FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Malkom, Morgan

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
28 mars 2017

Annons

Nadia Enedahl

Politiker mörkar om sporthall i Hemmesta

Värmdövallen 06:15 | 23 januari 2013 Värmdös högsta ansvariga politiker har hela tiden förnekat att man känt till Värmdövallen AB:s dåliga ekonomi.
Nu kan NVP avslöja att kommunen satt med i projektgruppen och löpande har fått information om sporthalls­bygget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade Värmdövallen AB en borgen motsvarande 30 mljoner kronor samt ett driftbidrag om 2,1 miljoner kronor/årligen i samband med budgeten 2010.

I september 2011 ansöker Värmdövallen AB om en utökad borgen för en merkostnad i projektet om 11 miljoner kronor.

Efter invigningen och efter att bolaget ansökt om den utökade borgen blev vd:n Bengt Engelberg, politiskt aktiv som ersättare för M i kultur- och fritidsnämnden.

I december 2011 minoritetsåterremitterade fullmäktige ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att de skulle få yttra sig.

Redan då diskuterades den ekonomiska situationen för bolaget i fullmäktige. I S-protokollsanteckning från fullmäktigemötet framgår att "ingen (i kommunstyrelsen, red:s anm.) hade gjort någon kontroll av riktigheten i bolagets något magra beskrivning av kostnadsökningen."

I fullmäktigedebatterna har också diskuterats att bolaget, långt före beslut togs, skulle ha utlovats en kommunal borgen av politiskt ansvariga.

En högt uppsatt tjänsteman säger att frågan första gången dök upp i valrörelsen 2010.
– Och vilken politiker kan säga nej då? säger han.

Kommunstyrelsens förre ordförande, Lars-Erik Alversjö, M, har tidigare sagt till NVP att det kan ha varit ett missförstånd mellan personer som setat i olika grupper och att "man kan ha varit medveten om fördyringarna.".

När fullmäktige röstade om det utökade borgensåtagandet i februari 2012 yrkade bland annat kommunalarådet Anders Bergman, FP, och Fredrik Sneibjergs ersättare, FP, avslag på S, C och SD:s förslag att bereda ärendet utifrån frågan om ekonomiska konsekvenser, prejudikatsaspekter och ansvarsutkrävande, samt avslog även att kommunen skulle vidta åtgärder för att säkerställa ekonomin och verksamheten för berörda barn- och ungdomar.
På samma möte redogjorde Filip Joelsson, MP, för bolagets ekonomi som uppgavs vara under kontroll.

Detta trots att bolagets revisor två månader tidigare avgått i förtid, på egen begäran, efter en skism med bolaget. Och trots att bolaget vid årets slut hade nästan 50 miljoner i kortfristiga skulder. Och med en negativ resultatutveckling för 2012, redan i början av året, stod bolaget inför ett akut konkurshot.

Efter årsbokslutet 2011 hade bolagets resultatutveckling varit negativ och mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat. I april 2012 upprättades en kontrollbalansräkning.

I ett hemligt mail från 13 december 2012 till kommunen som vidarebefordrats till kommunstyrelsens ordförande, som NVP begärt ut, säger nu bolagets juridiska ombud att "Värmdövallen har en kontrollbalansräkning med ett prognosticerat underskott vid årsskiftet om 931 101". Och köper kommunen inte sporthallen före årsskiftet försätts bolaget i konkurs.
Som NVP berättat blev den nya sporthallen på Värmdövallen elva miljoner dyrare än beräknat. Redan i november 2011 sa Bengt Engelberg till NVP att ”kommunen vet om att det kostat mer, det är inget konstigt med det”.

Men gång på gång har majoritetsföreträdare förnekat kännedom om Värmdövallen AB:s ekonomiska situation, vägrat inhämta uppgifter om bolaget eller hänvisat till missförstånd.

Så sent som vid fullmäktigemötet 9 januari, klagade kommunalråd Anders Bergman, FP, på bristen på information från bolaget.

Nu kan NVP avslöja att kommunen hela tiden känt till fördyringarna. Och att den högsta kommunledningen löpande informerats om hur bygget fortskred.

– När man får information är det klart att man för vidare den till dem som är berörda. I det här fallet till kommunledningen, till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Sedan formaliseras det inte alltid i protokoll, berättar en tjänsteman för NVP och fortsätter:

– Vi har haft en dialog om bekymren i bolaget. Sedan pågick det ju en process mellan leverantören och bolaget om kostnadsnivåer, men det var efter invigningen, och att det pågick en sådan process kände vi till.

Uppgifterna bekräftas

Uppgifterna att kommunen fått information bekräftas av andra personer med insyn i bygget.

– Tjänstemannen har rapporterat till sin chef. Och han har väl rapporterat till ordförande och alla politiker i fritidsnämnden. Även om de inte rapporterat varje gång är det klart att det funnits en infogång däremellan, säger en person som vill vara anonym.

Kommunen har till och med suttit med i projektgruppen för bygget.
NVP har bland annat tagit del av projektmötesprotokoll.

Vid ett projektmöte som hölls 1 september 2011, en månad före invigning, deltog inte bara Värmdövallen och Heving & Hägglund utan också representanter från kommunen och en arkitektbyrå.

I protokollet står att den reviderade kostnadssammanställningen är godkänd av bolagets styrelse. Och att fler offerter på gyminredning ska tas in, då billigare alternativ efterfrågas, och att kommunens tjänsteman ska kolla om det finns begagnade möbler på kommunen som kan användas. Dessutom kvarstår ett planerat möte med  samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej, M och kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö, M, om parkeringen. Mötet måste "bokas snarast".

”Alla dörrar öppna”

Värmdövallen AB har hela tiden sagt att man haft en ”bra och rak kommunikation med Värmdö kommun i denna fråga”.

I en skrivelse från Värmdö IF, som äger bolaget, som kommunstyrelsen fått står: ”Tjänstemännen har både deltagit i projektmöten under projektets gång och haft tillgång till den dokumentation som löpande har upprättats och också följt byggnationen av Värmdövallen.”

– Kommunen har suttit med i projektgruppen som drivit projektet. Det har vi gjort för att hålla alla dörrar öppna. Jag har sagt till alla medarbetare att total öppenhet råder från första början till slutet. En tjänsteman har suttit med och ytterligare en tjänsteman har informerats om mötena, säger Bengt Engelberg, vd för Värmdövallen AB.

Möten varannan vecka
Han säger att man haft möten varannan vecka under hela projekttiden.

– Det har säkert varit 25 möten under projektets gång. Vårt ansvar har varit att informera dem. Om de sedan inte fört vidare den informationen är inget vi kan anklagas för, men det känner jag inte till.

 
LÄGET I TRAFIKEN
  • Sträckan Nacka Forum - Årstadal
    Normal trafik
Visa/dölj information från SL
KRÖNIKA
/link/a61fba97a567404e969b5203148f4c75.aspx

Gustavsgården har
blivit en följetong

Hur många känner du som bott i samma lägenhet i 50 år?
MUSIK
/link/ac1970af7bdc4cd282b5444de0d7e347.aspx

Sexåringar speglar rädslor

1 200 barn i Grammisnominerade kören
INTEGRATIONSPROJEKT
/link/2eb26e4e0ece4e4b9683c1231fa59468.aspx

Springer för innanförskap

Löpträffar för integration fyller halvår
SJÖRÄDDNING
/link/f3ececb242b64ee1ac57858f760b2952.aspx
MILJÖ
/link/132a6c9e51314ffa8e2c9571630ef84a.aspx

Tips för bättre miljö

Så kan din miljöpåverkan minskas
NÄRLAGAT
/link/0d31f3d932f547ef9b225ac1b5aa9833.aspx

Fixar middag till grannen

Matkoncept som ska ge mer hemlagat
HEALING
/link/e14ac42630bc42049df5ef9f3c3ff30b.aspx

Universiell energi i handen

NVP testar healingmetoden reiki
FISKSÄTRA
/link/3a272e66839149cb8e26f8e6aeff6acf.aspx

"Jag har gråtit och gråtit"

Pia Minati vill berätta dotterns historia
NYÅRSLÖFTE
/link/239c427ec9754347a6848858dc6dfef2.aspx

Nytt år, nytt träningslöfte

Så kommer du igång – efter nyårslöftet
KAFFE
/link/4052651bc8cf4cd9a777ebe73493b0f3.aspx

"Vi är inga nördar"

Folkligt kaffe rostas i Mölnvik
BIODLING
/link/83632630cd284ad8ab9733cb27ae4046.aspx

En bisyssla som trendar

Biodling populärt igen
KULTUR
/link/396ce6a7ed0a404fb4f8051f1655d28f.aspx
PEPPARKAKSTÄVLING
/link/cef8ef4430454e938693bb31339ab262.aspx

Kaktåg knep vinsten

NVP:s juliga tävling avgjord
CHOKLAD
/link/c1783624ba094ce7bbfd1cb02483fddd.aspx
UTSTÄLLNING
/link/f35790ca71604b6285010902fb6ca6e8.aspx

Slussens tågljud blir konst

50 lokala konstnärer i Vintersalongen
NY BOK
/link/2941f162818c43b69a86743aa3008023.aspx

Flinck skriver om sitt liv

”Inte en av alla runkande memoarer”
HISTORIA
/link/dec092fbc1964b368a38543ffe201063.aspx
NACKA
/link/48de4770603247f08d627e66008bc5e9.aspx

Varv rivs inför brobygge

"En epok går i graven"
SOCIALA MEDIER
/link/74b173886b7b43909913d1f0ab885747.aspx
MUSIK
/link/5b33218cb9324a6683d5f381339768d9.aspx
SKOLA
/link/f32d776d55b64c41abecedb527c6bbc0.aspx

Fusket som får godkänt

"Fusklappen är inte utdöd"
UTSTÄLLNING
/link/cee786f583454aa5a3a4745b268faaae.aspx

Samlade verk av Wallin

Hans modeskatt visas på Artipelag
BIL
/link/af423d058fde45e68df07df152a60b3a.aspx

97-årig sportbilsförare

Efter 50 år kör Lennart åter Mustang
HISTORIA
/link/056131823a5a4265931fb5495288547d.aspx

Arkiverad kriminalhistoria

Historiska bilder på Stockholmsbovar
KULTUR
/link/eea1781cd12f4897b7b8b372900afe51.aspx

Rita koreograferar åt Laleh

Ormingebo i rampljuset
UDDA HUS
/link/96de04da121245a087b9bf231824d937.aspx
SOCIALA MEDIER
/link/7253110c5aa14bbe8b501b17846e62a2.aspx

Ida är först ut i bildstafett

Nacka genom ett Instagramfilter
AKTIVITET
/link/fe54b05c1c62455b9885f08fa44526e9.aspx

Lek för stora och små

Upplevelseutställning på Artipelag
VIKTIGT BUDSKAP
/link/7ff746622f9d40cf96c3b44be07da9dc.aspx
ELDSJÄLAR
/link/f933b047daa04c7a90d6fba702c935e4.aspx

Årets Nackabo 2016

Nominera din kandidat
LUGNANDE STÄMMA
/link/b828cc60d117494f9bfacfab6140de99.aspx

Hur mår vi egentligen?

NVP har träffat Radiopsykologen
NACKA
/link/582c8b9f9d19456f8f30e4eb4048866d.aspx

Bajen stöttar mobbad kille

Familjen bjöds på fotbollsmatch
NACKA
/link/101cc80de7f44cc1a51671bf9c89ecee.aspx

"Van att prata om cancer"

Anna Benson gör pod om svår sjukdom
ISHOCKEY
/link/e1fede36cff44c11a625ebe5cda231e1.aspx

"Man får inte ta saker och ting för personligt"

Startar om efter två år i Nordamerika
TIPSA NVP.SE

Vet du något vi borde skriva om? Tipsa!
Anna-Karin Blom, webbansvarig
Telefon: 08-555 266 33

FRÅGAN

Har du körkort och bil?
Se resultat
 
SPONSRAD
/link/de79d87ff5d6402bbfd86f557689182d.aspx

Seglade baklänges

Seglade baklänges
 
 
SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

SUDOKU
/link/eafc4609a34f4306bee78e68b47ddad5.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se