FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Valdemar, Vol...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
18 april 2014

/Global/Nyhetsbilder/2013/januari/reservaten455.jpg

Ronny Fors njuter av solen i ”grytan” som omsluter abborrträsk. Nedan kan du läsa hans kommentarer om alla Nackas reservat.

Stor reservatguide: ”Nacka står sig bra”

Nacka 15:24 | 28 januari 2013 NVP har tagit grepp på Nackas reservat och kollat upp vad som kännetecknar dem. Men vilken betydelse har de för kommunen och invånarna?
– Oerhört viktiga, och skogen jobbar dessutom helt gratis, säger Liselott Eriksson på Nackas park- och naturenhet.

Nacka har ett dussin naturreservat innanför kommungränsen, och fler lär bildas de kommande åren. Enligt Liselott Eriksson, natur- och friluftsstrateg på Nacka kommun, handlar det om sju stycken.

– Det är så många vi har i pipelinen nu. I Nacka är vi över huvud taget bra på att bilda nya reservat. Det har alltid funnits en kultur bland politikerna att satsa på naturen, säger hon.

Ronny Fors, ordförande för Naturskyddsföreningen i Nacka, tycker att kommunen förtjänar beröm på den punkten:

– Nacka står sig väldigt bra i länet när det gäller antalet reservat, och att man har ambitionen att bilda fler. Vi har också märkt att de börjat intressera sig för vad vi föreningar anser, och det är väldigt roligt. Det måste man ändå berömma, säger han.
Enligt Liselott Eriksson har naturreservaten flera viktiga funktioner för miljön.

Fyller många funktioner
Dels den biologiska mångfalden, som behöver naturen för att alla arter, både djur och växter, ska fortleva. Dels för människorna, att naturen har en hälsosam inverkan på människor finns det gott om forskning som visar på. Men naturen gör också att Nacka blir mer attraktivt att flytta till, även för företagen.

Men framför allt lindrar reservaten, och andra naturområden, de effekter som kan uppstå för kommuninvånarna från oväder och föroreningar.

– På vintern värmer träden från kalla vindar, och på sommaren har de en kylande effekt.

– Och via fotosyntesen tar barr och blad upp föroreningar och renar luften från partiklarna. Naturen gör så många saker, och den jobbar dessutom gratis.

Gustav Grändeby


Reservatguiden – ekskogar och sällsynta kryp


Abborrträsk
Areal: 21 hektar
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Nacka kommun, Eriksviks tomtägarförening och enskild ägo
Så är det: Spektakulärt reservat med hisnande utsikt över Abborrträsk, med branta berg som stupar rätt ner i sjön. Den lite småruffiga terrängen gör den mindre lämpad för bad och promenader med småbarn. Här dominerar löv- och blåbärsgran­skog.
Ronny Fors kommentar:
– Det sluttande landskapet omkring sjön gör att Abborrträsk ligger som i en gryta. Det stänger ute trafikljudet, och gör att man kan få ett slags vildmarkskänsla här. Bra stämning!

Ekoberget
Areal: 2,5 hektar
Sköts av: Länsstyrelsen
Ägs av: Enskild
Så är det: Minst, men rikt på upplevelser. Ekobergets karga landskap gör att vegetationen är sparsam, även om tallar och ett och annat lövträd klamrar sig fast i bergsskrevorna. Gillar man att klättra finns här flera populära leder.
Ronny Fors kommentar:
– Det här reservatet är lite svåråtkomligt, men det undanskymda läget gör å andra sidan att det är ganska lugnt i skogen. Dessvärre gör närheten till Värmdöleden området bullerstört. Fin utsikt mot Baggensfjärden, och här finns tallskog som är 400 år gammal.

Nackareservatet
Areal: 829 hektar, varav 730 hektar i Nacka kommun
Sköts av: Stockholms stad
Ägs av: Stockholms stad
Så är det: Det stora friluftsområdet passar alla. Här finns elljusspår, utegym, golfbanor och flera sjöar. Och på Hellasgården kan du ta en bit mat, åka långfärdsskridsko eller bada bastu. Det är det mest besökta reservatet, med den största biologiska mångfalden.
Ronny Fors kommentar:
– Känt som stora friluftsområdet. Men här finns också gammelskog och många sällsynta arter, som tyder på att skogen varit orörd under lång tid.

Strålsjön – Erstavik
Areal: 63 hektar   
Sköts av: Markägarna
Ägs av: Erstaviks Fideikommiss samt Johan af Petersens, Eva Runske och Erik af Petersens
Så är det: Naturområdet är till synes inte direkt märkvärdigt, men är ändå unikt i Nacka med sina rullstensåsar. Här har det bedrivits skogsbruk vilket gör naturen ung, alla träd är i stort sett lika gamla.
Ronny Fors kommentar:
– Ovanlig biotop där sandbarrskog växer. Framför allt finns det många svampar och blommor som knyts till de miljöerna. I stort karaktäriseras området av mycket tallskog på grusåsarna.

Velamsund
Areal: 694 hektar
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Nacka kommun, Svenska kyrkan och privat ägo
Så är det: Den här bjässen är nästan lika stor som Nackareservatet, men är ett betydligt lugnare friluftsområde. Området karaktäriseras av sin brutna topografi, med kala eller glest tallbevuxna berg- och dalgångar, kantade av löv- och barrskog.
Ronny Fors kommentar:
– I viken mot Värmdö kommun finns det tretåig hackspett, och det är väldigt sällsynt i södra Sverige. Bra svampskogar som på grund av stora ytor inte blir utplockade på direkten.

Nyckelviken
Areal: 134 hektar
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Forum Nacka KB och Nacka kommun   
Så är det: Nyckelviken är Nackas främsta utflyktspärla – framför allt för barnfamiljerna. Här kan du besöka ladugården där vädurskaniner samsas med fjällkossor, hästar och grisar. Här finns också museum och café och restaurang! Och givetvis många fina strövområden.
Ronny Fors kommentar:
– Väldigt känt friluftsområde. Men underskattat för sina naturvärden. Här finns stora ekbestånd, som kan liknas vid de i Östergötland och Småland, som är de finaste eklandskapen. Det är riktigt, riktigt häftigt!

Gärdesudden
Areal: 22 hektar
Sköts av: Nacka kommun, Boo miljö- och naturvänner
Ägs av: Nacka kommun
Så är det: Här finns en av de första fornlämningarna i kommunen, ett 35 gånger 20 meter stort gravfält med stensättningar. Det lilla reservatet stoltserar även med små bad-platser och blommor som jungfrulin och vit fetknopp.
Ronny Fors kommentar:
– Det här är ett speciellt område. Här bor en av Nackas mest unika invånare, nämligen en sällsynt strit (en skinnbagge) som har ytterst få kända lokaler i Sverige.

Tattby
Areal: 142 hektar
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Nacka kommun och Storstockholms lokaltrafiks järnvägar.
Så är det: Prunkande grönt, och det varierande landskapet med berg, sjöar, skog och hav bidrar till en trolsk stämning. Reservatet har fina strövområden, utsikts-platser och sjöar med gott om fiskklassiker som abborre, gädda, brax – och mer udda arter som den inplanterade regnbågen.
Ronny Fors kommentar:
– Det finns en blomma, som växer i östra delen av reservatet mot sjöarna in i skogen, och heter ryl. Det är en sällsynt barrskogsväxt.

Skogsö
Areal: 150 hektar
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Stockholm kommun, Boo församling, Hammarbyhöjdens scoutkår, Marianne och Urban Wahlberg och Nacka kommun.
Så är det: Här är det bra klippbad, och du kan även besöka vackra Saltsjöbadens kyrkogård. Vill du fortsätta på det historiska spåret kan du promenera till platsen där slaget vid Stäket ägde rum år 1719, då man lyckades avvärja ett ryskt angrepp. 
Ronny Fors kommentar:
– Det här reservatet har jag minst koll på av alla.

Älta mosse - Strålsjön
Areal: 52 hektar
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Nacka kommun
Så är det: Älta mosse är en av Stockholmstraktens största mossar, men på hela området finns det spår efter torvtäkt som bedrivits på området. Trots ingreppen finns det typiska mosseväxter som hjortron, tranbär och skvattram.
Ronny Fors kommentar:
– Det är ingen orörd mosse. Men många av naturvärdena finns kvar. Här kan man bland annat stöta på lärkfalken som häckar vid Strålsjön.
   
Tollare
Areal: 80 hektar
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Nacka Kommun, NCC, Jerntorget och Erstavik
Så är det: Naturreservatet består av fem skilda delar, där Tollare träsk med sina häckningsplatser är en av de kändaste. Här finns också gamla ekar och tallar där värdväxter, med höga naturvärden, huserar. I norra delen finns kulturlämningar, som luftförsvarsvärn från andra världskriget.
Ronny Fors kommentar:
– Ett sorgligt kapitel med tanke på exploateringen. Det är ett upphugget reservat där delarna är isolerade från varandra. Men här är det bra fågelskådning. Och då tänker jag framför allt på Tollare träsk där man kan se svarthake- och smådopping.

Långsjön
Areal: 23 hektar   
Sköts av: Nacka kommun
Ägs av: Nacka kommun
Så är det: Perfekt för barn­familjer och pensionärer. Längs Lugna promenaden finns många bänkar och små gläntor att slå sig ner i. Ta med metspö och testa fiskelyckan.
Ronny Fors kommentar:
– Bra område för rekreation. Här finns gammal skog och fina naturvärden!

Text: Gustav Grändeby
Källa: Nacka kommun


 
BOSTAD
/Global/Nyhetsbilder/2013/december/sjoutsiktpuff.jpg

Sjöutsikt lyfter värdet till skyarna

Vilka yttre faktorer påverkar priset?
KONST
/Global/Nyhetsbilder/2013/december/konstpuff.jpg

Konstchefens inredningstips

"Kvalitativ konst behöver inte vara dyr"
SPORT
/Global/Nyhetsbilder/2014/februari/motneiropuff.jpg

Bajenstjärnans nya utmaning

José Monteiro ska lyfta Värmdö IF
MITT KVARTER: HENRIKSDAL
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/Mitt-kvarter-Henkan-NE5.jpg

Så förvandlades Henriksdal till en borg

"Pappa tyckte att det var fint."
KULTUR
/Global/Nyhetsbilder/2013/december/Stig-Lindberg_puff.jpg

"Han drevs av
en lust att arbeta"

Stig Lindberg inpå livet
BÅT & SJÖVLIV
/Global/Nyhetsbilder/2014/April/Batgyggare-JF-puff2.jpg

"Ångbåtsinredning
på tio veckor"

Anders är av det rätta virket
LEDAREN
/Global/Personal/anders250.jpg

Anders Milde:
"
Vänsterpartiet har längst väg att vandra"

"Men att det skulle rucka maktbalansen..."
KLASSIKER TILL HAVS
/Global/Nyhetsbilder/2014/April/Stjarnbaten.jpg

Överlevde glasfiber
och majbrasor

Stjärnbåten – ett levande minne från förr
KULTUR
/Global/Nyhetsbilder/2014/April/danspuff1.jpg

"Min kropp är som ett material"

Kroppsfixerad koreograf
VÄRMDÖ
/Global/Nyhetsbilder/2014/April/gaddpuff.jpg

Nu gäddrar ska det bli fisk

"Det är rena ruschen"
SPORT
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/supporterkartan_liten.jpg
BOO
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/Myrsjoskolan-appar-puff-NE4.jpg

Apptillverkning på schemat

Spel som kan spelas världen över
KULTUR
/Global/Nyhetsbilder/2013/december/Hembygdsforeningen_puff.jpg
FRÅGAN

Vilket lag hejar du på?
Se resultat
 
BIL
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/BildtemaNE1.jpg

SÅ FÅR DU BILEN VÅRFIN

En femstegsraket
SPORT
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/Rodel-NE1_liten.jpg

Drömmen om en
egen rodelbana

Hemmaplan ligger i norska Lillehammer
HÄLSA
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/screening_liten.jpg

Testa dig som eliten

Träningshajpens senaste grej
LOKALT
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/Strandskydd1.jpg

Strandskyddet väger lätt

Hårt tryck på kommunerna
UNG TRÄNING
/Global/Nyhetsbilder/2014/januari/140304_NvP_bootcamp_liten.jpg

Tung allsidig träning

"Tränar allt på en gång"
MODE
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/NvP_Mode_liten.jpg

Killar – så klär ni er rätt i vår

"Byxor som framhäver rumpan"
VÄRMDÖ
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/Fardtjanst-och-pensionarer-NE1_250.jpg

Missnöjet med
färdtjänsten pyr

"Det är inte acceptabelt"
REPORTAGE
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/God-man-Benjamin-och-Catharina-NE2_liten.jpg

Många ställer upp för flyktingbarn

"Påminner om mamma"
VECKANS MEST KOMMENTERADE
/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/Infartsparkering_Sickla_MF1_255.jpg

INFÖR SLUSSENKAOSET

800 kronor för att parkera?
MÖTET
/Global/Nyhetsbilder/2014/februari/sahar.jpg

”Livet i fält blir allt farligare”
Möt läkaren Sahar Nejat från Nacka

Ser livet från ett annat perspektiv
SNACKIS
/Global/Nyhetsbilder/2014/februari/Duvnas-strand_LITEN.jpg

Kissbråket i Duvnäs

Mest kommenterad på webben
NOMINERING
/Global/Nyhetsbilder/2014/februari/nvpse250.jpg

Juryn: "Den självklara
digitala mötesplatsen"

NVP.se kan vinna pris
OVANLIGA BOENDEN
/Global/Nyhetsbilder/2014/januari/alternativ250.jpg

Bo på en ö – inte alls ensamt

"Det blir ju en del att göra"
NÄRINGSLIV
/Global/Nyhetsbilder/2014/februari/Akzos-tomma-lokaler2501-JB.jpg

Nackas yttersta hus
står tomt efter avhoppet

"Har aldrig varit med om det"
FISKSÄTRA
/Global/Nyhetsbilder/2014/februari/Kallan-NE250.jpg

De delar ut en
matkasse – per dag

Ministern kom på besök i Fiskis
TIPSA NVP.SE

Vet du något vi borde skriva om? Tipsa!
Jörgen Löwenfeldt, webbansvarig
Telefon: 08-55526628

MILJÖ
/Global/Nyhetsbilder/2014/januari/gift250.jpg

Din nya lägenhet
– ett sätt att rensa gift

Men bör man vara orolig?
FRÅGAN

Har du körkort och bil?
Se resultat
 
NÄRINGSLIV
/Global/Nyhetsbilder/2014/januari/forrad250.jpg

Goda förråd har blivit dyra

"Kommer att fyllas första kvartalet"
SKÄRGÅRDEN
/Global/Nyhetsbilder/2014/januari/obo240.jpg
NACKA
/Global/Nyhetsbilder/2014/januari/hyresratt455.jpg

Hyresrätterna tappar
mark – trots byggboom

S kritiskt: ”Talk is cheap”
NACKA
/Global/Nyhetsbilder/2013/december/222.jpg

Nacka vill gömma 222:an
och "förnya" villaområden

"Man borde tänka tanken"
KULTUR
/Global/Nyhetsbilder/2013/december/gardell250.jpg

Jonas Gardell hissar
prideflaggan i Solsidan

"Solsidan är som i serien"
LUNCHPATRULLEN
/Global/Nyhetsbilder/2013/april/koloni250.jpg

Behöver du lunchtips?
Här finns alla lunchpatruller

 
 
SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

REKOMMENDERAT PÅ FACEBOOK

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

Björkved

Fin torkad björkved 3m3, 30 cm, travad och hemkört på pall. 070-2151550

Se fler annonser
SUDOKU
/Global/Puffbilder/sudoku250.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se

 
 

Creative director: John Bark | Formgivare: Ivica Prgomet

Producerat av