade är högutbildade, högpresterande och väldigt kompetenta. Vi ser och påtalar processer som inte är okej och då blir vi obekväma, säger en person som blivit utköpt.
– Detta får pågå år efter år, och samtidigt har Nacka hybris och ska vara bäst i klassen, säger en annan.

NVP har även fått se mejlväxling som visar att fackliga representanter i kommunhuset känner till problemen – men ingen av dessa vill uttala sig i tidningen om situationen.

Alla NVP har varit i kontakt med vittnar om att problemen är allmänt kända i kommunhuset, och inte minst av kommundirektören Lena Dahlstedt, som enligt arbetsmiljölagstiftningen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.
– Varför tar hon inte detta på allvar? undrar en av dem som NVP pratat med.

Stadsdirektören:  ”Behöver bli mer öppna”

Stadsdirektör Lena Dahlstedt är nöjd med resultatet i medarbetarenkäten. Men hon bekymras över kritiken om att det skulle vara lågt i tak i kommunhuset.

– Vi behöver bli mycket mer öppna.

Att 51 procent av de kommunanställda i den senaste medarbetarenkäten svarade att de har förtroende för den högsta ledningen ser Lena Dahlstedt som ett ”fantastiskt bra” resultat.
– Första gången tyckte jag att det verkade lågt. Men det är naturligt att förtroendet för högsta ledningen är lägre än för närmsta chef. De flesta organisationer och kommuner har dessutom lägre resultat än vi. Och våra resultat har förbättrats de senaste åren.
Hon känner inte igen kritiken om att det skulle vara lågt i tak i kommunhuset.
– Jag jobbar för vår vision om öppenhet och mångfald. Det är klart jag blir bekymrad om man inte tycker att vi lever upp till det. Jag gör allt vad jag kan för att vi ska vara mer öppna. Vi behöver, generellt sett, bli mycket, mycket mer öppna. Vi jobbar hela tiden med det. Just nu driver jag ett sådant arbete kopplat till hemsidan.


Däremot har Lena Dahlstedt hört kritiken mot personaldirektören.
 – Jag känner naturligtvis till att det finns kritik mot henne.

Vad består den i?
– Jag kan inte gå in på kritik mot enskilda direktörer. Men en personaldirektör är alltid involverad vid komplexa förändringar. Man hamnar ibland i lägen där man måste avveckla personal. Det är per definition en grannlaga uppgift. Det är inte alltid man blir uppskattad i den positionen.

Jag har pratat med ett stort antal personer, och fått samstämmiga uppgifter om att många av personaldirektörens medarbetare mår dåligt.
– Jag har stor förståelse för att man har olika uppfattningar, och jag tar allvarligt på alla klagomål. Men man kanske vill olika saker. Vissa kanske vill driva utvecklingen åt ett annat håll än vad kommunen ska göra. Då blir det besvärligt.

Medarbetarenkäten visar att personaldirektören har lägre förtroende än andra direktörer. Är det en indikation på något?
– Egentligen inte. Som sagt, själva funktionen personaldirektör är alltid involverad i de svåraste ärendena. Det är svårt att bli populär och älskad då.

Har du agerat med anledning av signalerna om personaldirektören?
– Jag agerar alltid när jag får signaler om utvecklingsfrågor. Jag har jobbat med enheter och chefer som haft låga resultat i medarbetarenkäten, som personalenheten. Jag är verkligen mån om att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, för att vi ska kunna leverera de bästa tjänsterna.

Avgångsvederlag på 9,1 miljoner har betalats ut sedan 2012 till personer som jobbar i stadshuset, varav elva har haft chefsposition och av dem tre direktörer. Varför är det värt så mycket pengar att köpa ut personer på höga poster?
– Våra kostnader för överenskommelser är extremt låga. Vi har dessutom få överenskommelser jämfört med andra kommuner i den här storleken, och när vi har det försöker vi så långt som möjligt hitta andra lösningar.

NVP har sökt Elisabeth Carle, som har avböjt att kommentera.


 
LÄGET I TRAFIKEN
  • Sträckan Nacka Forum - Årstadal
    Normal trafik
Visa/dölj information från SL
SOCIALA MEDIER
/link/7253110c5aa14bbe8b501b17846e62a2.aspx

Ida är först ut i bildstafett

Nacka genom ett Instagramfilter
AKTIVITET
/link/fe54b05c1c62455b9885f08fa44526e9.aspx

Lek för stora och små

Upplevelseutställning på Artipelag
LEDARE
/link/a61fba97a567404e969b5203148f4c75.aspx

Tryckfriheten jubilerar

250 år sedan tryckfrihetsförordningen
VIKTIGT BUDSKAP
/link/7ff746622f9d40cf96c3b44be07da9dc.aspx
ELDSJÄLAR
/link/f933b047daa04c7a90d6fba702c935e4.aspx

Årets Nackabo 2016

Nominera din kandidat
LUGNANDE STÄMMA
/link/b828cc60d117494f9bfacfab6140de99.aspx

Hur mår vi egentligen?

NVP har träffat Radiopsykologen
NACKA
/link/582c8b9f9d19456f8f30e4eb4048866d.aspx

Bajen stöttar mobbad kille

Familjen bjöds på fotbollsmatch
NACKA
/link/101cc80de7f44cc1a51671bf9c89ecee.aspx

"Van att prata om cancer"

Anna Benson gör pod om svår sjukdom
BARN
/link/cfc2dba1fea64daf8cfd462da9ccd0e7.aspx

Plats för lek och lärande

Barn funktionshinder får plats
ISHOCKEY
/link/e1fede36cff44c11a625ebe5cda231e1.aspx

"Man får inte ta saker och ting för personligt"

Startar om efter två år i Nordamerika
Tema Hälsa&Skönhet
/link/1b120b91b92841bfba89496677ae38a0.aspx

"Den vanligaste kunden är en småbarnsmamma"

Hon väljer kläder åt andra
PARALYMPICS
/link/afe59a4135c446a2a9511d1f4d0ec8e5.aspx

Medaljregn över Reichard

Nackastjärnan som gör succé i Rio
FOLKFEST
/link/aa5e7ca05e924ad599c1df940bfc9895.aspx

Bland träblöjor och Bauertavlor

Antikrundan intog Artipelag
SKURUBLOGGEN
/link/a015a274e6c9418d91e58a6964737f2a.aspx

Besök i ett flyktingläger

Skurus Linnéa Claesson drog till Pireus
MAT & DRYCK
/link/93c24a798e8f4e8e83e86e565b5e9e3b.aspx

Velamsunds vingåta

Nära en världssensation
SKOLA
/link/75c4f1f8e8f84569a007e076266f1fa1.aspx

Minnen från ett liv i skolan

Hon lämnar skolan efter 42 år
FISKE
/link/8ca0175cad324c30acb20f306caa0509.aspx

Gäddtätt i öringarnas bäck

Fisketur i Kummelnäs
LÄSARNAS SOMMARBILDER
/link/c3203b90a6834926b3198d6cb041d47e.aspx

Läsarna visar sin sommar

Nu är vinnaren utsedd
BUDDISTTEMPLET
/link/a8dfdb73a47a4dbdb7a62e75b57050b8.aspx

Kan tvingas bort

"Torsby blir slätstruket"
MISSA INTE
/link/7549a5b0e71e4653864ee1c4188831d4.aspx
FISKSÄTRA
/link/27f200d0290e43318c07002df3aed01d.aspx

Här valde var tredje
elev sommarskola

"Fungerar väldigt integrerande"
HJÄLTEINSATS
/link/f72f63808ea44a74b2e10d2807ad3c34.aspx
KULTUR
/link/a5235ef89c724bcca222d72ee440e2a7.aspx

"En tid som det inte skrivits så mycket om"

Byter schlager mot rysk spänning
STADSODLING
/link/97d5472155ef4688b2c3e55ffc3343da.aspx

Skog frodas vid sporthall

Stadsodling lockade studenter
MUSIK
/link/2de823566a644f06b5b14fed3b97766b.aspx

Popaganda festar i Sickla

"En fantastisk plats"
TRAFIK
/link/e2d137a29361498d929af86e734bad07.aspx

Sista turen till Slussen

Saltsjöbanan tar långt uppehåll
SKÄRGÅRDEN
/link/8d614d5155ca4c22985d8450f6d362bd.aspx

Populärt namn

Möja är vackrast
UNGDOMAR
/link/c607611c55be4c459aa9a7d2f0111cfa.aspx

Rustas för tuff vardag

Kursen som inte borde behövas
SENIOR
/link/236ce7a5c6614115b1d0f2f39e412891.aspx

Pension på världshaven

"Vill göra det hjärtat säger"
KULTUR
/link/732787514f794d608f4c1143e7f623c2.aspx

Nackakonstnärer ställer ut

Imiterar ekar och kroppar
HET INSÄNDARE
/link/b09446f16a3e44678e4a86e787526247.aspx

Tjejer är inte distraktion

Förolämpande mot både tjejer och killar
KULTUR
/link/cbdbf6cd15d749a79116f81c9c1e9551.aspx

Jakt efter bluesens rötter

Från gatan till studion
MATKULTUR
/link/bde54d8a4b074fe18360dab93aaf56c8.aspx

Gammal mat som ny

Färsk kokbok om 1600-talsmat
MAGI
/link/9db7e6b5570a4f7d83a935251e82f17b.aspx

Henrik tar sig in i ditt inre

Mindfuckern som lurar av dig pinkoden
KULTUR
/link/b7ef242f9028400e8253fe677c0ec32d.aspx

Ikonisk konst i Värmdö

Artipelag visar Warhol
BARNLITTERATUR
/link/29a1faaf63b14c348257eab09f921606.aspx

Tant tar udden av rädslor

Ältabo aktuell med två böcker
NACKA
/link/007e2b4522b24b44a6d646d41749a9f0.aspx

En äng av riksintresse

Historien om Storängen
PARKOUR
/link/73b2222aeb004485bdb80759529071fb.aspx

"Mer fritt än gymnastik"

Föreningen där alla kan vara sig själva
TIPSA NVP.SE

Vet du något vi borde skriva om? Tipsa!
Erik Ljones, webbansvarig
Telefon: 08-55526628

FRÅGAN

Har du körkort och bil?
Se resultat
 
 
 
SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

Köpes

Åkgräsklippare köpes, kan vara lite defekter på den. Mob Roger 073-254 16 53.

Se fler annonser
SUDOKU
/link/eafc4609a34f4306bee78e68b47ddad5.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se